top of page
Search

L'administration de Sophie Wilmès bloque la demande de transparence à l'égard des avis des experts

La Commission d'accès aux documents administratifs réfute les arguments des autorités de ne pas publier les avis des experts émis dans le cadre de la crise liée au coronavirus et la reprise économique, rapporte l'hebdomadaire Knack.

Bron: Le Vif


Mevrouw Premier, Sophie Wilmès,


WAAROM bent u niet transparant?

WAAROM weigert u de publicatie van de verslagen en rapporten van de groep experten belast met de exit strategie ( GEES ), de Risk Assessment Group (RAG), de Risk Management Group (RMG) en de Economic Risk Management Group (ERMG), terwijl u goed weet dat u hiertoe gehouden bent krachtens artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur,?

WAAROM hebt u deze verslagen en rapporten nog altijd niet overgemaakt aan de Federale Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten ( * ) terwijl u zich ertoe verbonden hebt om dit tegen uiterlijk 08.06.2020 te zullen doen ?

WAT staat er in deze verslagen en rapporten dat wij, het volk, niet mogen weten ?


_______

(*) Het recht om bestuursdocumenten te raadplegen is een recht waarvan de beginselen reeds bepaald werden in artikel 32 van de Belgische Grondwet. Op het federale niveau is aan dat recht verder gestalte gegeven door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, onder meer door het instellen van een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten die volledig onafhankelijk en neutraal adviezen verleent.

Sinds 1995 moet de administratie dus een bepaalde openbaarheid verzekeren van bestuursdocumenten die zij in haar bezit heeft en als burger beschikt u niet enkel over de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen, maar ook over de mogelijkheid, indien de administratie zou weigeren u toegang te verlenen, om een beroep te doen op de Commissie om zich over uw verzoek uit te spreken; zij zal een advies uitbrengen dat, als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, de stappen die u hebt gezet en die nog niet tot een resultaat geleid hebben, zal ondersteunen.

0 views0 comments
bottom of page