top of page
Search

FACT-CHECK : DE LEUGEN IS ( IN ) DE STANDAARD

Het is gemeenzaam geweten dat de meeste mensen uit gemakzucht enkel de vet gedrukte titels en tekst van een artikel lezen en, heel soms, ook de 2-3 lijnen onder een foto.

Velen lezen de tekst van artikelen niet wegens te lang. Degenen die de tekst wel lezen, doen niet de inspanning om de inhoud ervan te analyseren. Op die manier krijgen kranten, zoals De Standaard, natuurlijk alles verkocht aan Jan Modaal. Zelfs de grootste leugens passeren onopgemerkt.

Gelukkig bestaan er nog wakkere Knapen, die de zaken wel analyseren, struikelen over de leugen en deze aan de kaak stellen.


De Standaard kopt in vette letters : " Niet-gevaccineerde volwassene heeft 5 tot 17 keer meer kans om aan covid te overlijden" " Bij de volwassenen jonger dan 65 jaar werden 38 overlijdens geregistreerd. De kans om aan covid te sterven lag bij niet-gevaccineerden acht keer hoger. Bij de 65-84-jarigen waren er 132 overlijdens en lag de overlijdenskans van een niet-gevaccineerde maar liefst 17 keer hoger. Bij 85-plussers is dat 5 keer." Er wordt geen opsplitsing gemaakt volgens variant. Het gaat dus mogelijk ook om mensen die met de deltavariant besmet raakten, en nu pas overlijden "


Analyse :

In de marge dient opgemerkt dat De Standaard in de tekst van haar artikel spreekt over 38 doden tijdens de week van 10 tot en met 23 januari ( = 14 dagen ofwel 2,76 per dag ) maar dit absoluut cijfer in de tabel plots 39% wordt, wat niet alleen archi fout is maar bovendien een totaal vertekend beeld geeft.

De rood gekleurde poppen zijn de niet gevaccineerden ( natuurlijk is dat in het rood want zij zijn gevaarlijk ). Sterfte op 14 dagen tijd : 39 rood ( niet gevaccineerd ) 24 geel ( dubbel gevaccineerd ) 37 groen ( geboosterd ofwel driedubbel gevaccineerd ) Wat valt op ? Het percentage gevaccineerden dat sterft is véél hoger dan bij de niet gevaccineerden ( 61% vs 39% )


Beetje wiskunde op deze zondagochtend is goede hersengymnastiek. Als 100 gelijk is aan 38 doden, dan is één pop gelijk aan 0,38 doden. 0,38 x 39 = 14,82 niet gevaccineerde doden ( ofwel 1,1 per dag ) 0,38 x 61 = 23,18 gevaccineerde doden ( of 1,65 doden per dag ) Deze mensen zijn wellicht gestorven door één of meerdere onderliggende aandoeningen in combinatie met een positieve besmetting met Delta want... Omikron is gelijk aan een gewone verkoudheid. Daar sterf je niet van.

Allemaal een kwestie van de juiste context en het juiste perpectief.


Gaan we dan naar de ziekenhuisopnames. IC : 31% rood ( niet gevaccineerd ) 69% geel en groen ( gevaccineerd ) Zelfde conclusie als hiervoor. 2/3 van de IC opnames zijn gevaccineerden

Gewone ziekenhuisopnames : 24% rood ( niet gevaccineerd ) 76% geel en groen ( gevaccineerd ) Zelfde conclusie als hiervoor. 2/3 van de ziekenhuisopnames zijn gevaccineerden

Besmettingen : 20% rood ( niet gevaccineerd ) 80% geel en groen ( gevaccineerd ) Zelfde conclusie als hiervoor. 80% van de besmettingen zijn gevaccineerden ( waarvan zelfs 22% driedubbel gevaccineerden ! )


CONCLUSIE : Het artikel in De Standaard is vals. Het bewijs is geleverd dat het overgrote deel van de besmettingen, zieken en sterfte bij de gevaccineerden zit (en niet omgekeerd ).

Zullen we het nu dan ook even hebben over de 37.927 Covid vaccin doden en 3.392.632 ernstige bijwerkingen van het " covid vaccin " die door Eudravigilance ( databank van EMA ) reeds geregistreerd zijn ?

De databank van Eudravigilance is vrij consulteerbaar @destandaard. Deze van Vigi Acess ( databank van de WHO ) overigens ook.

16 views0 comments
bottom of page