top of page
Search

HET MONETAIR STELSEL OP DE SCHOP

Het is toch echt wel ongelooflijk hoe de pers de zaken blijft verdraaien ( of ze kennen niets van de materie, dat kan ook ). https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/stuurt-poetin-bewust-aan-op-een-russisch-staatsbankroet/ar-AAUQsZS?ocid=msedgntp

Wat is er hier werkelijk aan de hand ?

Rusland had in januari 2022 bij diverse banken, onder andere, in de US, Frankrijk, Duitsland, de UK, Japan, China en het IMF kredieten open staan ten belope van 478,2 miljard USD waarvan zij naar wens en/of volgens de noden geld kon opnemen dat gewaarborgd was door promesses en waarop zij ook zesmaandelijks aflossingen deed . https://tradingeconomics.com/russia/external-debt

Al die banken hadden het geld van de kredieten die zij aan Rusland hebben toegestaan op hun beurt geleend bij de US Federal Reserve en het ECB.

De US en de EU hebben thans aan Rusland economische en financiële sancties opgelegd waaronder :

  • de uitsluiting van het SWIFT betaalverkeer dat uitsluitend in USD verloopt en welke maatregel effectief wordt op 12.03.2022 EN

  • het bevriezen van al haar buitenlandse deviezen en assets.

Rusland kan dus geen geld meer opnemen en ook haar betaalverplichtingen niet meer nakomen. Rusland is een rijk land en beschikt over meer dan voldoende middelen maar ... een aflossing van de leningen in Roebels is niet mogelijk en wordt overigens geweigerd. Rusland zou desgevallend de fondsen die geparkeerd zijn in China ( 88,5 miljard USD ) kunnen opnemen. China doet niet mee met de sancties maar ook dat kan niet want de transfers moeten in USD plaats vinden ( noot de USD is wereldwijd de reserve munt ) en Rusland kan geen gebruik meer maken van het betaalverkeer via SWIFT in USD.

Er kan Rusland geen contractbreuk verweten worden want de sancties zijn eenzijdig opgelegd. ZIj wil wel maar kan niet. De contractbreuk zit langs de zijde van de banken. Nu dat Rusland niet meer kan beschikken over de fondsen komen de door haar verstrekte garanties en promesses ook te vervallen.

Waar wringt nu het schoentje : de banken hebben zelf lopende verbintenissen opzichtens de US Federal Reserve en het ECB. ZIJ moeten de ( bevroren ) kredieten die ze aan Rusland toegekend hebben terug betalen aan de US Federal Reserve ( voor de ene ) en het ECB ( voor de andere ) en hiervoor uit eigen portefeuille putten in de wetenschap dat ze die centen niet kunnen recupereren bij Rusland wegens uitsluiting van SWIFT. Aan de bevroren centen mogen ze niet raken. Ze moeten het geld uit eigen zak ophoesten.

Wanneer je zo'n kleine 500 miljard USD aan valutareserves uit het systeem rukt, stuikt het monetair systeem in mekaar. De financiële sancties die de US en EU aan Rusland opgelegd heeft zijn zoveel als een financiële zelfmoord. Niet Rusland maar de banken riskeren bankroet te gaan.

Rusland zal niet wakker liggen van het feit dat zij niet meer aan het geleende geld kan en haar deviezen bevroren zijn. Zij zal als vanouds zaken blijven doen met China, India, Iran, Irak, Turkije .... in roebels, via het alternatief betaalsysteem dat zij op poten heeft gezet en inkomsten blijven genereren. De roebel is in waarde gezakt maar dat is in het verleden nog wel vaker gebeurd. De markt en de munt zullen zich herstellen; Het Westen stevent daarentegen recht op een hyperinflatie af en een uiterst onstabiele financiële markt die mogelijks ook kan leiden tot de val van de dollar als reservemunt.

Midden februari 2022 zaten we al aan een inflatie van 8,06%. Dat voelen we allemaal ferm in onze portemonnee. De euro is aan het devalueren opzichtens andere munteenheden. Kortom, uw geld is minder waard en u krijgt minder waar voor uw geld ( dit was - voor alle duidelijkheid - al bezig VOOR de invasie van Oekraïne ) Een hyperinflatie zal leiden tot grote tekorten en onbetaalbare prijzen die alle burgers heel hard zal treffen. Tel daarbij de hoge gas,benzine, diesel en mazout prijzen en de tekorten die er nu al op de markt zijn ( want ja Rusland mag geen gas meer leveren terwijl de EU voor 40% van haar gasbevoorrading afhankelijk is van Rusland en olie is ook uit den boze ), dan weten we hoe laat het is.

Op wiens conto zal die hyperinflatie, de grote terkorten en onstabiele financiële markt geschreven worden ? Op het conto van Putin natuurlijk en de oorlog in Oekraïne. Tegen de tijd dat bij iedereen de riem aangespannen is tot op het bot, zal vergeten zijn dat de hyperinflatie veroorzaakt is door de absurde financiële en economische sancties van het Westen aan Rusland waarmee zij alleen maar in haar eigen voet schiet ( wat een bewuste daad is ).

( zie ook hieronder ook de uiteenzetting van Tucker Carlson " you are about to become a whole lot poorer " waar hij het hele zaakje mooi in kaart brengt )

Begrijpen jullie nu waarom het Westen ( US, EU en Nato ) nooit iets ondernomen hebben om de genocide en de aanhoudende bombardementen op Donbas de afgelopen 8 jaar op te lossen ( vreemd want Ursula zegt toch dat Oekraïne een Europees land is ? ) , de US tijdens hetzelfde tijdvak 5 miljard USD gepompt heeft in Oekraïne waarvan 2,5 miljard USD militaire uitrusting, Canada tijdens hetzelfde tijdvak het Azzov Battalion militair getraind heeft, de Minsk akkoorden van 2014 en 2015 nooit uitgevoerd zijn door Oekraïne en de US het land vol gezet heeft met wapens, Nato steeds verder uitgebreid is tot aan de achterdeur van Rusland, de US en Nato de door Rusland gevraagde veiligheidsgaranties ( om nooit geen kernwapens te gebruiken tegen Rusland en van Oekraïne een neutrale militaire zone te maken zoals Finland ) nooit gegeven hebben en Putin constant geprovoceerd en bedreigd hebben om hem te pushen Oekraïne binnen te vallen ?

Putin handelt om Rusland veilig te stellen en het Westen ( WEF ) gebruikt hem om fase 2 van hun Great Reset erdoor te duwen. Het plan is al vele jaren geleden voorbereid. Alles moet kapot. Daar is de afgelopen 2 jaar - met corona - al flink aan gewerkt. Nu staat het vervolg aan onze voordeur en iedereen kijkt de andere kant op. De kant dat ZIJ willen dat wij kijken.

Build Back Better.

The New World Order.

Wie dit niet ziet is stekeblind.

We gaan zware tijden tegemoet. Wie dacht dat corona het ergste is dat ons kon overkomen : dit is een peulenschil in verhouding tot wat ons nog te wachten staat. Wie voorbereid is zal zonder kleerscheuren de hyperinflatie doorspartelen. Wie met zijn kop in het zand heeft gezeten en nog zit, de narratieven die de bevolking telkenmale voorgeschoteld worden, blijft geloven, zal het geweten hebben. The good news is : het is tijdelijk. Hoe lang het zal duren kan ik niet voorspellen. Dat hangt af van een veelheid van factoren. Maar... het plan zal falen. Blijf dit geloven. Het is zo. Er zullen personen recht staan die de wereld zullen verbazen.
10 views1 comment
bottom of page