top of page
Search

De sterke vergrijzing van de wereldbevolking

2015 - VN - rapport van 103 blzn over een zeer uitgebreide en diepgaande studie inzake de wereldwijde sterke vergrijzing van de bevolking. De moeite van integrale lezing waard. https://www.un.org/.../publ.../pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf

Uittreksel : "According to data from World Population Prospects: the 2015 Revision (United Nations, 2015), the number of older persons—those aged 60 years or over—has increased substantially in recent years in most countries and regions, and that growth is projected to accelerate in the coming decades.

Between 2015 and 2030, the number of people in the world aged 60 years or over is projected to grow by 56 per cent, from 901 million to 1.4 billion, and by 2050, the global population of older persons is projected to more than double its size in 2015, reaching nearly 2.1 billion.

Globally, the number of people aged 80 years or over, the “oldest-old” persons, is growing even faster than the number of older persons overall. Projections indicate that in 2050 the oldest-old will number 434 million, having more than tripled in number since 2015, when there were 125 million people over age 80.


In 2015, one in eight people worldwide was aged 60 years or over. By 2030, older persons are projected to account for one in six people globally. By the middle of the twenty-first century, one in every five people will be aged 60 years or over.

By 2030, older persons are expected to account for more than 25 per cent of the populations in Europe and in Northern America, 20 per cent in Oceania, 17 per cent in Asia and in Latin America and the Caribbean, and 6 per cent in Africa. In 2050, 44 per cent of the world’s population will live in relatively aged countries, with at least 20 per cent of the population aged 60 years or over, and one in four people will live in a country where more than 30 per cent of people are above age 60.

__________

Het rapport zet uitvoerig uiteen dat de sterke vergrijzing van de wereldbevolking tegen 2050 ongekende proporties zal aannemen en in de ontwikkelde landen een grote druk zal zetten op de zorgsector, de ziektezorg, het pensioenstelsel en de maatschappij in het algemeen ( niettegenstaande het feit dat landen al tal van maatregelen getroffen hebben om de druk te verminderen door bvb de pensioenleeftijd op te trekken).


In 2015 bedroeg het aantal ouderen +60 jaar wereldwijd 1,4 miljard. Als dezelfde trend zich verder zet zal 20% van de wereldbevolking ofwel 2,1 miljard tegen 2050 +60 jaar zijn ( op een totale wereldbevolking van, naar schatting 10,8 miljard ).

In België zal dit zelfs 30,7% zijn. Dat is enorm.


Om de sterke vergrijzing van de bevolking ( in percentages ) te verminderen wil de VN; in het kader van haar SDG goals, massa immigratie uit derde wereldlanden ten belope van 1% van de bevolking van elk land, doorvoeren. Voor België zou dit een " import " van 1,2 miljoen migranten inhouden.

In 2015 was in België 24,1% van de bevolking + 60 jaar ( dat is veel ). Met immigratie zal in België tegen 2050 29,5% van de bevolking +60 jaar zijn, zonder migratie 30,7% van de bevolking ( dit is in beide scenario's enorm en zowel op vlak van zorgverstrekking als op vlak van pensioen niet te financieren ).


Op de wereldkaarten in de link is in rode kleur aangeduid waar zich de hoogste concentraties van ouderen + 60 jaar bevinden. Toevallig zijn dit ook de regio's waar C19 het hardst toeslaat.


In een normaal jaar sterven er wereldwijd ongeveer 160.000 mensen per dag aan alle aandoeningen met inbegrip van ouderdom en zelfdoding ofwel gemiddeld 58,4 miljoen per jaar.


De afgelopen 17 maanden zijn er in totaal 2,961 miljoen mensen overleden door of met Covid en andere aandoeningen, China inbegrepen, waarvan 23.503 in België. 99,7% van deze overlijdens zijn mensen + 60 jaar.

Een ongelukkig toeval maar wel eens zo handig in de ganse vergrijzingsproblematiek want 1) geen pensioen meer te betalen 2) geen dure zorgen meer te financieren in of buiten een ziekenhuis of WZC 3) de kassa rinkelt met erfrechtbelastingen.


Wanneer we nog verder doordenken komen we tot een enigma.

De bevolking is wereldwijd ( in België nog meer dan in andere landen ) snel en sterk aan het vergrijzen wat ervaren wordt als een enorm probleem cf supra maar toch wil men ouderen middels een experimenteel vaccin zo lang mogelijk in leven houden ( zonder garantie inzake toekomstige mutaties en andere aandoeningen )

Dat is wel zeer contradictorisch.


123 views0 comments

Comentários


bottom of page