top of page
Search

Een les in discriminatie...

Het nieuwe M.B. van 26.01.2021 van de hand van Annelies Verlinden, is weer een sterk staaltje van ongrondwettelijkheid naar Belgisch recht en naar Internationaal recht waar de vrijheid van verkeer van personen en goederen geldt.Iedereen is gelijk voor de wet, maar sommigen zijn wat gelijker dan andere. Wij, het volk (ttz iedereen die in België ingeschreven staat als hebbende aldaar zijn hoofdverblijfplaats ) mogen niet reizen binnen de Schengen zone ( te begrijpen als : niet buiten de Belgische landsgrenzen gaan ), maar ... de vele uitzonderingen mogen dat wel. Zij zijn geen risico gevallen, geen superverspreiders, niet onderworpen aan dezelfde

regels. Zij moeten niet telewerken. Zij hoeven hun contacten niet te beperken tot Zoom Meetings.

Wie mag wel vrij reizen ? (beschouwd als essentieel )

 • zakenlui en professionelen

 • beroepssporters

 • professionelen uit de cultuursector ( de B.V's dus en medewerkers van mediahuizen en TV zenders)

 • journalisten bij het uitoefenen van hun professionele activiteit

 • diplomaten

 • ministers

 • staats-en regeringsleiders

 • personeel van internationale organisaties en -instellingen

 • personen uitgenodigd door deze internationale organisaties-en instellingen

 • personeel van diplomatieke en consulaire posten

 • personen uitgenodigd door deze diplomatieke en consulaire posten

 • leden van het Europees Parlement ( 750 leden )

 • en voorts ook :

 • Vreemdelingen die in België verblijven en omwille van gezinshereniging willen reizen naar het buitenland en omgekeerd Belgen die naar hun gezin in het buitenland willen reizen

 • Bezoeken aan een echtgenoot of een partner die niet onder hetzelfde dak woont

 • Buitenlandse reizen in het kader van co-ouderschap

 • Reizen in het kader van begrafenissen en crematies van aanverwanten tot in de tweede graad

 • Reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van aanverwanten tot in de tweede graad

 • Reizen om medische redenen of verderzetting van medische behandelingen

 • Reizen ( over de grens ) om bijstand en zorg te verlenen aan ouderen, minderjarigen, gehandicapten of kwetsbare personen ( maar gewoon familiebezoek mag niet )

 • Buitenlandse bezoeken aan palliatieve personen ( = mensen die hun laatste dagen uitzingen in een ziekenhuis )

 • Reizen naar een aangrenzend land door inwoners van grensgemeenten als onderdeel van het dagdagelijks leven voor activiteiten die ook in die landen toegelaten zijn ( bv naar de supermarkt, apotheek, tankstation, niet-essentiële winkels gaan ) en voor andere activiteiten die noodzakelijk zijn mits hiervan een aannemelijk bewijs kan geleverd worden ( bvb een tandartsbezoek)

 • Reizen om zorg te dragen voor dieren

 • En ... voor advocaten, magistraten, leden van de gerechtelijke macht en andere juridische beroepen : in het kader van juridische verplichtingen voor zover noodzakelijk en en dit niet digitaal kan gebeuren

 • Reizen in het kader van een verhuis

 • Doorreizigers ( dus alle vrachtverkeer en buitenlanders die niet onderworpen zijn aan reisbeperkingen die over ons grondgebied trekken )

We spreken hier over ettelijke honderden duizenden en mogelijks zelfs miljoenen mensen die vrij mogen bewegen buiten de landsgrenzen mits voorlegging van een verklaring op eer dat het een essentiële verplaatsing is ( controle ! duhhh... ) en miljoenen anderen die dit niet mogen.

Het M.B. van 26.01.2021 is een aanpassing van het M.B. van 28.10.2020. Het treedt in werking op 01.02.2021 ( vlak voor de krokus vakantie dus ) en, niet onbelangrijk : heeft GEEN einddatum.

Ook dit is een inbreuk op het eerste en enige advies van de Raad van State van 23.03.2020 waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat vrijheidsbeperkende maatregelen beperkt moeten zijn in de tijd, legitiem ( gerechtvaardigd ), noodzakelijk ( er bestaan geen andere opties ) en proportioneel ten opzichte van de situatie die zich voordoet. Er is aan GEEN ENKELE van deze voorwaarden voldaan.

De motivering van deze bijkomende vrijheidsbeperking is zoals gewoonlijk erg wankel en gestoeld op hete lucht.

Ook dit M.B komt dus in de lange galerij van inbreuken op de Grondwet, die pro memorie, conform haar art.187 NIET geheel of gedeeltelijk kan worden geschorst.


148 views0 comments

Commentaires


bottom of page