top of page
Search

GAVI (*) 62% van de kinderen auto immuun tegen COVID

Researchers publishing in Science looked at people who had never been exposed to the new coronavirus for pre-existing antibodies that bind to the spike protein on the surface of the SARS-CoV-2 virus. They also looked at whether those antibodies had an effect on the way the SARS-CoV-2 virus infects cells.

Bron: Gavi.org

Since children are far more likely than adults to have antibodies against COVID-19, this might explain why they are often unaffected by the virus that causes COVID-19 or only have mild illness. The researchers suggest that investigating the S2 subunit could contribute to a universal vaccine against coronaviruses. They add that differentiating between pre-existing and new immunity to SARS-CoV-2 will be important in understanding our response to a COVID-19 vaccine and our susceptibility to the virus.


AGENDA 2030 voorziet om de ganse wereldbevolking, ongeacht hun leeftijd te vaccineren (zie eerdere post).


WAAROM moeten de honderden miljoenen kinderen die deze aardbol rijk is gevaccineerd worden met een RNA vaccin dat 2 anti-lichamen bevat dat hun eigen lichaam al zelf aanmaakt en waarvan de bijwerkingen op korte, middellange en lange termijn NIET gekend zijn, als .vast staat dat ... 62% van de kinderen auto immuun zijn tegen het Sars-Cov2 virus ?

WAAROM worden kinderen + 12 jaar onderworpen aan strenge vrijheidsbeperkende maatregelen zoals mondmaskerplicht die infectieziektes kunnen veroorzaken en hun immuniteit verzwakken als geweten is dat zij een natuurlijk immuniteit hebben tegen het virus ( wat overigens reeds gebleken was tijdens de eerste golf en ook nu weer : heel weinig kinderen ziek en nog minder gehospitaliseerd ).

WAT is de bedoeling van het vaccinatie plan voor honderden miljoenen GEZONDE kinderen met een perfect immuunsysteem waarvan 62% auto immuun is tegen Sars-Cov-2?

KAN iemand uitleggen wat het voordeel is van dergelijke vaccinatie en of het voordeel (mits aangetoond) opweegt tegen de risico's en mogelijke ernstige bijwerkingen die wij reeds ten overvloede gezien hebben met andere vaccinaties bij kinderen en dit al zeker omdat het hier gaat om een experimenteel vaccin waarvan de bijwerkingen op korte, middellange en lange termijn NIET gekend zijn?

HANDELT de overheid als een goed huisvader in het belang van de volksgezondheid en haar burgers waaronder een belangrijk percentage kinderen wanneer zij zonder enig gevoel voor gematigheid aanstuurt op een globale vaccinatie van een experimenteel vaccin?


(*) GAVI is een vaccin alliantie in de vorm van een publieke-private samenwerking.

GAVI ligt aan de basis van het wereldvaccinatie plan cf Agenda 2030 https://www.gavi.org/

169 views0 comments

Comentários


bottom of page