top of page
Search

Het M.B. van 24.04.2021 (Publicatie BS 25.04.2021 om 11u40)De wetgevende kamer van de Raad van State heeft de wettelijke grondslag van het MB van 28.10.2021 niet onderzocht. Zij verwijst naar eerdere uitspraken van de bestuurlijke kamer van de Raad van State en naar tegenstrijdige rechtspraak van gewone rechtsmachten. Onder voorbehoud van een grondwetstoetsing door het Grondwettelijk Hof en een finaal besluit van de bestuurlijke kamer van de Raad van State lijken de aangepaste maatregelen ( wat het enige is dat bekeken is ) gefundeerd en Annelies Verlinden over de vereiste bevoegdheden te beschikken ( hoewel er wel kritiek is over meerdere aspecten van haar beleid en het feit dat zij voor geen enkele van de - 18 - voorgaande MB onder haar signatuur een voorafgaandelijk advies heeft gevraagd ).


Wat verandert er met dit MB ?


Art. 5 winkelen met 2 mag nu niet enkel met iemand van hetzelfde gezin maar ook met één duurzaam contact. Minderjarigen of personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene ( wie ? zonder voorwaarden ) De beperking van 1 klant per 10m2 wordt opgeheven


Art.8 (*) dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden is verboden behalve : -door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking - de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen - door de fotografen, schoonheidssalons, de bemande zonnebanken, de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons, de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;


Dienstverlening aan en in huis is verboden, behalve voor wat betreft: -de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking - dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, - diensten voor haarverzorging.".


Art. 8 bis van het MB van 28.10.2020 is opgeheven ( enkel bestellen en afhalen in bepaalde categorieën van winkels );


Art.9 In winkelcentra gelden vanaf morgen de volgende regels : hetzelfde als art.5


Art.13 marktbezoeken zijn toegelaten voor max 30 minuten; Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in artikel 15bis. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

De andere voorwaarden blijven dezelfde als voorheen


Art.15 § 1 : samenkomsten zijn toegelaten met 10 personen ( ipv 4 )


Art.19 bis tweede lid wordt opgeheven; de NMBS moet geen beperkingen meer voorzien op vlak van capaciteit en passagiers moeten niet meer aan het raam gezeten worden op de heenweg maar niet meer op de terugweg.


Art.27 § 4 de politie en de Economische krijgen nog meer bevoegdheden voor het vaststellen van overtredingen dan voorheen ( tegen het advies van de Rvs° )


Art.28 : alle andere maatregelen die voorzien werden in het MB van 28.10.2020 worden verlengd tot en met 31 mei 2021.

Dus... de horeca, de evenementen-en cultuur sector, de sportclubs en hobbyclubs blijven gesloten ( NOOT : met uitzondering van de terrassen van de horeca vanaf 8 mei 2021, onder voorwaarden, want dat is aangekondigd, nog niet gepubliceerd maar wel beloofd)


(*) zeer opmerkelijk inzake art.8 is het feit dat tal van sectoren waaronder alle contactberoepen bij MB van 28.10.2020 achter slot en grendel werden gezet ( elke activiteit verboden ) maar er thans niet uitdrukkelijk gesteld worden dat de contactberoepen terug mogen heropenen. Er wordt enkel gesteld dat activiteiten waarbij de afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden verboden zijn BEHALVE voor ... oa de contactberoepen.


Een slimme verstaander heeft meteen ook begrepen dat de horeca eigenlijk perfect de deuren kan heropenen als zij de afstand van 1,5 m wel kan garanderen want er staat letterlijk in het MB van 24.04 :

..... is verboden, behalve ... door de HANDELSZAKEN, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de BEHOEFTEN VAN DE BEVOLKING


Horeca is een handelszaak en horeca is een behoefte van de bevolking.


In het MB van 28.10.2020 stond dit : Art.8 Art.8 § 1. De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, Art.8 § 2. Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden. Art.8 § 3 ( reeds opgeheven ) Art.8 § 4. Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd is verboden, met inbegrip van de dienstverlening door: - de schoonheidssalons; - de niet-medische pedicurezaken; - de nagelsalons; - de massagesalons; - de kapperszaken en barbiers; - de tatoeage- en piercingsalons.


Er is overigens al van meet af aan een discriminatie tussen horeca uitbaters. Immers krachtens het MB van 28.10.2020 mochten onverminderd open blijven : 2° de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen; 3° de collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen; 4° de eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens

op voorwaarde dat zij : de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter; 2° een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan; 3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 4° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel; 6° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan; 7° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

In afwijking van het eerste lid, 2°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.]

343 views0 comments

Comments


bottom of page