top of page
Search

Groepsimmuniteit in België?

Michael Yealdon (voormalig Directeur van Pfizer): "de pandemie is voorbij, er is groepsimmuniteit"

Bron: Youtube


ABC-gezondheid.be : " Het percentage mensen dat antilichamen ontwikkelt zou laag liggen. Maar het wordt steeds duidelijker dat de echte immuun bescherming eerder ligt in de T-cel-immuniteit. Deze witte bloedcellen vormen het geheugen van het immuunsysteem en onthouden decennia- of levenslang de ‘signatuur’ van microben. Ze vermenigvuldigen razendsnel bij een nieuwe infectie om deze indringer te neutraliseren. Deze T-celimmuniteit blijkt veel hoger te liggen, ook bij ‘niet-besmette’ en zélfs bij ‘niet-blootgestelde’ personen. In recente studies wordt gesteld dat er ‘kruisreactiviteit’ zou zijn tussen alle coronavirussen (4 verkoudheidsvirussen, SARS, MERS). Deze verwante virussen hebben veel gelijkende ‘epitopen’, waaraan de T-cellen ze kunnen herkennen en uitschakelen. Recente studies schatten het T-cel-geheugen voor coronavirussen tot 50-60 %! https://www.abcgezondheid.be/.../t-cel-immuungeheugen.../


MedRxiv studie : " groepsimmuniteit na 10 tot 20 procent infecties van C19 " https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2020.04.27.20081893v3


James Todaro, MD. " er bestaan steeds meer bewijzen dat de T-cell groepsimmuniteit bereikt wordt wanneer 10-20% van de bevolking besmet is geweest met C19 " https://twitter.com/jamestodaromd/status/1292873236716433416


"Waarom groepsimmuniteit al bereikt wordt bij 10-20% besmettingen (spoiler “50% was al immuun voor corona”) Dat wij totaal geen immuniteit zouden hebben tegen COVID-19 is een duidelijke misvatting. Epidemiologen hebben daardoor projecties gemaakt die er op uitkomen dat we geen groepsimmuniteit kunnen bereiken voordat 60-70% van de bevolkingsgroep is geïnfecteerd. Het is vrijwel zeker dat deze aanname niet klopt. De media negeren de wetenschappelijke rapporten hierover totaal. In tegenstelling tot antilichamen tegen COVID-19, die maar enkele maanden aktief blijven kan T-cell immuniteit jarenlang bescherming bieden. https://zelfzorgcovid19.nl/waarom-groepsimmuniteit-al.../


Medrxiv ( wetenschappelijke studie ) : " kruis-reactiviteit toont aan dat van 68 gezonde donoren die nooit zijn blootgesteld aan COVID-19 34% T-cellen bleken te hebben die reageerden tegen C19" https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2020.04.17.20061440v1


Sciencedirect - Cell ( wetenschappelijke studie ) : " 40 tot 60% van nooit eerder blootgestelde mensen heeft T-cell immuniteit tegen C19 " https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0092867420306103...


Scientas : " Wanneer iemand het coronavirus krijgt en ervan herstelt, is deze persoon er daarna meestal immuun voor. Dat betekent dat het virus deze persoon niet meer kan infecteren; zodra het virus dat probeert, rekent het immuunsysteem – dat het lichaamsvreemde virus nog herkent van de pandemie van 2020 – er direct mee af. En hoe meer mensen er immuun zijn voor het virus, hoe lastiger het voor het virus is om zich te verspreiden. Elke persoon met immuniteit is immers een doodlopende weg. En daarmee wordt de kans dat het virus erin slaagt om iemand te bereiken die het virus nog niet heeft gehad, steeds kleiner. https://www.scientias.nl/de-kracht-van-groepsimmuniteit.../


Nature ( wetenschappelijke studie ) : specifieke T-cell (groeps) immuniteit na infectie met C19 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z


Forbes : " corona virus immuniteit kan jaren en mogelijks zelfs tientallen jaren duren " https://www.forbes.com/.../coronavirus-immunity-may.../...


PubMed.gov ( wetenschappelijke studie ) : "Not just antibodies: B cells and T cells mediate immunity to COVID-19" https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32839569/ 

Bij samenlezing van alle voorgaande stukken :groepsimmuniteit door 10-20% infecties die leidende tot T-cel immuniteit + 50-60% natuurlijke B- en T cel immuniteit.


In België is op heden amper 5% van de totale bevolking "besmet" geraakt (582.252 positieve PCR testen op een totale bevolking van - op 03.12.2020 - 11.610.963) wat er op wijst dat er al een grote groepsimmuniteit is. Van alle positief getesten is slechts 7,4% opgenomen in een ziekenhuis (ofwel 0,46% van de totale bevolking). Ook dit is een duidelijke indicatie in die richting.


Zoals de WHO ab initio gesteld heeft, zullen de meeste mensen slechts milde ziekte symptomen aan de ademhalingswegen ervaren en zonder bijzondere zorgen herstellen. Enkel ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen kunnen ernstiger ziek worden met medische zorgen. Deze categorie mensen moet op gepaste wijze beschermd worden. De rest van de bevolking dient vrij gesteld worden van de maatregelen waarvan het nut nooit bewezen werd.

359 views0 comments
bottom of page