top of page
Search

Het Ministerieel Besluit van 07.05.2021Het Overlegcomité heeft op 23.04.2021 beslist in de versoepeling van een paar maatregelen. Gewoonlijk worden Ministeriële Besluiten de dag zelve of daags nadien gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Het ministerieel Besluit met betrekking tot de nieuwe maatregelen is echter pas vandaag 07.05.2021 om 17u05 gepubliceerd ( dus na sluiting van de griffies). We hebben er ... 14 dagen op moeten wachten, omdat Annelies pas op 29.04 een advies heeft aangevraagd bij de wetgevende kamer van de Raad van State.


Er zijn ondertussen al 40 Ministeriële Besluiten gewezen in het kader van corona. Voor de eerste 38 is nooit het voorafgaand advies van de wetgevende kamer van de Raad van State gevraagd.

De beslissingen van het Overlegcomité van 14.04.2021 zijn pas op 24.04.2021 in een Ministerieel Besluit gegoten dat op zondag 25.04.2021 om 19u is gepubliceerd.


Ondertussen had het Overlegcomité op 23.04 al nieuwe maatregelen voorzien die dus vandaag pas in een Ministerieel Besluit zijn opgenomen dat evenzo vandaag is gepubliceerd. Tussendoor heeft ons Annelies op 27.04.2021 nog een ander Ministerieel Besluit uitgevaardigd dat zonder enige communicatie van welke aard ook is gepubliceerd.


Wat valt er op in het Ministerieel Besluit van 07.05.2021 ?

Er wordt geen toepassing meer gemaakt van art.5 en art.42 van, de wet op het Politieambt maar wel nog van art.4 van de wet op de civiele bescherming en de artikelen 181,182 en 187 van de wet op de civiele bescherming ( die nochtans ook geen toepassing kunnen vinden ).


Er weze aan herinnerd dat de kortgeding rechter van Brussel in een beschikking van 31.03.2021 geoordeeld heeft dat de Ministeriële Besluiten geen wettelijke rechtsgrond hebben, dienvolgens deze Ministeriële Besluiten buiten toepassing heeft verklaard en de regering 30 dagen heeft gegeven om te voorzien in een wettelijk kader. Dat is niet gebeurd.


Biza heeft hoger beroep ingesteld tegen de voornoemde beschikking. Het Hof van Beroep heeft in tussenarrest gesteld dat de wetgevende kamer van de Raad van State in haar voorafgaand advies inzake het Ministerieel Besluit van 24.04.2021 de legaliteit van de Ministeriële Besluiten niet heeft onderzocht en de zaak in voortzetting geplaatst naar de zitting van 18.05.2021 om hierover te concluderen. Er dient vastgesteld dat de wetgevende kamer de legaliteit van de Ministeriële Besluiten in haar tweede advies nog steeds niet onderzocht heeft.


Inmiddels is er nog een vonnis geveld In Brussel, waarin geoordeeld is dat de sluiting van de horeca illegaal is. Annelies laat dit alles echter niet aan haar koude kleren komen. Ze blijft sinds 31.03.2021 onvermoeibaar Ministeriële Besluiten uitvaardigen terwijl er geen wettelijke noch een feitelijke grondslag bestaat.


Aanstaande maandag wordt een verzoekschrift neergelegd in schorsing en nietigverklaring van de Ministeriële Besluiten.


Voor het Ministerieel Besluit van 07.05.2021 klik hier : https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb0802.pdf

1,407 views3 comments
bottom of page