top of page
Search

FACTCHECKER VAN KNACK BEVESTIGT DE WAARHEID MAAR VERKLAART ZE TOCH ... ONWAAR

Op 6 juli 2021 postte voormalig hoofdredacteur en journalist Luc De Wandel het hiernavolgend artikel van zijn collega journalist Winny Matheeussen ( Doorbraak ) op FB en Mewe.


" Belangwekkend interview van Winny Mattheeusen in ‘Doorbraak’ met de Amerikaanse mRNA-pionier Robert Malone, onder andere over het vaccineren van kinderen:


“We negeren fundamentele ethische principes”.

“Dr. Robert Malone is een pionier in de wereld van mRNA vaccins. Uitgerekend hij heeft fundamentele kritiek op het huidige coronavaccinatiebeleid.

Malone: ‘Het grote probleem is dat we momenteel geen betrouwbaar rapporteringssysteem hebben over bijwerkingen. Ik ben het dus evenmin eens met die stelling dat de vaccins helemaal veilig zijn. We weten dat gewoon niet in de huidige situatie. Dat wil ik benadrukken.’


-Waarom blijft u het debat opzoeken, ondanks tegenwerking en censuur?

‘De ontwikkelaars en producenten hebben steeds beweerd dat ze geen short cuts hebben genomen bij de ontwikkeling van de vaccins. Ze beweren enkel wat bochten in de weg te hebben rechtgetrokken. Ik wil dat graag geloven, maar de data lijken er steeds meer op te wijzen dat dit niet waar is.’


Over welke data hebt u het?

‘Een groep Canadese artsen en wetenschappers, onder leiding van Dr. Byram Bridle, heeft de hand kunnen leggen op het technisch dossier van Pfizer voor het verkrijgen van een marktgoedkeuring in Japan. Ik heb door deze documenten, samen met de samenvatting van het goedkeuringsdossier van het European Medicin Agency (EMA), inzage gekregen in de aangeleverde data door Pfizer aan de regulatoren. Daaruit komen een aantal verontrustende vaststellingen naar boven.’


Welke verontrustende vaststellingen bedoelt u?

‘Ik constateerde dat de testen rond biodistributie – waar gaat het medicijn naartoe eens het in het lichaam wordt ingebracht – niet volgens de strikte protocollen van Good Laboratory Practices (GLP) werden uitgevoerd. Dat is hoogst ongebruikelijk. Uit de documenten bleek ook dat belangrijkste testen voor reproductieve toxicologie niet werden uitgevoerd. Bij de testen op ratten om de biodistributie te onderzoeken, hebben ze niet het effectieve product – het mRNA dat codeert voor het spike-proteïne – gebruikt. In plaats daarvan kozen ze een mRNA dat codeert voor luciferase. Dat proteïne, gecombineerd met luciferine en ATP, zorgt voor de vrijgave van fotonen, die je in de vorm van licht kan detecteren. Het is hetzelfde biochemisch mechanisme dat je aan het werk ziet bij de vuurvlieg of glimworm. Dit vergemakkelijkt de detectie van de biodistributie, maar om verder te gaan naar testen op menselijke proefpersonen is de regel dat je het echte medicijn gebruikt, geen surrogaat. Ze hebben het mRNA eveneens met tritium, een radioactief deeltje, getagd. Zo konden ze via radioactieve detectie nagaan of en waarheen het product zich verspreidde. Op basis van deze twee methodes constateren ze dat het grootste deel van het mRNA in de buurt van de injectieplaats blijft, maar dat een deel ook opduikt in verschillende organen, zoals de lever, de milt, en -vreemd genoeg- de eierstokken.’


Naast het mRNA heb je ook vetstoffen, de zogenaamde lipidenmantel, die gebruikt worden om het mRNA in het lichaam te brengen? Kan dat niet opgespoord worden?

‘Inderdaad. Het mRNA is eigenlijk een lineair polymeer met negatieve elektrische lading. De lipiden zijn positief geladen. Daardoor krijg je een reactie zoals bij een magneet: de twee kleven aan elkaar. Wanneer je dat begrijpt, heb je de basis door van de mRNA-vaccins. De kunst bestaat erin om dit goed uit te balanceren. Die techniek is ontwikkeld en gepatenteerd door de Canadees Pieter Cullis van de universiteit van British Columbia en het bedrijf Acuitas Therapeutics. Pfizer en Curevac gebruiken deze techniek. Moderna heeft die licht aangepast om rond het patent heen te kunnen werken. Die lipidencomponent heeft men apart gedetecteerd en daaruit bleek dat die eveneens over het hele lichaam verspreid raakt. Daarvan stelde men vast dat zo’n 20% zich concentreerde in de eierstokken. Dat gebeurde dus samen met een kleine fractie van het mRNA. Dat op zich is vreemd, want je zou verwachten dat wanneer het materiaal zich gaat concentreren in geslachtsweefsel, dit zowel in de eierstokken als de testikels zou gebeuren.’


Kan u aan deze vaststelling gevolgen verbinden?

‘Het vervelende is dat deze gebrekkige studie niet in aanmerking kan komen om degelijke conclusies uit te trekken. Je kan niet de studie afbreken en dan gaan wijzen op het belang van de data die eruit voortkomen. Anderzijds is het toch opmerkelijk dat de actieve bestanddelen zich blijkbaar verspreiden over het hele lichaam, en in de eierstokken. Dat heeft bij veel artsen en wetenschappers bezorgdheid gewekt. Er komen veel meldingen van vrouwen die een verandering in de menstruatiecyclus vaststellen na vaccinatie. De FDA vindt dat niet alarmerend. Maar het lijkt erop dat de bestanddelen ook in de rest van het lichaam biologisch actief blijven. Dat betekent dat ze daar ook cellen gaan aanzetten tot expressie van het spike-proteïne, die dan weer mogelijk door het immuunsysteem zullen worden aangevallen. Ik heb deze bezorgdheden overgemaakt aan Dr. Peter Marks, de directeur van het Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) van de FDA. Hij wist mij te vertellen dat de data uit het oude technische dossier van Pfizer achterhaald zijn. Het bedrijf heeft ondertussen een nieuw dossier opgeleverd. Marks heeft me gevraagd om hem en zijn team de tijd te gunnen om de nieuwe data te evalueren. Marks is een intelligent en integer man. Ik vind dan ook dat we hem dit moeten gunnen uit professionele hoffelijkheid.


Bij ons wordt er eerder minimaliserend gesproken over bijwerkingen, alsof die de normaalste zaak van de wereld zijn. Moeten we ons echt geen zorgen maken?

‘Ik vind dat we op z’n minst aandacht moeten besteden aan de alarmsignalen die we ontvangen. Er is een studie die werd gepubliceerd door Brigham and Women’s Hospital en Harvard Medical School. De auteur gebruikte uiterst gevoelige technologie om de aanwezigheid van vrije spike-proteïnen, meer bepaald S1, in het bloed te detecteren. Daaruit blijkt dat bij elf van de dertien deelnemers aan de studie – allen verpleegsters die het Modernavaccin kregen – significante hoeveelheden vrij S1 terug te vinden waren. Nu blijkt dus dat bij mensen het spike-proteïne vrij komt en niet op de cel blijft zitten. Dit had al veel eerder moeten worden ontdekt. Het is verbluffend dat we dat nu pas zien, nadat de vaccins al aan miljoenen mensen zijn toegediend.’


Wat is het probleem met vrij circulerende spike-proteïne?

‘Eén van de zaken die spike doet is een signaalroute gebruiken die een specifiek gen, COX-2, activeert. Dat gen wekt ontsteking op. Verder zijn er minstens vier gepubliceerde studies die aantonen dat het spike-proteïne de bloed-hersenbarrière openzet. Dit is verontrustend, want dat is een belangrijk beschermingsmechanisme voor onze hersenen. Het betekent dat er op dat moment een uitwisseling kan gebeuren van zaken in en uit de hersenen die normaal niet plaats mogen vinden. We weten ook dat spike een effect heeft op de bloedstolling. We weten dat het na binding met ACE2 de bloeddruk kan ontregelen. Het heeft een invloed op het samentrekken van de cellen die bepalen of bloedvaten dicht- of opengaan. Zo ontstaan waarschijnlijk de micro-bloedklonters die we zien opduiken bij de adenovector vaccins. Het wordt ook in verband gebracht met beroertes. Dit zijn allemaal symptomen die worden geassocieerd met een Covid-19 infectie. Het ziet er naar uit dat het spike-proteïne verantwoordelijk kan zijn voor een aantal van die symptomen. Het standpunt van de FDA is momenteel dat zij niet genoeg toxiciteitssignalen detecteren bij de vaccins om te concluderen dat de effecten toegeschreven kunnen worden aan het spike-proteïne. Ik ben het daar niet mee eens.


Waarom niet?

‘Ik denk dat er een significante onderrapportering is van negatieve bijwerkingen. Het huidige klimaat zorgt dat er een nadrukkelijke neiging is om de bijwerkingen te minimaliseren en te concluderen dat ze niet aan het vaccin gerelateerd zijn. Het officiële narratief is dat de vaccins absoluut veilig zijn.’


Ik ken veel gevaccineerden die op een of andere manier last hebben gehad van hun vaccinatie. Maar ik ken niemand die die bijwerkingen heeft gerapporteerd.

‘Exact. De proefpersonen – want dat zijn wij, de vaccins zitten nog steeds in testfase 3 – hebben geen enkele motivatie om bijwerkingen te melden. Onze databases voor de opvolging van schadelijke neveneffecten zijn ook niet performant. De Amerikaanse CDC is zich daarvan bewust. Wij gebruiken de Vaccine Adverse Effects Reporting System (VAERS) en we weten dat dat systeem gebrekkig is. Ik vang overal signalen op dat de tendens bestaat om incidenten te klasseren als ongerelateerd. Dat verklaart ook waarom de officiële alarmsignalen uitblijven terwijl we toch zoveel anekdotische rapporten zien binnenkomen. Vraag aan 100 gevaccineerden of ze bijwerkingen hebben ondervonden en velen zullen positief antwoorden. Ik kan u bevestigen dat mijn vrouw en ik dagenlang slaperig waren na de toediening van het Modernavaccin. Die bijwerking was nog intenser na de toediening van de tweede dosis. Eén van de mogelijke verklaring daarvoor is het openstellen van de bloed-hersenbarrière.’


Welke incidenten kunnen nog mogelijk in verband staan met deze vaccins?

‘Er zijn de klassieke bijwerkingen, die onaangenaam zijn, zonder levensbedreigend te worden. Hoofdpijn valt daaronder, evenals oorsuizingen, slaperigheid en evenwichtsstoornissen. Ik haalde al de mogelijke verstoring aan van de menstruatiecyclus. Vooral bij jonge vrouwen die zwanger willen worden is dat een zeer onrustwekkende ervaring. Verder heb je trombocytopenie, dat hersenbloedingen kan veroorzaken. De FDA weet al lang dat die specifieke conditie geassocieerd wordt met het toedienen van DNA- en RNA-fragmenten. Een andere bijwerking die nog niet officieel werd gerapporteerd maar waarvan we weten dat het kan voorkomen, is de reactivering van slapende virussen. Gordelroos is er zo eentje. Daar kunnen nog andere virussen bijzitten, zoals hepatitis. De FDA is op de hoogte van die mogelijkheid. Er zit van alles in ons genoom verstopt dat onder stress geactiveerd kan worden en zo aan de oppervlakte komt. Sommige van de problemen die kunnen opduiken zijn dus niet rechtstreeks het gevolg van het vaccin of het spike-proteïne, maar zijn eerder het gevolg van het activeren van slapende virussen. In de VS zijn we ons bewust van ons falend opvolgingssysteem. Daarom kijken CDC en FDA naar Israël, dat een goede reputatie heeft en geldt als de gouden standaard. Maar ook daar zien we problemen met het detecteren van alarmsignalen. Bill Dumouchel, een biostatisticus die werkt voor Oracle, heeft een tool ontwikkeld die er in geslaagd is alarmsignalen te detecteren in de databases waar hij toegang toe had. Hij constateerde dat er een probleem was met myocarditis bij adolescenten. Na zijn ontdekking communiceerde de CDC dat zij het zelfde signaal oppikten. Pas daarna volgden de Israëli’s. Blijkbaar heeft de gouden standaard van de Israëli’s deze keer niet op tijd gewerkt. Laat het duidelijk zijn: er zijn momenteel te veel onbekenden, te veel zaken die we niet weten. Ik weet niet hoe vaak er negatieve bijwerkingen voorkomen, welke er te wijten zijn aan de vaccins en wat de ernst ervan is. Dat is in de huidige toestand ook quasi onmogelijk om te achterhalen. Maar we moeten wel rekening houden met de mogelijkheden en we mogen niet zomaar uitgaan van de volledige veiligheid van de vaccins.’


Ondanks het risico op myocarditis (ontstekingen ter hoogte van het hart en hartafwijkingen)wil men nu net de groep van minderjarigen vaccineren. Is dat verstandig?

‘Mijn standpunt gaat terug tot de fundamentele ethiek die geldt voor medische proefpersonen, gebaseerd op de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki. Die principes zijn in de Amerikaanse wetgeving ingeschreven en staan bekend als de Common Rule. Om te beginnen zijn al deze vaccins experimentele medicijnen. Ze zijn nog nergens definitief goedgekeurd. Dat betekent dat iedereen die deze vaccins laat zetten, deelneemt aan een klinisch experiment, ook al is het geen dubbelblind gerandomiseerde studie. Dat maakt van hen dus medische proefpersonen en daarvoor hebben we duidelijke regels afgesproken. Dat zijn de bio-ethische regels voor klinische experimenten op menselijke subjecten. In de Westerse vrije wereld staan deze regels niet ter discussie. Er zijn drie vaste principes die gelden. Ten eerste moet er volledige openheid worden gegeven over àlle mogelijke gekende risico’s, tot in de kleinste details. Ten tweede moet dit worden uitgelegd in begrijpelijke taal. Wij als wetenschappers mogen ons niet verstoppen achter wetenschappelijk en voor gewone mensen onbegrijpelijk jargon. In de VS betekent dit dat de uitleg verstaanbaar moet zijn voor iemand die kan lezen op het niveau van een kind uit het laatste jaar van de basisschool. Ook in de EU bestaan hier strenge regels voor. Ten derde – en dit is misschien wel de belangrijkste regel – moeten proefpersonen volledig vrijwillig deelnemen. Ze mogen op geen enkele manier dwang ondervinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we gevangen niet aan medische experimenten mogen onderwerpen. In alle eerlijkheid, op dit moment wordt aan géén enkele van de drie fundamentele voorwaarden voldaan. We hebben geen volledige openheid over de risico’s. Die risico’s worden vervolgens niet meegedeeld in simpele bewoordingen die iedereen kan verstaan. En bovendien zijn er allerlei vormen van dwang die de bevolking worden opgelegd: er is sociale druk, vrijheden werden afgenomen en worden pas teruggeven bij vaccinatie. Bij jullie zegt de (federale, nvdr) overheid zelfs dat de grondwettelijke vrijheden pas terug gelden wanneer minstens 70% van de bevolking gevaccineerd wordt. In de westerse vrije wereld, in een democratie, kennen we het begrip “meerderjarigheid”. De leeftijd daarvoor kan verschillen van land tot land, maar het principe blijft gelijk: je moet minstens die vastgelegde leeftijd bereikt hebben om geïnformeerd toestemming te geven voor deelname aan een medische studie als proefpersoon. Indien je die leeftijd niet hebt bereikt, kunnen enkel je ouders of voogd die toestemming geven. Punt, andere lijn. Daar hoeft geen debat over te worden gevoerd, dat is gewoon gezond verstand.’


Er gaan bij ons stemmen op die de ouderlijke toestemming voor vaccinatie willen omzeilen.

‘Dat is absurd en onfatsoenlijk. Wanneer je minderjarigen zonder ouderlijke toestemming wil overhalen om een vaccin te laten zetten met allerlei lokmiddelen, of het nu een ijsje is of toegang tot een rockconcert of fuif, dan is dat een fundamentele schending van de bio-ethiek die geldt voor onderzoek op menselijke subjecten.’


Men zegt dan: ‘De risico-batenverhouding rechtvaardigt vaccinatie van adolescenten’.

‘Mijn antwoord is simpel: bewijs dat en toon me de data. Dat kunnen ze niet. Normaal gebruik je in de berekening het aantal voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. Als je dat doet bij jongeren, is het resultaat gegarandeerd negatief. De impact van blijvend letsel op een kwalitatieve toekomst is bij adolescenten namelijk veel hoger dan bij ouderen. Het is hoog tijd dat we eens even stilstaan bij wat er allemaal aan het gebeuren is. We zijn de fundamentele principes ter bescherming van menselijke proefpersonen aan het schenden. En ik ken de argumenten, je hoort ze telkens opnieuw: “het zijn extreme omstandigheden, we staan voor een unieke uitdaging”. Dat is steeds de rechtvaardiging in oorlogstijd om principes aan de kant te schuiven. Telkens wanneer we in crisistijd hebben gekozen om onze fundamentele principes aan de kant te schuiven, hebben we ons dat achteraf beklaagd. Of het nu gaat over martelen of het interneren van bevolkingsgroepen, of, zoals nu, het dwingen van mensen om zich te onderwerpen aan vaccinatie en het censureren van fundamenteel debat. Het komt steeds op hetzelfde neer: het gaat over slecht beleid waar we ons later voor gaan schamen.’ “

WINNY MATHEEUSSEN

https://www.rwmalonemd.com/mrna-vaccine-inventorBovenstaande post werd door FB meteen verwijderd wegens " fake news" Als toemaatje werd Luc door FB voor 3 dagen geblokkeerd ( wat een tweede graad sanctie is, bij een volgende " overtreding " zal het 7 dagen zijn en daaropvolgend 30 dagen ). Bij andere FB gebruikers - die de post gedeeld hadden - bleef het artikel gewoon staan. Het is dus duidelijk dat FB bepaalde personen viseert ( waaronder trouwens ook mijn persoon ).

FB zou echter geen Fakebook zijn zonder een "factcheck" van Knack. Facktchecker Karin Eeckhout schreef de hierna volgende factcheck, die - zoals, we vaak zien bij de Knack factcheck legbatterij niet voorzien is van enige bronvermelding. Dat hoeft niet. Als een factchecker " zegt " dat iets onwaar is, dan is het onwaar. Punt.


Karin Eeckhout : " We spitsen ons in deze factcheck toe op twee claims die ons meteen opvallen omdat ze wel vaker opduiken op sociale media en al eerder zijn weerlegd. Over de rest van het interview spreken we ons in deze factcheck niet uit.


1) Robert Malone is niet de uitvinder van de mRNA-vaccins

De auteur van het Facebookbericht noemt Robert Malone 'de uitvinder van de mRNA-techniek'. Doorbraak noemt hem 'een pionier in de wereld van mRNA-vaccins'. Op zijn eigen website, zijn Twitter-profiel en zijn LinkedIn-pagina noemt Robert W. Malone zichzelf de uitvinder van de mRNA-vaccins. Maar klopt dat wel?


Volgens de informatie op zijn eigen kanalen is Malone viroloog, immunoloog en moleculair bioloog, opgeleid aan onder meer Northwestern University, de Harvard University Medical School en de University of California Davis School of Medicine. 'Zijn ontdekkingen worden beschouwd als cruciaal voor de huidige covid-19-vaccinstrategie', schrijft hij zelf. Maar die informatie vinden we niet terug bij andere bronnen.

In 1989 publiceerde Malone een artikel dat een belangrijke bijdrage leverde aan de toen opkomende mRNA-techniek. Daaruit blijkt dat hij een van de wetenschappers was die in de vroege jaren 1990 hebben geprobeerd om RNA te gebruiken om een boodschap over te brengen aan het immuunsysteem. Het onderzoek dat hij samen met anderen publiceerde in 1990, had betrekking op muizen. Van een toepassing bij mensen was op dat moment nog geen sprake. Zijn research heeft dus bijgedragen aan de ontwikkeling van deze technologie, maar dat maakt hem nog niet de 'uitvinder' van het mechanisme dat is gebruikt voor de mRNA-vaccins tegen het coronavirus.


In artikels over de totstandkoming van de mRNA-vaccins tegen het coronavirus wordt de naam van Malone niet genoemd, zoals in dit artikel van Stat News en in dit artikel van Nature. Over het algemeen worden de Hongaarse biochemicus Katalin Karikó en haar medewerker Drew Weissman gezien als de grondleggers van de mRNA-vaccins. Volgens The New York Times heeft Katalin Karikó, die nu senior vice president is bij het biotechnologiebedrijf BioNTech, haar hele carrière lang gefocust op mRNA - het genetische script dat de instructies bevat waarmee iedere cel het eiwit kan aanmaken dat een immuunrespons opwekt in ons lichaam. De covid-19-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna waren de eerste die gebruik maakten van die mRNA-techniek.


2) Malone zegt in het interview dat wij 'proefpersonen' zijn, want de vaccins zitten volgens hem nog steeds in testfase 3

Ook dat klopt niet, zoals bleek uit een eerdere factcheck van Knack. Pas wanneer de resultaten van fase 3 bekend zijn, kunnen vaccins op de markt komen. Tijdens fase 4 van het vaccinonderzoek - de fase waarin de coronavaccins die in België worden gebruikt zich nu bevinden - wordt de veiligheid en de werkzaamheid van de vaccins verder opgevolgd nadat ze zijn goedgekeurd voor gebruik. Dat wil zeggen dat de gegevens over de vaccinatie van de bevolking worden bijgehouden en opgevolgd. Fase 4 loopt zolang als een farmaceutisch product op de markt is, terwijl ondertussen ook het fase-3-onderzoek verder kan lopen.”


“Conclusie

In een interview met de website Doorbraak uit de Amerikaanse wetenschapper Robert Malone zijn bezorgdheid over de veiligheid van de coronavaccins. Het interview bevat enkele feitelijke onjuistheden. Zo is Malone niet de uitvinder van de mRNA-vaccins, en het klopt ook niet dat de vaccins nog maar in testfase 3 van het klinisch onderzoek zouden zitten. De vaccins zijn ondertussen in gebruik en zitten dus in fase 4. We beoordelen de claims daarom als onwaar.”µ


Goed gelezen ? De claims ( lees : het volledige interview met Dr. Malone ) zijn onwaar omdat Dr. Malone niet de uitvinder is van de mRNA vaccins en de vaccins die toegediend worden in onderzoeksfase 4 verkeren.


1) Dr. Malone heeft nooit beweerd dat hij de uitvinder is van de mRNA vaccins van Pfizer, Moderna die in België gebruikt worden om het sars-cov2 virus te bestrijden. Hij is de pionier van mRNA vaccins dwz de eerste die zich - sinds 1990 - toegelegd heeft op de ontwikkeling van dit type vaccins die hij jarenlang getest heeft op muizen wat - nota bene - elke vaccinontwikkelaar principieel doet tijdens onderzoeksfase 2 ( testen op dieren ). Deze vermelding is enkel relevant om te duiden dat de man veel weet over mRNA en het effect ervan op lange termijn op dieren, die net zoals de mens levende wezens zijn. Wel belangrijk om te vermelden is dat de muizen die die door Dr. Malone ingeënt zijn met een mRNA vaccin allemaal gestorven zijn en .... dat Pfizer en Moderna fase 2 van het onderzoek overgeslagen hebben. Er is niet getest op dieren. Volgens de officiële thesis moest het allemaal snel gaan, er was geen tijd. Nochtans heeft een aangestelde van Moderna al in 2018 bij EPO een patentaanvraag ingediend voor een mRNA vaccin, waarvan het opschrift op 19.02.2020 gewijzigd werd in Covid19 vaccine. Dus... geen tijd voor testen op dieren ?


2) Op 21.12.2020 heeft EMA een voorlopige voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van het Pfizer vaccin toegestaan " for emergency only ". omdat er naar verluid geen andere behandelingsmethode zou bestaan ter bestrijding van de infectieziekte die de wereld getroffen had. In het rapport van EMA ( 146 p.) staat uitdrukkelijk vermeld dat bepaalde categorieën van personen uitgesloten werden van het onderzoek in fase 3. De mogelijke bijwerkingen van de 40.000 personen die wel getest werden ( waarvan 50% een placebo toegediend hebben gekregen ) staan netjes opgelijst. Het rapport vermeld uitdrukkelijk dat het vaccin nog in een onderzoeksfase verkeert. Pfizer dient haar laatste ONDERZOEKSRAPPORT pas in te dienen op 31.12.2023. De rapporten van EMA inzake het Moderna, Astrazeneca en JJ verschillen inhoudelijk niet veel van deze inzake Pfizer, behalve voor wat betreft de datum van inlevering van het laatste onderzoeksrapport. Voor Moderna is dit eind 2022, Astrazenca 30.06.2024 en JJ nog later.


3) Het toppunt is wel dat factchecker Karin Eeckhout bevestigt dat de vaccins nog in een onderzoeksfase verkeren (! ) en in fase 4 de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins wordt onderzocht ! Wat betekent dit in concreto ? Dat ... toen ze begonnen zijn met de wereldwijde vaccinatie, op grote schaal, van mensen, nog niet geweten was wat het effect op middellange en lange termijn zou zijn op vlak van werkzaamheid en veiligheid, de pharmareuzen bij de aanvang van de vaccinatie enkel beschikten over de beperkte onderzoeksresultaten van fase 3 ( waarvan kinderen - 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding uitgesloten waren en slechts zeer beperkt getest was op zieke mensen of mensen met onderliggende aandoeningen maar lang niet allemaal ) en de veiligheid en werkzaamheid op de voltallige bevolking ongeacht de leeftijd, ras, bloedgroep, klinische beelden en gezondheidstoestand, pas zullen gekend zijn eens fase 4 afgerond is dwz voor de ene eind 2022, voor de andere eind 2023 medio 2024.


4) Volledigheidshalve : de twee claims die Karin Eeckhout uit het artikel licht zijn NIET al eerder weerlegd. Er valt niets te weerleggen. Het is wat het is. De vaccins verkeren trouwens voor sommige bevolkingsgroepen wel degelijk nog in fase 3. Het testen van oa kinderen en zwangere vrouwen heeft pas aanvang genomen in 2021 NA dat de wereldwijde vaccinatie campagne aanvang had genomen en is - behoudens vergissing - nog steeds hangende. Ik heb bij EMA nog geen rapport aangetroffen met de onderzoeksresultaten van fase 3 op kinderen, zwangere vrouwen en mensen met onderliggende ziektes en aandoeningen.


Samengevat : een waardevol interview met Dr. Malone met belangrijke informatie voor het publiek wordt door FB verwijderd en door de factchecker van Knack bestempeld als onwaar om ten alle prijze te vermijden dat het volk zou geïnformeerd worden over de mening van een specialist in de materie inzake de risico's die verbonden zijn aan de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna en de ethische principes inzake vaccinontwikkeling die zij overboord gegooid hebben. DIT is de essentie van de boodschap die Dr. Malone uitdraagt.


Wereldwijd worden door duizenden academici, wetenschappers, artsen, moleculaire biologen, virologen, immunologen, infectiologen, vaccinologen, bio-statici en andere specialisten andere meningen en argumenten aangebracht waarvoor ze de nodige wetenschappelijke studies en andere bewijzen of indicaties verzamelen. Zij verkondigen hun mening en hieraan gekoppelde waarschuwingen niet in duistere groepjes maar openbaar. Zij vormen een wezenlijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat die de vrijheid van opinievorming en meningsuiting mee gestalte geeft.


De vraag die we ons, met zijn allen, moeten stellen is : WAAROM mogen andere meningen niet kenbaar gemaakt worden ? WAAROM mag het publiek enkel de eenheidsworst die hen voorgeschoteld wordt horen en zien.? WAAROM worden vragenstellers en verdedigers van een open discussie over de aanpak, de noodzaak van een debat en de vrijheid van meningsuiting geweerd, geblokkeerd en vervolgd ? Mogen er geen vragen meer gesteld worden ? Mogen we niet meer kritisch kijken naar wat er beweerd wordt en onze onderbouwde mening daarover uiten ? Mogen we tegenstrijdigheden in niet onderbouwde noch bewezen verklaringen van bepaalde personen die zich opwerpen als expert niet meer aan de kaak gesteld worden ? Wie bepaalt welke vragen er mogen gesteld worden en welke vraag juist of fout is ?


De loutere vaststelling dat alle andere opinies en visies geweerd worden, de mainstream media andere meningen geen platform biedt; sociale platformen zoals FB, Instagram, Twitter, Linkedin .....andersluidende meningen verwijdert, profielen blokkeert of off line haalt, waarheidsgetrouwe wetenschappelijke studies of interviews op basis van een ridicule factcheck bestempelt als onwaar terwijl uit de inhoud zelve blijkt dat de claims wel degelijk waar zijn, tal van personen zoals bvb Sam Brokken, Dr. Pascal Sacré en Dr. Stéphane Résimont ontslagen worden omwille van hun wetenschappelijk onderbouwde ander mening, tal van artsen omwille van hun andere visie en mening vervolgd worden door hun Orde ( advocaten ook ) en geblokkeerd worden op social media, is een ernstige indicatie dan er hier iets fundamenteel fout is.


Wie niets te verbergen heeft is open en transparant en laat een open debat, vraagstellingen en kritiek toe. Hij beantwoord de vragen op even open en transparante wijze, met de bewijzen van zijn standpunten in de hand. Als die bewijzen er niet zijn en de persoon is integer, zal hij zijn standpunten bij stellen of herzien Als er tegenbewijzen bestaan die zijn standpunt tegen spreken zal hij die tegenbewijzen minstens onderzoeken en naast zijn eigen bewijzen leggen om hieruit de best mogelijke conclusie te kunnen trekken. Het gaat hier niet over twee pluchen beren die afgeschoten worden op een kermisattractie, maar om de volksgezondheid op korte, middellange en lange termijn. Onze toekomst en deze van onze kinderen.


4,508 views14 comments
bottom of page