top of page
Search

Dossierkennis en eerlijke bewijsvoering.

Een advocaat wint zijn zaken met bewijzen die gecheckt en gedubbelchecked zijn qua authenticiteit /waarachtigheid van de bronnen zodat er geen speld tussen te krijgen is. Dossierkennis en eerlijke bewijsvoering.


Wat weten wij tot dusver :


1./ Er worden in dit land DAGELIJKS gemiddeld 7.000 mensen opgenomen in een ziekenhus ( alle aandoeningen )

Voor corona is dit slechts een fractie. Op 21.09 zijn 59 mensen opgenomen ( 18 ontslagen ) Op 22.09 zijn 69 mensen opgenomen ( 62 ontslagen ) Op 23.09 zijn 71 mensen opgenomen ( 35 ontslagen ) Op 24.09 zijn 84 mensen opgenomen ( 41 ontslagen ) Er is een stijging in het aantal ziekenhuisopnames maar dat is geen reden tot paniek. De behandelingsmethodes zijn veel beter. De mensen herstellen veel sneller. De gemiddelde ziekenhuisopname van een volwassene bedraagt 8 dagen en van een kind -18 jaar 3 dagen. Bovendien weten we niet met zekerheid of de ziekenhuisopnames wel degelijk wegens Sars-Cov2 virus zijn en niet voor een andere aandoening ( en ook positief testen maar hiervoor asymptomatisch zijn ).


2./ Er overlijden in dit land DAGELIJKS gemiddeld 300 mensen.

Tussen 01.03 en vandaag zijn zodoende reeds ongeveer 39.750 personen overleden ( alle aandoeningen ) Voor corona is dit slechts een fractie.

België heeft op vandaag 9.965 corona overlijdens doorgegeven aan de WGO. Dit cijfer is echter NIET correct en moet aangepast worden.

Op 16.08.2020 heeft S. Van Gucht nL.verklaard dat 54% van de geregistreerde ( vermoedelijke ? ) corona overlijdens 85+ was. Dat waren er op dat moment 5.380 en voorts dat een aantal overlijdens dubbel geteld werden en een aantal overlijden niet corona gerelateerd waren. De werkelijke dodentol situeert zich dus ergens rond de 4.000 doden wat minder is dan bij een gemiddelde griep epidemie die gewoonlijk een dodentol van 6.000 eist.

Op 20.09.2020 zijn 3 personen overleden 75-84 jaar Op 21.09.2020 zijn 3 personen overleden, 2 in categorie 75-84 en 1 in categorie 45-64 Op 22.09.2020 is 1 persoon overleden 85+ Op 23.09.2020 zijn 4 personen overleden, 2 in categorie 85+ en 2 in categorie 65-74 Op 24.09.2020 is 1 persoon overleden 85+

De mortaliteit is al vele weken hetzelfde als hiervoor.


3./ De PCR testen zijn niet betrouwbaar;


dat is ondertussen al zo vaak gezegd door diverse instanties waaronder het RIVM ( Nederlands tegenhanger van Sciensano ) dat wij er met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van mogen uit gaan dat dit juist is.


4./ PCR testen meten op virale ziekten met inbegrip van Sars-Cov2.

Deze testen geven aanleiding tot een groot aantal valse positieven. Er zijn voldoende wetenschappelijke studies die in deze zin concluderen zodat wij met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijheid mogen aannemen dat dit juist is.


5./ Ziekenhuizen, WZC en andere zorgstellingen worden niet gecontroleerd.


De dataverwerking door Sciensano wordt ook niet gecontroleerd. Wij weten niet met zekerheid of de cijfers die medegedeeld worden een waarheidsgetrouwe weergave vormen van de werkelijkheid.


6./ Op de website van WHO...


...wordt uitdrukkelijk gesteld dat de meeste mensen slechts milde ziekte symptomen aan de ademhalingswegen vertonen en zullen herstellen zonder enige bijzondere zorg, maar ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen zoals bvb kanker of diabetes wel meer ernstige ziektesymptomen kunnen krijgen waarbij medische hulp vereist is.


WHO stelt voorts dat het virus wordt overgedragen door HOESTEN en NIEZEN ( en niet door gewoon in en uit te ademen ). DIT is wat wij met zijn allen moeten onthouden.


7./ De WHO heeft verklaard dat het niet raadzaam is om ( chirurgische en stoffen ) mondmaskers te dragen en het infectieziekten kan veroorzaken.


De compilatievideo met verklaringen van experten en de WHO staat op mijn pagina. Volwassenen en kinderen die sinds de invoer van de verplichte mondmaskerdracht een infectie opgelopen hebben ( eender welke aard ) kunnen mogelijks ziek zijn geworden DOOR het dragen van een mondmasker.


8./ De symptomen van griep en longontsteking zijn vergelijkbaar met deze van Sars-Cov2.


Wat deze 3 aandoenigen gemeen hebben is problemen aan de ademhalingswegen. Uit de voor handen zijnde statistieken blijkt dat de griep dit jaar harder toegeslagen heeft dan het gemiddelde van de voorgaande jaren en ook nu weer de kop op steekt. Indien u zich ziek voelt en positief test via een PCR test vraag dan een bloedonderzoek aan om te checken of u wel degelijk corona hebt en niet een gewone griep ( of een andere bacteriële of virale aandoening). Een bloedonderzoek biedt meer zekerheid dan een PCR test.

1 view0 comments

Comentários


bottom of page