top of page
Search

DE WARE IMPACT VAN CORONA

Bron: De Tijd


Dank u wel De Tijd dat u de zaken in hun juiste perspectief plaatst. Zeer heldere uiteenzetting. Prima grafieken van de toestand in België en vergelijking met andere landen waar we exact dezelfde tendenzen zien ( behalve Zweden ).

Wat is de werkelijke situatie ?

In maart/april is er een oversterfte geweest in België (overlijdens aan alle aandoeningen inclusief corona).

In deze periode zijn er meer overlijdens aan andere aandoeningen geregistreerd dan het gemiddelde van de voorgaande jaren en ( zie het rode gearceerde gedeelte ) ook veel corona overlijdens.


Dat in deze periode veel bejaarden geregistreerd zijn als " vermoedelijk " corona overlijden is een vaststelling die weinig relevant is voor de beoordeling van de mortaliteit in zijn geheel. Door corona, met corona en andere aandoeningen, door angst of eenzaamheid, geen sociaal contact, isolatie...... het maakt niet uit. Deze bejaarde mensen zijn dood. Dat is het enige dat relevant is.

Dat ze mee werden opgenomen in de corona overlijdens is - voor nu - even een ander debat.

In mei was de mortaliteit gelijk aan het gemiddelde van de voorgaande jaren. In juni en juli hebben we ondersterfte gekend ( dus minder doden dan het gemiddelde van de voorgaande jaren wat wellicht te wijten is aan de oversterfte tijdens de voorgaande maanden ). Of we deze ondersterfte te danken hebben aan het feit dat bejaarden in deze periode vrij konden ademen, bewegen, sociale contacten hebben met familie en vrienden, buiten een wandeling konden maken zonder mondmasker enz.... blijft een open vraag.


In augustus is er weer even een oversterfte geweest door de hittegolf. Het zou een beetje hypocriet zijn om de sterfgevallen in deze periode uitsluitend te wijten aan de hittegolf nu veel artsen en wetenschappers in deze toch wel lange periode gewaarschuwd hebben dat de combinatie verplichte mondmaskers, slechte ventilatie, geen afkoeling + hittegolf meer sterfgevallen zou veroorzaken. De waarschuwingen vanuit de wetenschap zijn echter genegeerd. Onze oudjes zijn in hun kamers moeten blijven met de ramen dicht, geen airco/afkoeling en verplichte mondmaskerdracht en er is exact gebeurd wat er voorspeld werd. Tegen de tijd dat de ramen terug open mochten om te ventileren was het te laat.


Sinds het einde van de hittegolf is de mortaliteit in België weer ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de voorgaande jaren. De arcering in de grafieken toont aan dat de corona overlijdens slechts een heel klein percentage vormen van het totaal aantal doden.


Het is al vaak gezegd door medici en wetenschappers en wordt nu opnieuw bevestigd. Sars-Cov2 is geen killer virus die de gezonde bevolking treft. Er zijn nu weliswaar terug veel ziekenhuisopnames, maar de mensen herstellen op vrij korte termijn. Er verlaten dagelijks veel mensen het ziekenhuis. De dodentol situeert zich nog altijd hoofdzakelijk in de categorie van de bejaarden die gewoonlijk al onderliggende aandoeningen hebben en aan het einde van hun leven zijn. Er sterven niet méér mensen dan het gemiddelde van de voorgaande jaren (zonder corona).


België staat in de ranglijst van " meeste overlijdens " op nummer 2 maar dat is, dixit de Tijd (die op dit vlak het standpunt van wetenschappers volgt) omdat België tijdens de eerste golf alle doden in rusthuizen als vermoedelijk corona overlijden geregistreerd heeft wat de cijfers toen serieus de hoogte ingejaagd heeft en nu nog altijd een impact heeft.

Wat De Tijd niet vermeldt maar nochtans al meerdere weken geweten is (zie Agentshap Zorg en Gezondheid) is dat 80% van de bejaarden die in WZC overlijden sinds de derde week van september, opnieuw geregistreerd worden als vermoedelijk corona overlijden, zonder test. Uit de grafieken van het Agentschap blijkt dat het aantal vermoedelijke corona overlijdens veel hoger is dan de overlijdens met (positieve) test.

208 views0 comments
bottom of page