top of page
Search

FB privé account

Beste vrienden,


De overheid is niet transparant. De overheid communiceert niet. Er worden halve waarheden en volle leugens verkondigd. Veel informatie en stukken worden achter gehouden, feiten worden verdraaid en uit hun context gerukt. De overheid acht het niet nodig om wat zij beweert te bewijzen aan de hand van concrete stukken. Zij beweert dat ... en dus zal het wel zo zijn.

Kritische vragen worden niet beantwoord. Er worden geen bewijzen voorgelegd. We bevinden ons in een " flou artistique "


De berichtgeving door de media is al 10 maanden zeer eenzijdig en tendentieus. Alle tegengestelde meningen worden geweerd en genegeerd. We horen maar één klok luiden. Er worden geen tegensprekelijke debatten en confrontaties georganiseerd zoals dit vroeger voor eender welk ander maatschappelijk probleem gebeurde. Door de dagelijkse extreem negatieve berichtgeving is de bevolking in een angstpsychose verzeild geraakt die ondertussen verworden is tot een collectieve hypnose. Ik verwijs hierbij graag naar wat Mattias Desmet hierover zegt.


Er bestaan andere opties om het virus te bestrijden maar die worden niet in overweging genomen ongeacht hoeveel artsen, wetenschappers en andere academici hierop aandringen. In alle lidstaten van de WHO wordt dezelfde lijn gevolgd met nefast effect op de maatschappij en de economie.


Ik heb mij 6 maanden geleden tot doel gesteld om de angst bij de bevolking weg te nemen door ze op correcte wijze te informeren over alles wat verzwegen en verdraaid wordt en waar mogelijk de mensen een riem onder het hart te steken, ze terug een beetje perspectief te bieden, omdat ik dit belangrijk vind. Ik heb van meet af aan duidelijk gesteld dat ik dit doe vanuit een privé hoedanigheid. Dit is overigens ook meermaals gepost.


Ingevolge de heers en verdeel tactiek is de maatschappij verdeeld in kampen. De believers die alles slikken als zoete koek en de non believers die met een kritisch oog kijken naar het hele gebeuren.

In onze community zijn de mensen vriendelijk en beleefd tegen mekaar maar er verschijnen ook steeds meer bashers die agressief, bot,grof en beledigend zijn en die een punt of een komma aangrijpen om te pogen mij in diskrediet te brengen of erger. Ik heb daar persoonlijk geen last van omdat ik wel beter weet, maar de organisaties waar ik beroepshalve aangesloten ben worden wel overbelast met telefonische oproepen en mails met allerlei beschuldingen aan mijn adres die niet gefundeerd zijn maar wel overlast veroorzaken die ik ze wil besparen.


In die optiek heb ik beslist om van deze (nvdr FB-) pagina een privé account te maken zodat voor iedereen duidelijk is dat ik handel in een privé hoedanigheid. Daarnaast heb ik een tweede professionele (nvdr FB-) pagina aangemaakt waar mijn titel van advocaat wel vermeld staat en waar ik in de toekomst beroepsgerelateerde zaken zal posten zoals bvb nieuwsbrieven over nieuwe wetgeving. Op die manier zijn de zaakjes netjes gescheiden en ontneem ik aan de bashers hun voornaamste en overigens ook enige argument. Wat ik zeg en schrijf in een privé hoedanigheid valt onder de noemer van vrijheid van meningsuiting.


Ik zal op mijn privé account informatieve berichten blijven posten. Het " zondag aperitiefje" zal ook wekelijks blijven doorgaan om 18u. Ik wijk niet van jullie zijde. Ik ben er voor jullie.


Voor het eind van de maand wordt Vzw HANDS FOR FREEDOM geactiveerd. Hiervoor zal ook een FB pagina aangemaakt worden, die zal beheerd worden door het team verbonden aan de vzw. Ik zal de activatie melden via deze pagina. Wie dat wil kan dan aanloggen op de andere pagina.

Velen onder jullie vragen al geruime tijd om actie te ondernemen en procedures in te stellen. Dit zal gebeuren. Al degenen die mee aan boord stappen zullen geïnformeerd worden via de professionele digitale platformen en niet via social media.

Deze pagina zal, zoals vanouds, enkel dienen voor het verstrekken van informatie en de wekelijkse feel good momentjes.


fijne dag, Carine316 views0 comments

Comments


bottom of page