top of page
Search

Franstalig België versus Vlaanderen + nieuwe maatregelen in de maakFranstalig België kijkt wat meewarig naar zoveelste ‘paniekgolf’ in Vlaanderen, nu over jongeren.

Het nieuwste offensief om vrijheden in te perken, na het verbieden van niet-essentiële reizen, is volop bezig: een hele batterij experten, samen ook met de vakbonden, wil de activiteiten van kinderen verder beperken. Buitenschoolse activiteiten moeten aan banden, en her en der valt op te tekenen dat de scholen zelfs gewoon dicht moeten. In Franstalig België kijkt men wat meewarig naar die druk, de politici daar praten er eerder over versoepelingen, voor jongeren. “De Vlamingen panikeren, de Franstaligen blijven stoïcijns”, zo kopt Le Soir zelfs vandaag.


De details: Gisteren was er al een overleg, maar daar werd niets beslist.

Straks sluiten alle middelbare scholen de deuren één week, voor de krokusvakantie, in een zogenaamde “afkoelingsweek”. De bedoeling is dan om afstandsonderwijs te organiseren voor één week: een techniek waarvan men nochtans goed weet, uit ervaringen in het voorjaar van 2019, dat vooral de zwakste leerlingen daar slachtoffer van worden.

Maar Ben Weyts (N-VA), de Vlaamse minister van Onderwijs, kon niet anders dan daarmee instemmen, nadat al dagen de druk hoger en hoger werd om de bewegingsvrijheid van jongeren aan banden te leggen. Meer zelfs: nu al is er verder druk om die week uit te breiden naar heel het onderwijs, dus ook de lagere school.

Opvallend: in Franstalig België is geen sprake van dergelijke maatregel, daar gaan de leerlingen gewoon naar school in die week.


Het is een constante die we ondertussen al maanden signaleren: het publieke debat, gevoerd via de media, zit helemaal anders ineen aan de andere kant van de taalgrens.

Daar bestaat geen cultuur van BV’s, van het systematisch verheffen van sommige stemmen tot echte mediasterren: er is geen groepje van steeds terugkerende ‘experten’ dat elke avond de tv-studio’s bemant, of elke morgen op de voorpagina van de kranten wordt opgevoerd. In Vlaanderen drukt diezelfde groep een bijzonder zware stempel op het debat.

In politieke kringen in Franstalig België is men zich daarvan bewust. Maar het leidt tot wat vermoeidheid, want daardoor zijn hun Vlaamse collega’s telkens wat meer ‘geagiteerd’ en klaar om de hardliners te volgen. Al verschillende keren moesten de Franstaligen naar eigen zeggen ‘temperen’ en het ‘gezond verstand’ aanspreken. Zeker bij de MR, de Franstalige liberalen, leeft dat gevoel: voor hen is het zoeken naar partners over de taalgrens die op diezelfde lijn zitten.

Le Soir windt er geen doekjes om: “Coronavirus: de Vlamingen panikeren, de Franstaligen blijven stoïcijns“, zo kopt de krant in een analyse.

“Het Noorden wil ingrijpen op het niveau van de contacten van de allerjongsten. Maar het Zuiden oordeelt dat de huidige cijfers geen verdere beperkingen rechtvaardigen.” Verschillende Franstaligen daar wijzen erop dat slechts zes scholen op 2.5000 met besmettingen kampen.


Gisteren zaten alle ministers van Onderwijs, Sport en Jongeren van de deelstaten samen voor een Zoom-call, om te zien of extra maatregelen nodig waren. Aan Vlaamse kant werd een verstrenging verwacht, maar die kwam er niet. Men ging uiteen zonder een conclusie.

De Franstaligen wilden gisteren niet direct mee met nog eens een verstrenging. En het moet gezegd: ook Ben Weyts (N-VA) is zowel op Onderwijs als Sport altijd een verdediger geweest van zo veel mogelijk de zaken openhouden, als het kan. En tegelijk is er de CD&V van Benjamin Dalle, bevoegd voor Jeugd, die uitgerekend vorige week een fel pleidooi hielden om meer oren te hebben naar de bekommernissen van jongeren.

Maar vandaag is er opnieuw een virtuele bijeenkomst van de deelstaten. De experten blijven hameren op een verbod op indoorhobby’s. Voor de buitenactiviteiten zou men alleen nog bubbels van acht kinderen toestaan, of misschien tien, als het tot een consensus moet komen. Meteen kan men dus een kruis maken over bijvoorbeeld voetbaltrainingen voor kinderen.


Opvallend, terwijl men dus aan Vlaamse kant maar duwt op die verdere aanscherping, is men in Wallonië net bezig met te kijken hoe men de regels kan versoepelen, zodat ook jongeren tussen de 12 en de 18 jaar wat recht zouden krijgen op buiten sporten. Bevoegde minister Valérie Glatigny (MR) praatte daar al over met de betrokken instanties.


Verwacht: Vandaag komt de federale regering met het MB dat toeristische reizen verbiedt. De Europese Commissie kijkt met argusogen.

Vanaf morgen verbiedt de federale regering toeristische reizen naar het buitenland. Dat kondigde ze vrijdag aan, vandaag moet het ministerieel besluit (MB) klaar zijn, dat de zaak regelt.

Maar evident is dat niet: de Europese Commissie kijkt nauwgezet toe. Echt happig zijn die niet op het initiatief van België, om tegen de principes van de Europese Unie over het vrij verkeer van personen in, de grenzen opnieuw te gaan sluiten voor bepaalde zaken.

Dat bleek gisteren op een persconferentie van de Commissie over “reizen binnen en van en naar de EU”, waarbij men wilde focussen op “betere coördinatie”. Het waren vooral Ylva Johansson, bevoegd voor Interne Aangelegenheden, en uitgerekend Didier Reynders (MR), bevoegd voor Justitie, die België toch wat op de korrel namen. Reynders herhaalde dat in oktober vorig jaar al de EU besliste om de grenzen binnen de EU open te houden, en de beperkingen van vrij verkeer bijzonder beperkt te houden. Er komt nu een amendement op, waarbij men een “sterke aanmoediging” geeft, maar geen verbod op toeristische reizen. Het gaat dus niet zo ver als de Belgische regering, die een volledig verbod op toeristische reizen invoert.

“Ik heb daarover contact gehad met de Belgische eerste minister”, zo stelde Reynders vanochtend op Radio 1. Hij herhaalde daarbij dat zo’n Belgische beperking toch ook de Europese regels moet volgen: dit verbod moet echt “tijdelijk, noodzakelijk en zeer proportioneel” zijn, zo herhaalde hij. “Maar het ministerieel besluit zal tijdelijk zijn, en heel veel uitzonderingen bevatten”, zo suste Reynders ook.

Maar uitgerekend vandaag loopt de Gazet van Antwerpen al vooruit op wat er in het MB komt. En daarbij ook: geen wandel- of fietsuitjes meer waarbij men de grens oversteekt, bijvoorbeeld op de Kalmthoutse Heide. “Maar dat is geen essentiële verplaatsing en dus geldt het reisverbod”, is blijkbaar de redenering, die de politiezone ‘Grens’ nu al aankondigt.

Ze willen zelfs “steekproefgewijs” ook controles gaan uitvoeren op die fietsers en wandelaars. Welkom in het rijk der vrijheid.


Groen, federaal in de regering, Vlaams in oppositie, komt met een actieplan dat meer aandacht wil voor het psychische lijden tijdens corona. De cijfers zijn dan ook dramatisch. Voor de lockdown gaf de Belg gemiddeld een gelukscijfer van 7,4 op 10, in september was dat nog 6,8, en in december zakte dat naar 6,1.

“De cijfers bevestigen dat beleidsmakers op elk niveau mentale gezondheid op de radar moeten hebben. Alleen zo vermijden we dat steeds meer Belgen verglijden in een mentale lockdown”, klinkt het bij Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Het plan, met 11 actiepunten, wil vanop het federale niveau twee zaken regelen. De terugbetaling van de psychologische zorg, een extra enveloppe van 200 miljoen euro, die voorzien is, moet men “optimaal benutten”. Daarnaast moeten de burn-outs bij de witte sector, die federaal zit, beter in kaart gebracht.


Voor het Vlaamse niveau, waar de partij in oppositie zit, is er veel meer werk op de plank voor Groen: daar moet er extra toegang tot psychologische zorg komen voor kinderen en jongeren, een jongerenpraatpunt voor elke gemeente, de wachtlijsten die drastisch moeten krimpen, jongeren moeten lessen krijgen over “Eerste Hulp bij Psychologische Problemen”, en ook hier moeten burn-outs van personeel in kaart gebracht worden. En tenslotte ook vier maatregelen voor het lokale niveau: gemeenten moeten belrondes tegen eenzaamheid organiseren, ze moeten jongerenwerking aan corona aanpassen, wandelbuddy’s voorzien, en rouw op een laagdrempelige manier organiseren.


____________

Horen wij in de Vlaamse media ooit iets over wat er in Wallonië gezegd en gedaan wordt Neen.

Wel veel verslaggeving over het buitenland maar niets over de andere helft van ons land. Waarom niet ? Omdat zij anders tegen corona aankijken dan Vlaanderen dat aangestuurd wordt door het clubje experten die elke dag op TV verschijnt en die de bevolking constant angst aanjagen.

330 views0 comments
bottom of page