top of page
Search

Het juiste perspectief - geen reden tot paniek* België telt afgerond 11.603.000 inwoners en heeft ondertussen (afgerond) 3.705.000 mensen getest. Daarvan hebben (afgerond ) 162.000 mensen positief getest. Dat is 4,38% van het totaal aantal testen en 1,4% van de totale bevolking.


* België beschikt over 106 ziekenhuizen met een totale bedden capaciteit van ongeveer 37.000 bedden waarvan net geen 2.000 ICU bedden met mogelijkheid tot uitbreiding naar 5.000. ( Bron : Agentschap Zorg en Gezondheid )


* In een normaal jaar worden gemiddeld 7.000 mensen per dag opgenomen in een ziekenhuis ( alle aandoeningen ).Bron : Statbel. Sinds midden september 2020 worden er tussen de 80 en 130 mensen per dag opgenomen door corona of met corona en onderliggende aandoeningen. Dat is weinig in verhouding tot het gemiddeld totaal per dag. Er verlaten ook dagelijks veel mensen het ziekenhuis. Bron : Sciensano


* De ziekenhuisopnames zijn meestal bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen zoals kanker, diabetes, hart aandoeningen en chronische longziektes.

Bron : Sciensano en Agentschap Zorg en Gezondheid.


* Volgens het Thematisch rapport van Sciensano van 28.07.2020 bedraagt de gemiddelde duurtijd van een ziekenhuisopname voor kinderen 3 dagen en voor volwassenen 8 dagen. De behandelingsmethodes zijn sterk verbeterd. Mensen genezen sneller en beter. Bron : Sciensano en Agentschap Zorg en Gezondheid.


* De ziekenhuisopnames door corona en met corona doch met onderliggende aandoeningen zijn de afgelopen weken gestegen maar de cijfers geven een vertekend beeld. Wie naar een ziekenhuis gaat voor een operatie of een andere behandeling moet verplicht een PCR test ondergaan. Indien zij positief testen worden zij geregistreerd als corona patiënt en uit voorzorgsmaatregel op een corona afdeling gelegd terwijl zij geen symptomen hebben noch krijgen en behandeld worden voor andere aandoeningen dan corona. Bron : de geschreven pers.


* De cijfers van Sciensano inzake de ziekenhuisopnames zijn foutief. Er wordt geen rekening gehouden met alle personen die het ziekenhuis dagelijks verlaten. Tussen 26.09.2020 en 10.10.2020 hebben 1.029 mensen het ziekenhuis verlaten. Bij verrekening van de ziekenhuisopnames en ontslagen in de periode 26.09 tot 10.10.2020 kunnen er maximaal 839 mensen in het ziekenhuis liggen in plaats van 1.257 zoals Sciensano beweert.


* In een normaal jaar overlijden gemiddeld 300 mensen per dag aan alle mogelijke aandoeningen. Dat is gemiddeld 109.500 per jaar. Sinds de derde week van september varieert de corona dodentol tussen de 8 en 20 per dag waarvan 95% bejaarden in de leeftijdscategorie 85+, 75-84 en 65-74 jaar. Geen kinderen en jonge volwassenen. Dat is weinig in verhouding tot het totaal overlijdens per dag. Bron : Sciensano.


* Er is sinds juni een ondersterfte in België. Bron : Statbel.


Het juiste perspectief - geen reden tot paniek
527 views1 comment
bottom of page