top of page
Search

Ingrediënten ASTRAZENECA COVID19 vaccin

Pharmabedrijven zijn verplicht om de ingrediënten van elk medicijn en vaccin te vermelden op de verpakking


Pharmabedrijven zijn verplicht om de ingrediënten van elk medicijn en vaccin te vermelden op de verpakking. De ingrediëntenlijst moet een waarheidsgetrouwe weergave zijn van wat er effectief in dat medicijn/vaccin zit, zoniet maken zij zich schuldig aan bedrog waarvoor zij strafrechterlijk kunnen vervolgd worden.


Het belangrijkste bestanddeel (recombinant) van het Astrazeneca Covid19 vacccin is: ChAdOx1 nCoV-19 Oxford 1. Dat is een DNA sequentie van een Chimpansee Adenovirus dat in ijs moet bewaard worden. Dit Adenovirus is een vector - drager die de informatie in zich draagt voor de spike proteïnen, mRNA. Messenger-RNA (of mRNA) is een enkelvoudige proteÏne string die een centrale rolt speelt in het tot expressie brengen van genetische informatie.


Lees dienaangaande ook deze Oxford bijlage:


Verder werden er aan het Covid19 vaccine Astrazeneca de bijkomende ingrediënten/excepiënten toegevoegd:

 • L-Histidine

 • L-Histidine hydrochloride monohydrate

 • Magnesium chloride hexahydrate

 • Polysorbate 80

 • Ethanol

 • Sucrose chloride

 • Disodium Edetate Hydrate


Wat is dit nu precies ?

 1. L-Histidine is een essentieel aminozuur wat betekent dat het niet natuurlijk aangemaakt wordt door het lichaam en moet ingenomen worden. L-Histidine is een katalysator voor veel enzymen dat van nature voor komt in eiwitrijke voeding. Het helpt bij het herstel van verschillende ziektes. Het speelt ook een rol in het groeiproces van kinderen.

 2. L-Histidine Hydrochloride monohydrate is een essentieel aminozuur dat ontstaat door fermentatie van de bacterie E. Colli. Het bevordert de aanmaak van T-cellen voor het immuunsysteem (= de afweercellen/lymfocieten) ter bestijding van infectieziekten, het ondersteund het neuro systeem, het is goed tegen oxydatieve stress, het is heilzaam bij gewichtsklachten, te lage hemoglobine en te weinig rode bloedcellen.

 3. Magnesium Chloride hexahydrate is een magnesiumzout uit waterstofchloride en is essentieel voor veel cel activiteiten. Het is goed voor het zenuwstelsel, de spieren en de botten.

 4. Polysorbaat 80 is een afgeleide van olijfolie, en een niet-ionogene emulgator die vaak gebruikt wordt als voedingsadditief (E433) en schoonheidsproductn zoals haargel, massage olie, douchecrème. In medische toepassing dient het als emulgator van de andere ingredïënten

 5. Ethanol is alcohol. In medische toepassingen speelt het een rol in het metaboliseren van E. Colli, als neurotoxine en antiseptische drug

 6. sucrose chloride is suiker die in medische toepassingen een rol speelt als zuurstofbrug

 7. Disodium edetate hydrate is een zoutvorm die gekwalificeerd is als medicijn. Het wordt gebruikt als behandeling tegen (lood)vergiftiging en hersenschade door loodvergiftiging, vergifting door radio actieve materialen zoals plutonium, uranium en strontium, de behandeling van kanker, (osteo)arthritis, maculaire degeneratie (oogaandoening), diabetes, alzheimer, multiple sclerose, parkinson, huidaandoeningen zoals psoriasis en scelodermia en de vermindering van het calcium niveau bij mensen die een te hoog niveau hebben.


U zal meteen begrepen hebben dat in het Covid19 Astrazeneca vaccin NIETS zit dat specifiek gericht is op de behandeling van het Covid19 virus maar het hoofdzakelijk een DNA sequentie is van dierlijke oorsprong die mogelijks ons DNA kan wijzigen EN een medicijn tegen een hele reeks andere (ernstige) ziektes, zodat het maar zeer de vraag is WAAROM dit "vaccin" zou moet ingeënt worden bij gezonde mensen (volwassen en kinderen) met een perfect - van nature - werkend immuunsysteem.


Voor de rest bevat dit "vaccin" ingedriënten die de mens perfect kan halen uit eiwitvoeding (eieren, whey proteïneshakes...).


Magnesium chloride zit tenandere ook in behoorlijk wat voedingsmiddelen zoals pindanoten, spinazie, kip, volkorenpasta - en kan desgevallend als supplement genomen worden (zie eerdere post).


Het Covid19 vaccin van Astrazeneca zal mogelijks wel heilzaam zijn bij ouderen met een verzwakt immuunsysteem (bevordering aanmaak T-cellen) en mensen met onderliggende aandoeningen die hierboven opgesomd zijn (waaronder kanker en diabetes die in de top 4 van de voornaamste doodsoorzaken staan) maar NIET bij gezonde mensen met een goed werkend immuunsysteem.


Noot 1: wie beschikt over de bijsluiter van dit vaccin, aub overmaken zodat we kunnen uitzoeken wat er éventueel nog méér in zit. Wetenschappers doen er goed aan dit vaccin te onderzoeken onder een nano-microscoop om na te gaan of er niet nog andere verborgen " ingrediënten " in dit vaccin zitten die niet vermeld staan op de verpakking zoals bvb. luciferase, aluminium nano particulen of iets anders.


Noot 2: als de overheid toch zou aandringen dat iedereen ingeënt zou worden met dit vaccin moeten wij ons, met zijn allen, vragen stellen waarom gezonde mensen moeten " gevaccineerd "worden met een adenovirus van dierlijke oorsprong + een medicijn dat o.a ook dient voor de behandeling van (lood)vergiftiging en vergiftiging door radio actieve materialen.


Weten zij iets dat wij niet weten? Verwachten zij iets dat niet kenbaar wordt gemaakt?

5,538 views0 comments
bottom of page