top of page
Search

L’audition de Sophie Quoilin (Sciensano) fait enfin avancer la commission Covid

Sophie Quoilin, Voorzitter van de Afdeling Epidemiologie van Sciensano en Voorzitter van het RAG (Risk Assessment Group), is afgelopen vrijdag 25.09.2020 gehoord in de Corona commissie.

Sophie Quoilin, Voorzitter van de Afdeling Epidemiologie van Sciensano en Voorzitter van het RAG (Risk Assessment Group), is afgelopen vrijdag 25.09.2020 gehoord in de Corona commissie.

Wij hebben over dit verhoor niets vernomen in de Vlaamse media. We moeten het vernemen via onze Waalse vrienden, meer bepaald de Franstalige krant LE SOIR.

Het strekt Sophie Couilin tot eer dat zij transparant is geweest en eerlijk geantwoord heeft op alle vragen.

" De onderfinanciering en onderbezetting van het personeel bij Sciensano heeft aanleiding gegeven tot een reeks problemen. De dagelijkse mededeling van een (gigantische) hoeveelheid cijfers heeft een enorme werkoverlast veroorzaakt bij de ploegen van Sciensano (die moesten instaan voor de verwerking hiervan).

" Ze moesten de gegevens verzamelen die daags voordien om 16u gestaakt werden, ze behandelen, analyseren, vervolgens vertalen en verspreiden in twee talen. De collega's hebben regelmatig gewerkt tot 3 u in de ochtend ".


Het chronisch tekort aan mankracht, de foutieve communicatie van de cijfers, het gebrek aan voorraden van mondmaskers, tracing problemen na het Carnaval verlof... zij heeft het allemaal toegegeven maar meteen ook met de vinger gewezen naar de overheid en andere federale entiteiten die schromelijk tekort zijn gekomen aan hun verantwoordelijkheden, evenals de structurele onderfinanciering van het gezondheidssysteem in België, waaronder Sciensano dat onderbemand is.

Kunnen we nu beter begrijpen waarom er zoveel fouten zaten en zitten in de cijfers van Sciensano, haar Excel's zo'n knoeiboel waren en zijn, en waarom de communicaties vaak zo haaks hebben gestaan op de werkelijke cijfers? JA. Valt dit falend beleid goed te praten? NEEN.

Alle maatregelen vinden hun oorsprong in de cijfers van Sciensano. Sophie Couilin had veel eerder aan de alarmbel moeten trekken en reeds in april/mei (toen er steeds meer getest werd en dus ook steeds meer data moesten verwerkt worden) aan de overheid bijkomende middelen en mankracht moeten vragen in plaats van de boel helemaal uit de hand te laten lopen door een schrijnend tekort aan personeel en financiële middelen.

Wie met cijfers werkt kan niet tot 3u in de ochtend doorwerken. De menselijke fout is dan zeker van de partij.

Sophie Couilin had ook van meet af aan moet aandringen op een software pakket dat toelaat om de gigantische hoeveelheid data die dagelijks aangevoerd werd elektronisch te verwerken via digitale overdracht in de wetenschap dat de cijfers correct moeten zijn gezien alle maatregelen daarop gesteund werden.

Maar goed. Gedane zaken nemen geen keer. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is allemaal bijzonder spijtig temeer nu de ganse maatschappij de nadelen ervaren heeft van het falend beleid.


We kunnen hierover nog dagen en maanden palaveren maar dat helpt ons geen meter vooruit. Persoonlijk ben ik al blij dat de aap nu uit de mouw komt en wij met zijn allen niet elke dag moeten blijven herhalen dat de cijfers fout zijn. Nu moeten wij vooruit kijken en ervoor zorgen dat het beter wordt.

Dit is dan ook een warme oproep aan de overheid om alle mogelijke middelen, met inbegrip van gevormd personeel dat vertrouwd is met dataverwerking en data analyses ter beschikking te stellen van Sciensano zodat wij in de toekomst - weze het voor deze epidemie dan wel voor eendere welke andere - kunnen vertrouwen op de cijfers.

De overheid dient te investeren in een efficiënt software pakket dat toelaat om data op korte termijn elektronisch via digitale drager ter beschikking te bestellen van Sciensano zodat haar personeel niet meer manueel cijfers moet invoeren en zich kan focussen op andere taken.

De overheid moet evenzo de nodige middelen uit trekken om Sciensano te voorzien van een efficiënte Raad van Toezicht of enig andere intern of extern controle orgaan.

Sciensano moet eveneens de middelen krijgen om de commerciële labo's door te lichten en hen te verplichten tot transparantie. Het gaat uiteraard niet op dat Sciensano van 11 labo's (van de 40) niet weet hoe zij de PCR testen verwerken, van geen enkel labo geweten is hoe vaak zij stalen amplificeren en er geen enkele controle is (wat ook weer ligt aan een gebrek aan middelen).

Voorts moet Sciensano ook de middelen en mankracht krijgen om ziekenhuizen WZC en andere zorginstellingen te controleren op waarachtigheid van de cijfers die zij doorgeven.

Last but most certainly not least moeten zowel Sciensano als de overheid transparanter zijn en meer en beter communiceren met het volk.
3 views0 comments

Comments


bottom of page