top of page
Search

HET VOLKSBEDROG

Meten is weten. Er wordt ons gezegd dat de prijs van ruwe olie sterk gestegen is en we ons daarom blauw betalen aan de pomp. Het is een LEUGEN. De internationale olieprijs bedraagt vandaag 108,46 dollar per barrel. Dit is dezelfde prijs als in ....2008, toen we met zijn allen 1,2 euro per liter aan de pomp betaalden. Let wel, de prijs is vandaag 03.07.2022, 108,46 USD per barrel. De afgelopen maanden stond de prijs lager. De aankoop van ruwe olie heeft tussen februari 2022 en vandaag dus minder gekost dan in 2008 ( toen deze prijs het nieuws haalde omdat het een absolute piek was )

Voor wie het nog niet wist : de prijs van diesel, benzine ( en mazout ) bestaat voor 43% voor het ene en 35% voor het andere, uit taksen en accijnzen. Hoe duurder de basisprijs voor de aankoop van ruwe olie, hoe meer Vivaldi eraan verdient ! De BTW en de accijnzen worden nl. berekend op de aankoopprijs. De olieverwerkende bedrijven nemen zelf amper 7-8% op deze prijs om van ruwe olie bruikbare benzine, diesel en mazout te maken ( wat anders is voor gas waar de producenten 24% op zak steken maar de overheid niet tussenkomt om deze buitenproportionele kost te verminderen ).

Wat u en ik aan de pomp betalen steekt de overheid voor 43% respectievelijk 35% in haar zak. Hoe lang gaan wij dit nog aanvaarden ?

7 views0 comments
bottom of page