top of page
Search

Hoe zalig om een burgemeester te lezen die de grondwet kent en de zaken juist interpreteert


Is een avondklok invoeren al dan niet in strijd met de grondwet? Grondwettelijk gezien kent België geen noodtoestand. Het is de Grondwet zelf die zijn gehele of gedeeltelijke opschorting verbiedt (artikel 187). In oorlogstijd geldt weliswaar de krijgswet, althans volgens de besluitwet van 1916, die is gevalideerd door een cassatie-arrest van 1940. Deze uitzondering geldt hoogstens wanneer de staat van oorlog of de staat van beleg in voege is. Daarbuiten kan er in België geen noodtoestand worden uitgeroepen, wat inhoudt dat de grondwettelijke rechten en vrijheden in alle omstandigheden van kracht blijven. Een avondklok is net een drastische inperking van de grondwettelijke rechten en vrijheden, wat blijkbaar enkel kan als er een staat van oorlog of staat van beleg in voege is. Dit is misschien de reden dat de gouverneur van Antwerpen haar avondklokbesluit nog steeds niet ondertekende? Blijkbaar heeft niet elke burgemeester deze belangrijke boeken in zijn/haar boekenkast staan."


227 views1 comment
bottom of page