top of page
Search

HET IS NIET DE SCHULD VAN DE ONGEVACCINEERDEN MAAR VAN ... HET ONVERANTWOORD GEDRAG VAN DE VLAMINGEN

Na Marc Van Ranst haalt nu ook Geert Molenberghs zwaar uit naar gevaccineerd Vlaanderen.


De Morgen 29.11.2021

https://www.demorgen.be/nieuws/vierde-golf-wordt-stilaan-vlaamse-golf-walen-en-brusselaars-bleven-wellicht-voorzichtiger~b98a316a/ " Terwijl de Vlaamse hospitalisatiecijfers de voorbije week met 26 procent stegen, nam de druk op ziekenhuizen in Wallonië met 7 procent af. Vlaanderen kampt als best gevaccineerde regio in België met de zwaarste gevolgen van de vierde golf. De vierde golf van het coronavirus treft Vlaanderen hard. Vorige week werden iedere dag gemiddeld 11.938 besmettingen vastgesteld, een toename van 48 procent in vergelijking met de week daarvoor. Ondertussen stegen ook de hospitalisatiecijfers in die periode met 26 procent: iedere dag kwamen gemiddeld 193 mensen in het ziekenhuis terecht.


De cijfers staan in contrast met Brussel en Wallonië. Daar stegen de besmettingscijfers ‘slechts’ met respectievelijk 28 en 30 procent. Bovendien nam de druk op de Waalse ziekenhuizen af. In alle Waalse provincies is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gedaald in vergelijking met vorige week. Het lijkt alsof de piek van de vierde golf daar al achter de rug is. In alle Vlaamse provincies is er daarentegen een stijging van hospitalisaties, van 9 procent in Vlaams-Brabant tot zelfs 48 procent in Oost-Vlaanderen. Die penibele situatie is opvallend, omdat Vlaanderen lang schermde met zijn hoge vaccinatiegraad. In september schafte de Vlaamse regering de meeste coronamaatregelen af omdat ze niet wilde dat burgers ‘gegijzeld’ zouden worden door regio’s waar minder mensen zich lieten prikken. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) is ervan overtuigd dat die houding grotendeels tot de huidige problemen leidde. “De teneur was lang dat de vaccins alles zouden oplossen, terwijl wij als experts waarschuwden dat er nog steeds een basispakket aan sanitaire maatregelen nodig was.”


Molenberghs merkt op dat Vlamingen de afgelopen maanden de draad van hun oude leven weer oppikten, terwijl Walen en Brusselaars voorzichtiger bleven. Zeker in Vlaamse rurale gebieden liepen de besmettingscijfers daardoor snel op, ondanks hun hoge vaccinatiegraad.

Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) voegt daaraan toe dat Brussel en Wallonië bij eerdere golven zwaarder getroffen werden. “Zo bouwden ze mogelijk al meer immuniteit op.”


In de huidige cijfers valt het hem op dat naast kinderen uit de lagere school ook 90-plussers weer vaker besmet worden. Dat heeft te maken met de afname van de doeltreffendheid van de vaccins. Beleidsmakers zeiden lang dat ze de campagne van de boostershots niet sneller konden uitrollen omdat er een minimale wachttijd is tussen de tweede en derde prik, maar dat klopt niet helemaal. Vandaag wachten ruim 1,5 miljoen Belgen op een boosterprik die ze al hadden kunnen krijgen.


“Er werd pas net beslist om iedereen een derde prik toe te dienen. Daardoor kan een deel van die mensen pas nu uitgenodigd worden”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). De minister wil geen extra sanitaire maatregelen voor Vlaanderen nemen. “Laat ons eerst afwachten wat de beslissingen van het recentste Overlegcomité opleveren.”


Laat ons nog eens naar de cijfers kijken ...


In Vlaanderen is naar verluidt 96% van de bevolking dubbel gevaccineerd. 60% van de bevolking heeft al een derde boostershot gekregen, maar toch worden nog veel mensen ziek en situeren de meeste ziekenhuisopnames en doden zich in .... Vlaanderen.


In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is 86% van de bevolking inmiddels dubbel gevaccineerd. 51% van de bevolking heeft ook al een derde boostershot gekregen.

In Wallonië is 89% dubbel gevaccineerd en heeft 59% al een boostershot gekregen en tot slot in de Oost-Kantons ( waar nooit over gesproken wordt ), is 87% dubbel gevaccineerd en 56% heeft een derde boostershot gekregen.


Het is echter maar zeer de vraag of deze percentages wel kloppen.

België telt thans 11.661.000 inwoners. Blijkens het Dashboard Vaccinaties zijn er op vandaag in dit land in totaal 19. 034.631 inentingen verricht. 8.845.137 ( ofwel 76,77% is gedeeltelijk gevaccineerd ) en 8.704.891 ( ofwel 75,56% is ) dubbel gevaccineerd en 1.484.603 volledig gevaccineerden hebben op 03.12 een boostershot gekregen. Dus ... in werkelijkheid is slechts 75,56% van de bevolking volledig gevaccineerd. En, niet onbelangrijk, de meeste boostershots zijn gezet in .... Vlaanderen ( sinds 09.09 );


Wanneer we verder door scrollen op het Dashboard komen we andere percentages tegen.

Vlaanderen : 5.348.957 volledig gevaccineerd ( 80,55% ) Wallonië : 2.523.024 volledig gevaccineerd ( 70,67% ) Brussel : 705.941 volledig gevaccineerd ( 57,87% ) Oostkantons : 51.539 volledig gevaccineerd (65,95% )


Nog lager op het Dashboard worden de percentages per provincie opgesomd :

Limburg 81 %, Antwerpen 79%, Vlaams-Brabant 79%, West-Vlaanderen 82%, Oost-Vlaanderen 83%, Brussel 59%, Waals Brabant 73%, Luik 68%, Namen 73%, Henegouwen 71,5% en Luxemburg 70,83%


In Wallonie + Brussel + de Oostkantons wonen echter behoorlijk wat minder mensen dan in Vlaanderen, dus de percentages geven een vertekend beeld. Vlaanderen steekt met kop en schouders boven al de rest uit ( ook al zijn de percentages lager dan men op de voorpagina van het Dashboard ( en in de pers ) laat uitschijnen.

Ingevolge de media hetze inzake de beschermingsgraad van vaccinatie is de definitie van hoge bescherming thans aangepast als volgt ( zie link in het Dashboard ) : " Definitie 'hoge bescherming'

Door nieuwe rapporten over de verminderende de effectiviteit van vaccins doorheen de tijd is de definitie van 'hoge bescherming' bijgesteld naar volgende voorwaarden per vaccintype: Pfizer/BioNTech Een persoon geniet hoge bescherming vanaf 2 weken na de 2e dosis tot 6 maanden later. Moderna Een persoon geniet hoge bescherming vanaf 2 weken na de 2e dosis tot 6 maanden later. AstraZeneca Een persoon geniet hoge bescherming vanaf 2 weken na de 2e dosis tot 5 maanden later. Johnson&Johnson Een persoon geniet hoge bescherming vanaf 2 weken na de 1e dosis tot 4 maanden later. Booster dosis Een persoon geniet hoge bescherming vanaf 2 weken na de booster dosis.

Effectiveness of BNT162b2 (Comirnaty, PfizerBioNTech) COVID-19 booster vaccine against COVID-19 related symptoms in England: test negative case-control study (PDF) "


Dus ... Alle mensen die zich tussen januari en juni 2021 dubbel hebben laten vaccineren zijn al een aantal maanden niet meer beschermd..... Gewoon niks, nul, nada.


Marc Van Ranst, Geert Molenberghs ( en overigens ook Steven Van Gucht ) zingen in koor dat de 4de golf de schuld is van de Vlamingen en er minder besmettingen zijn in Brussel en Wallonië omdat men daar conservatiever is om gesprongen met met de maatregelen ( lees : mondmaskerplicht ).

Je moet maar durven ....


Het is juist dat in Wallonië en Brussel de mondmaskerplicht op veel plaatsen nooit afgeschaft werd maar dat betekent niet dat de bevolking de regels ook naleeft. In de getroffen regio ( zone Luik - Eupen ) alvast niet. Al sinds het ontstaan van de ramp medio juli niet. Dus het mondmasker zal het verschil niet gemaakt hebben ( op alle andere plaatsen tenandere ook niet want de mondmaskers zijn een gigantische joke, ze beschermen NIET ).


De Vlamingen hebben - braaf zoals steeds - gedaan wat hen gevraagd is. Zowel op vlak van vaccinatie als op vlak van naleving van de andere maatregelen. Maar toch krijgen ze nu op hun donder terwijl de experten al lang weten dat de vaccins na verloop van 6 maanden na het tweede shot geen bescherming meer bieden ? Nou !


Ontzettend veel artsen en wetenschappers wereldwijd waarschuwen al vele maanden dat de gentherapie het immuunsysteem aantast en mensen net vatbaarder gaan worden voor corona varianten. We zien dit trouwens al duidelijk in diverse landen waaronder Gibraltar waar 100% van de bevolking gevaccineerd is maar het aantal besmettingen en ziekte nog nooit zo hoog is geweest als nu en .. in Israël die ondertussen al begonnen is met het toedienen van het 4de shot.


De kans is meer dan reëel dat er in Vlaanderen ook veel meer mensen ziek worden, niet door het feit dat ze meer sociale contacten hebben gehad ( dat zou perfect mogelijk moeten zijn met de vele beloften die rond vaccinatie gedaan zijn ) maar door het feit dat de vaccins absoluut niet doen wat ze beloven, al lang uitgewerkt zijn of nooit gewerkt hebben en dus een vals gevoel van veiligheid hebben verschaft. Andere mogelijkheid die niet mag uitgesloten worden is dat gevaccineerden net ziek worden door het boostershot.

Waarom wordt dit op geen enkele manier zelfs maar één seconde in overweging gekomen ? Je kan pas iets uitsluiten als je het grondig hebt onderzocht. Wordt er eigenlijk überhaupt iets onderzocht of is zoals steeds natte vingerwerk ? (want zoveel is ondertussen al wel duidelijk als we bekijken wat de heren en dame al allemaal uit hun kas geslagen hebben dat volstrekte nonsens was en is )

Het doet me denken aan de verpleegkundigen die tijdens de eerste golf ( maart - mei 2020 ) als echte helden beschouwd werden maar het moesten stellen met handgeklap van de bevolking terwijl degenen die nu de controlegroep vormen en liever wachten met vaccinatie tot er meer onderzoeksresultaten bekend zijn, thans verketterd worden en als toemaatje ook nog eens in april 2022 hun job dreigen te verliezen.

En voor wat ? Voor een " vaccin " dat niet werkt, nooit bewezen is dat het werkt en mogelijks zelf de ziekte kan veroorzaken.
https://www.demorgen.be/nieuws/vierde-golf-wordt-stilaan-vlaamse-golf-walen-en-brusselaars-bleven-wellicht-voorzichtiger~b98a316a/


10 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page