top of page
Search

Hasselt - 1/4 van de Coronapatiënten heeft andere doodsoorzaak dan gedacht

"Dat heeft autopsie-onderzoek van Jessa in Hasselt aangetoond. Nog uit het onderzoek blijkt dat bij een aantal zogenaamde Covid-overlijdens er toch geen sprake was van een besmetting." (Het Belang van Limburg, 16.11.2020)Prof. GALA ( UCL Ziekenhuis in 1200 Brussel, met 1000 bedden ) heeft in eerder stadium verklaard dat 2/3 van de patiënten behandeld wordt voor andere aandoeningen en toevallig ook positief test op C19, wat wellicht toch gevolgd heeft dat als er in die 2/3 categorie personen overlijden, dit niet te wijten is aan C19.

Wat weten we nog ?

Dat er belangrijk deel van de overlijdens in WZC vermoedelijke C19-overlijdens zijn zonder test waarvan we dus niet met zekerheid weten door wat ze precies overleden zijn (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Voor de rest weten we bitter weinig over de oorzaak van de overlijdens. We kennen enkel de leeftijdscategorie van de overledenen ( 93% bejaarden en ouderen ). Er wordt hierover geen informatie verschaft, wat in schril contrast staat met het Amerikaanse CDC die per 28.11.2020 wel data vrij gegeven heeft van de overlijdens per categorie : https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm


Totaal aantal overlijdens in de US tussen 02.01 en 01.12.2020 aan alle mogelijke aandoeningen : 2.616.858

  1. C19 gerelateerde overlijdens : 247.205

  2. overlijdens door longontsteking met of zonder C19 maar zonder de griep : 247.268

  3. overlijdens door C19 EN longontsteking zonder de griep : 112.827

  4. alle doden door de griep met of zonder C19 of longontsteking : 6.845

  5. overlijdens door longontsteking, griep of C19 : 387.452

Opmerkelijk maar toch weer niet is dat uit de chart blijkt dat er elke week van het jaar 2020 overlijdens zijn geweest door .... de griep en longontsteking ( als hoofdoorzaak ) en niet enkel door C19.

Longaandoeningen vormen allemaal samen 38% van het totaal aantal overlijdens.

Het overgrote deel van de overlijdens door of met longaandoeningen waaronder C19 situeert zich - net zoals in België en de buurlanden - in de categorie van de ouderen en bejaarden ( 55-85+ ). In tegenstelling tot bij ons zijn in de US ongeveer 510 kinderen overleden tussen 1 en 24 jaar. Bij ons zijn op heden 3 kinderen met onderliggende aandoeningen overleden, 1 op 30.03, 1 op 12.07 en 1 op 14.08.2020 https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm...

189 views0 comments

Comments


bottom of page