top of page
Search

EVEN REKENEN...

Prijs aan de pomp voor 1 liter benzine : 2,279 euro waarvan : 0,387 euro BTW 17% 0,820 euro accijnzen 36% 0,182 euro (winst)marge en 0,89 € productiekost ( waar ook al winst op zit )

Als de accijnzen verlaagd worden naar 15% ( ipv 36% ) en de BTW naar 6% ( ipv 17% ) en de winstmarge weg valt kost een liter benzine aan de huidige marktprijs per barrel ( hoogste sinds 2014) nog :

0,89 euro productiekost + 6 % BTW = 0,943 euro + 15% accijnzen = 1,073 euro per liter en dan heeft de Belgische staat er nog altijd ferm aan verdiend ( 21% )

Hoe moeilijk is het om - desgevallend voor een tijdelijke periode - de BTW te verlagen en de accijnzen te verminderen ?

Mogen we de regering eraan herinneren dat toen in 2021 de prijs per barrel historisch laag stond zij de prijzen NIET proportioneel heeft aangepast en toen nog meer dan nu haar zakken royaal gevuld heeft op de kap van de burger ?

Mogen we de regering er ( ook ) aan herinneren dat de prijzen van basisvoorzieningen sinds 2020 spectaculair gestegen zijn en bij veel gezinnen het water aan de lippen staat ? Door de corona maatregelen zijn veel gezinnen vervallen in de armoede.

Wanneer zal Vivaldi eens iets doen voor ons, de burgers ( in plaats van stelselmatig met geld te smijten in en voor het buitenland ) ? Is de zwarte schandvlek van België nog niet groot genoeg met de 40.000 gezinnen die na de ramp in de Ardennen in de steek gelaten zijn ( nog altijd trouwens ) ?


https://www.unitedconsumers.com/tanken/informatie/opbouw-brandstofprijzen.asp#


4 views0 comments
bottom of page