top of page
Search

GROEPSIMMUNITEIT: VACCINS OF NATUURLIJKE INFECTIEINTRODUCTIE - AUTEUR : Sam Brokken

De laatste weken wordt meer en meer duidelijk dat vaccins niet zullen leiden tot groepsimmuniteit. Uit verschillende observationele vaststellingen blijkt dat certificaten en negatieve testen nog altijd zorgen voor besmettingen onder deelnemers van sociale activiteiten (1).


Het toont onmiddellijk de onzinnigheid aan van het ‘pasjessysteem’, zoals ik reeds voorspelde in De Zevende Dag van februari ll. Het wordt zelfs nog beter nu op de site van Zorg & Gezondheid wordt meegedeeld dat gevaccineerden met een certificaat nog steeds overal binnen mogen, zelfs al testen ze positief. Zij mogen de besmettingen blijven doorgeven. Logica?


WAT IS GROEPSIMMUNITEIT Groepsimmuniteit wordt gedefinieerd als het verwerven van individuele immuniteit op basis van natuurlijke infectie en/of via vaccins. Zodra er voldoende mensen zijn die immuniteit vertonen zal de ziekte en de verspreiding de drempelwaarde niet meer overschrijden waardoor de ziekte zich niet verder kan verspreiden (2). Hierin onderkennen we ook ‘steriele’ immuniteit: het doormaken van de ziekte of een vaccin zorgen ervoor dat je de ziekte niet meer kan doormaken en dat je anderen beschermt tegen infectie. We spreken in deze ook van ‘leaky vaccines’ als ze er niet in slagen om die steriele immuniteit op te wekken. Iets waar we nu mee geconfronteerd worden, zoals verwacht, met de Covid-19 vaccins. Net als bij de griep zal het alleen bijdragen om de gevaccineerde zelf minder kans te geven tot het ontwikkelen van ernstige ziekte en/of overlijden (3). En zelfs deze laatste twee zijn geen garantie want het blijft afhankelijk van de vaccin-efficiëntie.


Is het dan onmogelijk om ons collectief toch enigszins te wapenen? Toch niet, ik spreek dan eerder over een ‘Relatieve Groepsimmuniteit’ (RG). Deze RG kan bekomen worden door het virus zich te laten verspreiden onder de gezonde actieve bevolking. Dit kan aangevuld worden (vrijwillig) voor diegenen die zelf een vaccin wensen, dan wel op voorwaarde dat het vaccin geen twee jaar achterloopt op de huidige varianten, wat wel het geval is. Als velen besmet worden met de laatste (endemische) Delta-variant dan heb je als het ware de laatste ‘update’ binnen (11).

Jouw antistoffen zullen dus dicht aanleunen bij een eventuele volgende variant. De vaccins zijn nog steeds gebaseerd op de originele stammen. Het is dus net als bij de griep mogelijk om het virus endemisch te houden als we het laten circuleren. Griep is vandaag de dag per uitzondering nog mortaal voor de allerzwaksten. Zo bouwen we dus op individuele basis aan een vorm van groepsimmuniteit, de RG.

Op deze basis heeft India ondertussen een RG bereikt van om en bij de 70% met nauwelijks 10% vaccinaties (37). Het dodental per miljoen inwoners is de helft van in België (zie vorige analyse over India).


GEVACCINEERDEN BLIJKEN DE VECTOR VOOR TRANSMISSIE Het is al langer duidelijk dat een natuurlijke doorgemaakte infectie beter bescherming biedt dan een vaccin, vandaar destijds mijn oproep voor een omgekeerde lockdown. De bewijzen stapelen zich ondertussen verder op en dat in het voordeel van natuurlijke infectie (4-11)


Het meest recente onderzoek toont aan dat gevaccineerden 13 keer meer kans maken op doorbraakinfecties met de Delta-variant dan niet-gevaccineerden die natuurlijk werden besmet. Gevaccineerden hebben significant meer kans om symptomen te ontwikkelen dan niet-gevaccineerden. Na statistische correctie voor comorbiditeiten vonden de onderzoekers dat het risico op doorbraakinfecties 27 keer hoger (!!) lag dan voor natuurlijke herinfectie (12).

Een ander recent onderzoek van Oxford toont aan dat gevaccineerde zorgverleners met een doorbraakinfectie 251 keer meer virale lading ontwikkelen op de Delta-variant in vergelijking met de originele stammen. Zo vormen ze dus een potentieel gevaar voor patiënten en niet-gevaccineerde medewerkers (13). Nog een preprint Oxford-studie die de media haalde toont duidelijk aan dat de vaccin-efficiëntie beperkt is én dat besmettelijkheid even groot blijft tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden (14).

Ondertussen weten we ook dat de Delta-variant al drie subtypes heeft met vele mutaties (15). Het blijkt nu ook dat de werking van de vaccins op deze mutanten zo goed als volledig teloor gaat. Meer nog, de infectie-stimulerende antistoffen nemen de bovenhand waardoor de patiënt doorbraakinfecties kan ontwikkelen (16). In mijn open brief (omgekeerde lockdown) waarschuwde ik al voor het ontstaan van ADE (Antibody-Dependant Enhancement). ADE kan ervoor zorgen dat je immuunsysteem gaat overreageren, zo kan je een cytokinestorm ontwikkelen wat je zeer besmettelijk maakt. Meer nog, aan een ADE kan je als verzwakt persoon komen te overlijden. Op 9 augustus verscheen er alweer een waarschuwing in de Journal Of Infection waarbij wordt aangehaald dat massavaccinatie tot ADE kan aanzetten (17).

Vier voorwaardelijke vaststellingen:

 1. Ook gevaccineerden dragen bij tot de verspreiding, vaak zelfs in hogere mate

 2. de gevaccineerden die nu overlijden zullen dus mogelijks ADE hebben ontwikkeld, echter wordt dit niet voldoende onderzocht.

 3. Vaccinatie zorgt voor meer virale lading (mogelijks een gevolg van ADE), meer verspreiding en mogelijks meer symptomen bij herinfectie.

 4. Onze experten beweren nochtans, zowel in BE als NL (bij monde van het RIVM), dat vaccins rond de 90% bescherming bieden tegen transmissie. Hoe rijm je dat met bovenstaande? Logica?

TRANSMISSIE DAALT MET 90% DOOR VACCIN? Zowel hier te lande als in Nederland beweren ze dat de besmettelijkheid afneemt met 90%. Echter tonen een massa studies al aan dat de vaccins helemaal niet efficiënt meer blijken en er duidelijk sprake is van ‘immune evasion’ en ‘waning’. Dat heeft zijn weerslag op het ontwikkelen van virale lading, vooral bij immunogecomprimeerden. Zo merken we dat de lading kan stijgen in deze groep, zoals hogerop reeds aangetoond (16-30). Als we kijken naar de studies die werden uitgevoerd tijdens de Alpha-variant om de besmettelijkheid vast te stellen blijkt dat destijds de transmissie nauwelijks tot 40% werd gereduceerd (31). Ondertussen zitten we al aan de Delta-variant waarvan nu blijkt dat er bij sommige mensen zelfs een totale immune-evasion is. Delta is meer besmettelijk en, zoals hier reeds aangegeven, helpen vaccins nog nauwelijks tegen de variant.

Hoe ze dat rijmen met 90% minder transmissie mag men mij eens komen uitleggen. Logica?


DE PARADOX VAN DE BESCHERMING BIJ ZWAKKEREN Meer en meer wordt duidelijk dat de vaccins er niet in slagen om bij mensen met zware onderliggende aandoeningen voldoende antistoffen en/of T-cel activatie te genereren, ze maken ze nauwelijks aan (32-36). Dat was nochtans het opzet van de vaccinatiecampagne. Prof Catry bevestigde dit ondertussen aan VRTNWS, een voorspelling die ook al in de open brief ‘omgekeerde lockdown’ te lezen was. Deze mensen hebben nood aan gezond verstand. Ben je ziek of ben je in contact geweest met een zieke, dan blijf je even bij hen weg. Er wordt nu geopperd om de ‘zwakkeren’ nog te onderwerpen aan een derde en vierde spuit (met dezelfde stam als 2019) gevolgd door een verplichting bij de ganse bevolking. Logica?


CONCLUSIE Natuurlijk doorgemaakte infectie geeft een beter en langduriger effect dan de vaccins. Natuurlijke infectie, zelfs eerder doorgemaakt op basis van een oude stam, blijkt efficiënter tegen de nieuwe stammen. We merken verder op dat de gevaccineerden de transmissie lijken te bevorderen. Zo zijn ze mee verantwoordelijk voor de toename aan mutaties (zie mijn vorige analyse). Personen met een onderliggende aandoening lijken maar zeer beperkt of zelfs helemaal niet te reageren op de vaccins. En last but not least, de transmissie blijft nog steeds mogelijk en op grotere schaal dan wordt gecommuniceerd door ‘officiële bronnen’.

De enige groep die mogelijks baat heeft bij deze campagne zal de groep tussen de 45 en 65 jaar zijn, personen met nog een voldoende natuurlijke immuniteit die toch al te kampen hebben met minder zware onderliggende aandoeningen. Verder kunnen we besluiten, zoals voorheen ook al geanalyseerd in mijn stuk over de ‘Green-pass’, dat QR-codes en een ‘pasjesmaatschappij’ geen enkel nut hebben. Ook het vaccineren van jongeren is dus compleet nutteloos gezien hun IFR ligt op 0,01% onder de 25 en ze op geen enkel moment meer of minder zullen bijdragen aan de verspreiding noch het opwekken van groepsimmuniteit die we op een ‘steriel’ niveau nooit zullen bereiken.

Desondanks blijft men volhouden dat de ‘betere cijfers’ te danken zijn aan de vaccinatiecampagne. Nergens wordt de link gelegd met het meer endemisch karakter van Delta. Mijn inschatting is dan ook dat de vaccins er weinig tot niet aan bijdragen, dan wel de veel lagere mortaliteit van het virus.

Dit maakt nogmaals duidelijk dat de juiste aanpak een ‘omgekeerde lockdown’ was. Bescherm de zwakkeren, laat het virus circuleren waardoor de actieve gezonde bevolking de kans krijgt om besmet te worden. De Delta-variant leent zich hier perfect toe, mortaliteit is zeer laag in vergelijking met vorige varianten. Stop met de massavaccinatie en zet in op gezondheidsbevordering en beschouw het virus als een ‘deel van het leven’, net zoals alle andere pathogenen waar we al duizenden jaren mee samenleven. Iemand nog een portie logica nodig?


REFERENTIES

 1. www(dot)telegraaf(dot)nl/nieuws/1518736223/coronacijfers-schieten-omhoog-na-festival-met-50-000-bezoekers

 2. Metcalf, C. J. E., Ferrari, M., Graham, A. L., & Grenfell, B. T. (2015). Understanding Herd Immunity. Trends in Immunology, 36(12), 753-755

 3. Singh et al. Covid-19 vaccines and Community Immunity. Infect Dis Res. 2021;2(1):5.

 4. Ellebedy, A., Turner, J., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C., Rauseo, A., . . . Presti, R. (2020). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Research square.

 5. Akber, M., Berglin, L., Bergsten, H., Brighenti, S., Brownlie, D., Butrym, M., . . . Buggert, M. (2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell, 183(1), 158-168.

 6. Dwyer, C. J., Cloud, C. A., Wang, C., Heidt, P., Chakraborty, P., Duke, T. F., . . . Mehrotra, S. (2021). Comparative analysis of antibodies to SARS-CoV-2 between asymptomatic and convalescent patients. iScience.

 7. Peng, Y., Mentzer, A. J., Liu, G., Yao, X., Yin, Z., Dong, D., . . . Dong, T. (2020). Broad and strong memory CD4 + and CD8 + T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescent individuals following COVID-19. Nature immunology, 21(11), 1336-1345 8/Sekine, T., Perez-Potti, A., Rivera-Ballesteros, O., Strålin, K., Gorin, J.-B., Olsson, A., . . . Buggert, M. (2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell, 183(1), 158.

 8. Wang, Z., Yang, X., Zhong, J., Zhou, Y., Tang, Z., Zhou, H., . . . Ran, P. (2021). Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 12(1), 1724.

 9. Wang, Z., Muecksch, F., Schaefer-Babajew, D., Finkin, S., Viant, C., Gaebler, C., . . . Nussenzweig, M. C. (2021). Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection. Nature, 595(7867), 426-431.

 10. Muecksch, F., Weisblum, Y., Barnes, C. O., Schmidt, F., Schaefer-Babajew, D., Wang, Z., . . . Bieniasz, P. D. (2021). Affinity maturation of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies confers potency, breadth, and resilience to viral escape mutations. Immunity, 54(😎, 1853-1868.e1857

 11. Gazit, S., Shlezinger, R., Perez, G., Lotan, R., Peretz, A., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. medRxiv, 2021.2008.2024.21262415

 12. Chau, Nguyen et al. (2021) OUCRU COVID-19 Research, Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. Available at SSRN

 13. Pouwels, K. B., Pritchard, E., Matthews, P. C., Stoesser, N., Eyre, D. W., Vihta, K.-D., . . . Team, t. C.-I. S. (2021). Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. medRxiv, 2021.2008.2018.21262237.

 14. Planas, D., Veyer, D., Baidaliuk, A., Staropoli, I., Guivel-Benhassine, F., Rajah, M. M., . . . Schwartz, O. (2021). Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization. Nature, 596(7871), 276-280.

 15. Liu, Y., Arase, N., Kishikawa, J.-i., Hirose, M., Li, S., Tada, A., . . . Arase, H. (2021). The SARS-CoV-2 Delta variant is poised to acquire complete resistance to wild-type spike vaccines. bioRxiv, 2021.2008.2022.457114.

 16. Yahi, N., Chahinian, H., & Fantini, J. (2021) Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? Journal of Infection.

 17. Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.

 18. Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.

 19. Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.

 20. Andreano, E., & Rappuoli, R. (2021). SARS-CoV-2 escaped natural immunity, raising questions about vaccines and therapies. Nature medicine, 27(5), 759-761.

 21. Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine.

 22. Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.

 23. McCallum, M., Bassi, J., Marco, A., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv.

 24. McEwen, A. E., Cohen, S., Bryson-Cahn, C., Liu, C., Pergam, S. A., Lynch, J., . . . Roychoudhury, P. (2021). Variants of concern are overrepresented among post-vaccination breakthrough infections of SARS-CoV-2 in Washington State. medRxiv, 2021.2005.2023.21257679.

 25. Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv, 2021.2006.2007.21258447.

 26. Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals. Nature medicine.

 27. Singh, Urvashi B., Mercy Rophina, Rama Chaudhry, Vigneshwar Senthivel, Kiran Bala, Rahul C. Bhoyar, Bani Jolly, et al. 2021. “Variants of Concern Responsible for Sars-cov-2 Vaccine Breakthrough Infections from India.” OSF Preprints. June 3.

 28. Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv,

 29. Shrotri, M., Navaratnam, A. M. D., Nguyen, V., Byrne, T., Geismar, C., Fragaszy, E., . . . Aldridge, R. W. Spike-antibody waning after second dose of BNT162b2 or ChAdOx1. The Lancet.

 30. www.(dot)gov(dot)uk/government/news/one-dose-of-covid-19-vaccine-can-cut-household-transmission-by-up-to-half

 31. Krammer, F. (2021). A correlate of protection for SARS-CoV-2 vaccines is urgently needed. Nature medicine, 27(7), 1147-1148

 32. Boyarsky BJ, Werbel WA, Avery RK, et al. Antibody Response to 2-Dose SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Series in Solid Organ Transplant Recipients. JAMA. 2021;325(21):2204–2206

 33. Havlin, J., Svorcova, M., Dvorackova, E., Lastovicka, J., Lischke, R., Kalina, T., & Hubacek, P. (2021). Immunogenicity of BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine and SARS-CoV-2 infection in lung transplant recipients. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 40(8), 754-758.

 34. Schramm, R., Costard-Jäckle, A., Rivinius, R., Fischer, B., Müller, B., Boeken, U., . . . Gummert, J. (2021). Poor humoral and T-cell response to two-dose SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine BNT162b2 in cardiothoracic transplant recipients. Clinical Research in Cardiology, 110(8), 1142-1149.

 35. Connolly, C., et al., Absence of Humoral Response After Two-Dose SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccination in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases: A Case Series. Annals of Internal Medicine, 2021, 0(0),

 36. www(dot)indiatoday(dot)in/coronavirus-outbreak/story/fourth-serosurvey-result-67-percent-indians-developed-antibodies-against-covid19-1830443-2021-07-20

6 views0 comments

留言


bottom of page