top of page
Search

JIM JUSTICE, GOUVERNEUR VAN WEST-VIRGINIA - PERSCONFERENTIE 23.08.2021 EN 11.09.2021

23.08.2021 vanaf 22:48 min : https://www.youtube.com/watch?v=09m0bYBRbl8

 • een stijging van 26% positieve gevallen bij mensen die de afgelopen 8 weken volledig gevaccineerd werden en een doorbraak van de ziekte met hospitalisatie en medische zorgen bij 21% van de mensen die volledig gevaccineerd werden

 • een stijging van 25% doden bij mensen die de afgelopen 8 weken volledig gevaccineerd werden Jim citeert ook de situatie in Israël waar het aantal " gevallen " ( cases ) op 2 maanden tijd op spectaculaire wijze gestegen is van 200 naar 50.000

 • 73,5% van de bevolking heeft minstens 1 inenting gekregen

De oplossing ? Onmiddellijk, zonder enig verwijl, een boostershot voor - vooral de bevolking + 60 jaar die 6 tot 4 maand geleden ingeënt zijn.

Wat zegt hij hier bijna letterlijk ? Dat de huidige generatie vaccins niet werken zoals beloofd en dat een kwart van de volledig gevaccineerden nog steeds ziek worden en... sterven.


Het vervolg ?

11.09.2021 Het aantal corona doden is gestegen van 3.016 ( per 23.08) naar 3.169 ( per 11.09) ofwel 153 doden op 19 dagen tijd. vanaf 20:56 min : https://www.youtube.com/watch?v=ayazS1DoxBw

 • het aantal positieve gevallen stijgt met 17,96% PER DAG

 • een record aantal zieken op IC

 • een record aantal zieken aan de beademing

 • alle districten kleuren rood of oranje

 • meerdere scholen gesloten

 • IC bedden worden zeldzaam, mogelijk geen meer beschikbaar

 • Hij wil absoluut boostershots maar krijgt geen toelating van de Biden administratie

 • Het vaccin is dixit absoluut veilig. Om (nog) niet gevaccineerden over de streep te trekken organiseert hij een loterij. Te winnen door degenen die zich laten vaccineren : een luxe sportwagen, 5 x volledig betaalde hogere studies aan een universiteit, 4 terreinwagens en grasmaaiers, een custom made vissersboot, een 150 USD voucher voor schoolgerief voor kinderen ...

Hoe zullen de zaken bij ons evolueren ? Hoe zal de herfst en winter 2021 eruit zien ?


NOOT : In tal van landen (o.a. UK, Israël .. ) wordt bevestigd dat gevaccineerden nog steeds ziek worden en sterven van het virus. Behoorlijk wat wetenschappers waarschuwen ook voor shedding (= De uitscheiding van virusdeeltjes bij geïnfecteerde mensen of dieren. Shedding is een manier van horizontale virusoverdracht en speelt een belangrijke rol in de risicoanalyse bij gentherapie-experimenten. Shedding kan bijvoorbeeld plaatsvinden via het uitscheiden van lichaamsvloeistoffen ) In België is dit naar verluid NIET het geval. Wij zijn de grote uitzondering. Bij ons is elke ziekenhuispatiënt uitsluitend niet gevaccineerd.

4 views0 comments
bottom of page