top of page
Search

EPIDEMIOLOGISCHE NOODTOESTAND ????

De federale noodfase eindigt formeel op 01.11.2021. Indien ze niet wordt verlengd, verliest de federale regering aka Minister Vandenbroucke haar/zijn beslissingsbevoegdheid en worden de gewesten, provincies en gemeenten bevoegd voor het treffen van eventuele maatregelen in functie van de situatie die zich op hun grondgebied voordoet.

Er werd mij vroeg deze ochtend binnenskamers bevestigd dat de info in onderstaand artikel juist is en bepaalde regeringsleden inderdaad de epidemiologische noodtoestand willen afkondigen teneinde de Pandemiewet van kracht te maken waardoor de federale noodtoestand verlengd wordt en Minister Vandenbroucke in het zadel blijft.

De aankondiging zou vandaag geschieden ( wat nog een stap verder is dan de intentieverklaring van Vice-Premier De Sutter ).

Het afkondigen van een epidemiologisch noodtoestand dient krachtens de Pandemiewet te geschieden via K.B.. Het ontwerp K.B. dient in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd en goedgekeurd te worden. Als er door de oppositie amendementen worden ingediend, moet het ontwerp naar de Commissie voor amendering waarna het ontwerp opnieuw in de Kamer dient gestemd. Er kan een tweede en derde amenderingsronde volgen zoals we gezien hebben bij de totstandkoming van de Pandemiewet. Indien het KB met meerderheid van stemmen goedgekeurd is, dient de Koning het KB te ondertekenen waarna gezegd KB gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Het lijkt mij materieel onmogelijk om dit alles voor mekaar te krijgen tegen aanstaande zaterdag. De redactie van een ontwerp KB doe je trouwens niet in een handomdraai. Dat is een werk van lange adem. Als er al een ontwerp KB zou bestaan dat in de Kamer kan voorgelegd worden voor stemming, kan men niet anders concluderen dan dat dit ontwerp al enige tijd geleden opgesteld is. Niet omdat er effectief een noodtoestand op til was/is maar louter om de bevoegdheden in handen van de federale regering te houden.

Samengevat : dit is niets anders dan een politiek spel en de bevolking is weer maar eens de pineut. We lezen de laatste tijd allerlei verklaringen in de pers die slaan als een tang op een varken. Er is geen pandemie/epidemie. Er is nooit een pandemie/epidemie geweest volgens de definitie die hieraan gewoonlijk gegeven wordt door de wetenschap ( zijnde: minstens 10% van de bevolking moet ziek zijn van een nieuwe infectieziekte en er moet een hoge mortaliteitsgraad zijn ofwel IFR ). In de huidige situatie is er zeer zeker geen epidemie laat staan een noodtoestand. De cijfers en grafieken van Sciensano spreken voor zichzelf.


Het is overduidelijk dat de meerderheid in de federale regering thans uitsluitend een epidemiologische noodtoestand wil afkondigen om de touwtjes in handen te blijven houden en NIET omdat er effectief een noodtoestand is. Als gehandeld wordt zoals aangekondigd zal er meteen bij hoogdringendheid een kortgeding ingesteld worden voor de Raad van State ( en zwarte magie zal daar NIETS aan veranderen ).


13 views0 comments

Comments


bottom of page