top of page
Search

JOE BIDEN WEIGERT UITSLUITING VAN GENADE VOOR ZOON HUNTER

Iedereen kent ondertussen het schandelijk verhaal van Hunter Biden en zijn laptop waarop veel bezwarend materiaal is aangetroffen. Laptop waarvan hij aanvankelijk bij de in de beslagname beweerde dat het niet de zijne was, maar welke laptop thans toch van hem blijkt te zijn ( wat niet moeilijk is gelet op de vele intieme selfies die op het spul staan en de honderden mails die hij vanop zijn IP adres verstuurd heeft in het kader van de fraudepraktijken ).

Nadat de New York Times en de Washington Post bekend maakten dat de laptop wel degelijk van Hunter Biden is, was het Witte Huis er als de kippen bij om via een formele statement kenbaar te maken dat Hunter geen misdrijven heeft begaan. Papa Joe ontkent inderdaad dat zijn zoon zich schuldig heeft gemaakt aan enig misdrijf. https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/white-house-denies-hunter-biden-committed-any-crimes-and-dodges-on-pardon Dat is op zichzelf al bijzonder eigenaardig. Het komt een President en zijn administratie niet toe om te oordelen of iemand ja dan neen een misdrijf heeft begaan. Deze bevoegdheid komt enkel toe aan de Grand Jury in de rechtbank en de rechter die de uitspraak velt. Gelet op de band van verwantschap en dus evidenterwijs het gebrek aan enige onafhankelijkheid en neutraliteit had Joe Biden zich moeten onthouden van enige commentaar omtrent de fratsen van zijn zoon en het gerecht zijn werk moeten laten doen.

Hiermee is de kous echter nog lang niet af. De Biden administratie heeft OOK te kennen gegeven dat papa Joe het verlenen van genade aan zijn zoon niet uitsluit. w.breitbart.com/politics/2022/04/01/white-house-refuses-to-rule-out-joe-biden-pardon-for-hunter-biden/ Papa Joe is de President van de US en heeft alsdusdanig veel macht. Dat zoon Hunter in opspraak is gekomen is en er een strafrechtelijk proces boven zijn hoofd hangt, is op zichzelf al heel vervelend. Dat zoonlief, zoals elke andere burger die gelijkaardige misdrijven pleegt, zou gestraft worden aka 20 jaar de bak in zou draaien, daar zal papa joe een stokje voor steken. Of toch proberen.

In de US kan de President genade verleden aan veroordeelde personen. De straf wordt in dat geval kwijt gescholden en het strafregister van de veroordeelde gewist. Dit is de zgn " Presidential pardon " https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_pardons_in_the_United_States

In mensentaal heet dit pertinent misbruik van macht van een man die duidelijk lijdt aan een Godscomplex en denkt dat hij alles kan en mag.

De extreme arrogantie van de elite is stuitend. In een recent verleden kwam Ursula trees in opspraak toen bleek dat haar echtgenoot nauwe banden heeft met de pharma industrie en persoonlijke belangen heeft in BioNtech. We kunnen zonder meer uitsluiten dat zijn banden geen rol zouden hebben gespeeld bij de totstandkoming van de miljarden contracten tussen de EU ( lees : Urusula trees ) met Pfizer BioNtech en daar zal zonder enige twijfel, via allerlei verdoken omwegen, een beloning aan vast hangen waar Ursula en haar echtgenoot persoonlijk beter van zijn geworden. Persoonlijke verrijking tijdens de uitoefening van een ambt is strafbaar maar niet voor Ursula trees. Die veegde er vierkantig haar kas aan toen ze in opspraak kwam en een aantal EU Parlementsleden haar ontslag eisten. De dame zit nog altijd netjes in het zadel. Zand erover.

In eigen land zitten er ook zo een paar extreem arrogante politici die denken dat ze met alles weg geraken.

It aint going to happen. Hunter Biden zal veroordeeld worden en geen genade krijgen. Joe biden zal zijn mandaat niet uitzingen en alle andere zullen hun straf niet ontlopen. La justice existe.

In de marge : De genade procedure bestaat ook in België. Elke burger kan 1 x in zijn leven aan de Koning genade vragen voor eerder opgelopen veroordelingen op voorwaarde dat hij/zij gedurende minstens 2 jaar geen enkele overtreding meer begaan heeft en uiteraard ook geen nieuwe veroordelingen meer opgelopen heeft. Indien de Koning genade verleent wordt het strafregister volledig gewist en dus terug blanco. Een strafregister van een persoon bevat alle veroordelingen die een persoon ooit heeft opgelopen. Krachtens de oude wetgeving werd het strafregister van elke persoon na verloop van 5 jaar automatisch gewist en genoot de persoon terug van een blanco strafregister. Nu blijven alle veroordelingen die de persoon ooit opgelopen heeft ( dus ook verkeersovertreding die geleid hebben tot een veroordeling ) onbeperkt in de tijd staan. Bij een eerstvolgende dagvaarding voor een rechtbank neemt de rechter kennis van die eerdere veroordelingen die mee bepalend kunnen zijn voor de strafmaat. Als iemand bvb 10 jaar geleden veroordeeld is tot de intrekking van het rijbewijs wegens overdreven snelheid en opnieuw voor de rechter staat voor eenzelfde overtreding, zal de strafmaat behoorlijk strenger zijn. Eigenlijk zou dit niet mogen en zou de rechter zich moeten beperken tot de feitelijke omstandigheden van de nieuwe inbreuk en niets anders, maar dat gebeurt dus in de praktijk niet. Middels een genade door de Koning kan iemand die bvb al 25 veroordelingen op zijn conto heeft staan voor allerhande verkeersovertredingen of 1 veroordeling wegens dood door schuld terug genieten van een blanco strafregister. Als die persoon dan alsnog toch opnieuw voor een rechter zou moeten verschijnen, zal de rechter enkel een wit blad zien. Geen gerechtelijk verleden. In bepaalde gevallen kan dit nuttig zijn. Sommige werkgevers vragen nl. een kopij van het strafregister voor dat ze een persoon in dienst nemen. Bepaalde overheidsbedrijven eisen bvb ook een blanco strafregister als voorwaarde voor indienstneming.


https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/white-house-denies-hunter-biden-committed-any-crimes-and-dodges-on-pardon

3 views0 comments

Comments


bottom of page