top of page
Search

Flauwvallen van jongeren na vaccinatie

Door de warmte ( die er niet is ) Door de stress (die er in principe ook niet is want ze laten zich vrijwillig vaccineren ) Maar niet... door de spuit; dat is een denkpiste die bij voorbaat volledig uitgesloten is


Mensen worden NIET ziek van de spuit Mensen hebben GEEN bijwerkingen van de spuit Mensen krijgen GEEN bloedklonters door de spuit en ook geen anafylactische shock of andere aandoeningen Mensen sterven NIET door de spuit ze sterven door ouderdom of andere onderliggende aandoeningen Jongeren vallen NIET flauw van de spuit Alles is ok


P.S. de bloeddruk van kinderen +12 jaar en jongeren is vergelijkbaar met die van volwassenen : onderdruk 7-8; bovendruk 11-12 https://www.vegro.nl/advies/vitaliteit/bloeddruk-per-leeftijd

https://www.gva.be/cnt/dmf20210629_96181157


611 views1 comment
bottom of page