top of page
Search

Financiële extra's aan verpleegkundigen in de thuiszorg tijdens de Covid-19 crisis

Na de financiële tegemoetkomingen aan ziekenhuizen, WZC, andere zorginstellingen en huisartsen nu ook de sluier gelicht van de financiële extra's aan verpleegkundigen in de thuiszorg tijdens de Covid-19 crisis.Anonieme getuige die onder mijn beroepsgeheim valt:


"Heeft u weet van het feit dat wij in de thuisverpleging in juni een opslag kregen met terugwerkende kracht vanaf maart van om en bij de 17-18%?

Ik kreeg dus plots, in juni, een extraatje van ongeveer 7000€ voor de maanden maart, april en mei..... Ik heb 0 (nul) coronapatiënten. Ik ken geen collega's in de streek die ook maar 1 corona patient hebben gehad.... Ik heb dit vanaf dag 1 zwijggeld genoemd.... De maatregel is gestopt per 31/8 en wordt nu herbekeken.... Dit geldt voor de volledige thuisverpleging, zonder dat we 1 bewijsstuk moesten afleveren.... Ik wou gewoon even checken of u hiervan op de hoogte bent."


"Het gaat over vergoedingen voor alle zelfstandige thuisverpleegkundigen. Dit gaat om een gigantisch bedrag. Zogezegd voor extra maatregelen voor het verzorgen van covid patiënten maar we kregen dit voor ALLE patiënten. De georganiseerde diensten kregen vermoedelijk hetzelfde aangezien zij ook tarifieren aan het RIZIV (Bvb wit-gele kruis)."


"er zijn bij de beroepsvereniging (VBZV) bijna 3000 leden en er zijn nog ander beroepsverenigingen in Wallonië). Er zijn collega’s die (veel) meer verdienen. Ik heb weet van collega's die 8000 en 12000€ per maand verdienen. Maar als je rekent aan gemiddeld 1500€ extra per maand x 3000 collega’s dan heb je een bedrag van 4.500.000 €/maand aan uitbetaling, standaard voor verpleegkundige zorgen. Dit heeft niets met COVID te maken. Het was goedgekeurd tot eind augustus 2020 en wordt nu herzien. En ik heb, net als vele collega’s die ik ken, 0 COVID patiënten gezien. Als je die 4.500.000 € x 6 maanden doet = 27.000.000 € en ik vermoed dat dit een zware onderschatting is."

 

Details van de maatregelen ten gunste van thuisverpleegkundigen en patiënten tijdens de COVID-19-crisis (tot 31.08.2020 )

Maatregel 1: Verhoging van het honorarium

Betreft: Alle patiënten Sinds 01-03-2020 en tijdens de volledige COVID-19-crisis Bedragen: Patiënt zonder forfait 2,63 € per bezoek Forfait A / PA3,02 € per dag Forfait B / PB3,68 € per dag Forfait C / PC5,26 € per dag Details: Bedrag identiek voor een weekdag en in het weekend. Geen remgeld. Deze bedragen komen in aanvulling van een eventueel plafond. Retroactief: Voor de reeds aangerekende zorgen sinds 01/03/2020, zal uw verpleegkundige software automatisch deze supplementen (retroactief) aanrekenen.Bij uitrol van de update zal u de nodige instructies ontvangen om deze retroactiefte factureren.


Maatregel 2: Patiënten met COVID-19 gerelateerde problematiek

Betreft: Patiënten die vermoedelijk besmet zijn of geweest zijn met het COVID-19-virus sinds01-03-2020 en gedurende de volledige COVID-19 periode Bedragen: WIGW Patiënt Patiënt zonder voorkeurregeling in thuissituatie 17,89 € per dag(*), 17,09 € per dag(*) In thuissituatie in het weekend 26,83 € per dag(*) 26,03 € per dag(*) Hersteloord 17,10 € per dag (*) 17,10 € per dag (*) Residentie voor mindervaliden 17,10 € per dag(*) 17,10 € per dag(*)

(*) Bedrag voor het COVID-19 toezicht + basisverstrekking = plafond-

Details: Deze verstrekking vereist een voorschrift van de arts. Enkel voor patiënten zonder forfait. Mag niet op dezelfde dag met een andere zorg aangerekend worden. Enkel gegradueerde verpleegkundigen of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet mogen deze zorgen uitvoeren en aanrekenen. De problematiek gelinkt aan COVID-19 moet in het verpleegdossier opgenomen worden en een dagelijks verslag dient overgemaakt te worden aan de behandelende geneesheer. Retroactief: Indien u deze verstrekkingen retroactief wenst te factureren en u heeft reeds verstrekkingen gefactureerd, zullen creditnota’s vereist worden.

Bronnen:

Communicatie van het RIZIV van 14-05-2020

Commissie informatieverwerkingvan 14-05-2020

11 views0 comments

コメント


bottom of page