top of page
Search

DE PRIJZEN VOOR GAS EN OLIE GAAN DOOR HET PLAFOND DOOR ... OORLOG IN OEKRAÏNE ?

Er circuleert weer heel wat desinformatie over de plotse prijsstijgingen van benzine, diesel, mazout en gas. https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/prijzen-voor-gas-en-olie-gaan-door-het-plafond-door-oorlog-in-oekraïne-valt-daar-iets-aan-te-doen/ar-AAUvSII?ocid=msedgntp

Het is juist dat de markt profiteert van de situatie en de prijs van olie per barrel ( = 159 liter ) gestegen is naar een recordprijs van 111,72 USD ofwel 101,66 euro maar dat verklaart hoegenaamd niet waarom de prijzen aan de pomp plots hallucinant stijgen naar 2,05 euro per liter en de prijs van mazout naar 1,05 euro per liter. De prijs voor NIEUWE aankoop van olie is nog altijd vrij schappelijk : 101,72 : 159 = 0,64 euro per liter. De prijs die u betaalt aan de pomp bestaat voor meer dan 2/3 uit taksen en accijnzen.

In deze link vindt u een overzicht van de prijs van benzine in alle Europese landen, een paar Baltische Staten, Rusland evenals Belarus per 28.02.2022 ( noot : die prijzen zijn alweer voorbijgestreefd en nu nog hoger maar het geeft een goede indicatie van het punt dat ik wil maken ). https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/Europe/ Naar u zal vaststellen varieert de prijs per liter sterk van land tot land omdat de taksen en accijnzen in al die landen variëren. Voor Europa varieert de prijs per liter tussen de 1,291euro ( Polen ) en 2,349 euro ( Noorwegen ).

Deze prijzen staan in schril contrast met de USA waar burgers per 28.02.2022 aan de pomp 0,931 € per liter ofwel 3,524 euro ( geconverteerd ) per gallon betalen. Eén gallon = 3,78 liter. https://www.globalpetrolprices.com/USA/gasoline_prices/

In de UEA betalen de burgers op zelfde datum, 28.02.2022, 0,757 euro per liter en in Rusland amper 0,468 euro per liter. https://www.globalpetrolprices.com/United-Arab-Emirates/gasoline_prices/

Dat de drie laatst genoemde landen zo weinig vragen voor het zwarte goud is te wijten aan het feit dat zij olieproducerende landen zijn en hun bevolking ook iets gunnen van wat moeder aarde op hun grondgebied geeft. Oekraïne is geen EU lidstaat en produceert geen olie maar toch betalen de burgers daar per 28.02.2022 maar 1,18 euro per liter. Waarom ? Omdat de taksen en accijnzen daar veel lager zijn dan in de EU landen. Waarom zijn de prijzen in de EU veel duurder ? Omdat Ursula geld nodig heeft om 1.000 miljoen euro te schenken aan Oekraïne. Dat komt uit de EU reserves die opgebouwd zijn met de bijdragen die alle lidstaten jaarlijks betalen. En, die bijdragen komen dan weer - wat België betreft - van de hoge belastingen, taksen en accijnzen die de Belgische staat int van ... ons.

De oorlog in Oekraïne wordt gebruikt als voorwendsel om ons nog verder uit te persen. Er zijn helemaal geen tekorten en er dreigen ook geen tekorten.

Er zijn in de wereld 1 triljoen 445 miljard 791 miljoen barrels ruwe olie opgeslagen reserves in een veelheid van landen. Dit is genoeg om de ganse wereld nog gedurende 47 jaar te bevoorraden. Beschikbaar. Ze hebben het maar uit te halen. Dat is zonder te rekenen met de petroleumvoorraden die nog in de bodem zitten en nog niet ontgint zijn. De USA heeft zelf een reserve voorraad van meer dan 35 miljard barrels. De " geste " van Biden om 30 miljoen barrels vrij te geven uit haar reserve is dan ook verwaarloosbaar. Dat is minder dan de helft van wat de wereld PER DAG verbruikt. https://edition.cnn.com/2022/03/01/politics/us-strategic-petroleum-reserve-release-latest/index.html Met de vrijgave van 30 miljoen extra barrels door een veelheid van andere landen ( wat het totaal op 60 miljoen barrels brengt ) komen ze er nog niet om de wereld gedurende 1 dag te bevoorraden.

Er zijn meer dan genoeg voorraden voorhanden. In de hypothese dat het inderdaad moeilijk zou zijn of worden om nog barrels aan te kopen of de prijzen tijdelijk de pan uit swingen, kunnen de EU lidstaten die belangrijke voorraden hebben deze toch vrij geven voor de EU markt ? Italië heeft een reserve voorraad van 579 miljoen barrels, Roemenië 600 miljoen barrels, Denemarken 551 miljoen barrels, Spanje 150 miljoen barrels, Nederland 141 miljoen barrels, Polen 137 miljoen barrels, Duitsland 132 miljoen barrels, Servië, 77,5 miljoen barrels, Oostenrijk 44 miljoen barrels, Hongarije 28,6 miljoen barrels, Bulgarije 15 miljoen barrels, Tsjechië 15 miljoen barrels, Litouwen 12 miljoen barrels, Griekenland 10 miljoen barrels, Slovakije 9 miljoen barrels. Dat is in totaal om en bij de 2,5 miljard barrels die gewoonweg in voorraad zijn. We zijn toch één zegt Ursula ? Of zijn we enkel " united " als het gaat over maatregelen tegen Rusland maar niet over maatregelen VOOR de Europese bevolking ?

We staan hier voor een absurde situatie waar de EU 1000 miljoen euro uittrekt voor militaire en humanitaire hulp aan een niet-EU land, de US en tal van andere landen ook nog een flinke duit in de zak doen en alles bij mekaar als zo een paar miljard uitgetrokken zijn om een land dat op het moment van de beslissing amper 2-4 dagen in oorlog was financieel te steunen, maar de prijzen van gas, benzine, diesel en mazout, drukken door de afschaffing of alleszins verlaging van taksen en accijnzen, ho maar. Dat zit er niet in.

Dat Rusland aansprakelijk zou zijn voor de " olie tekorten " is dikke onzin. In de hypothese dat er inderdaad een tekort zou zijn - quod non cf supra - is dit uitsluitend de fout van de EU.

De OPEC landen produceren samen zo ongeveer 28 miljoen barrels ruwe olie per dag. De USA ongeveer 11,5 miljoen barrels per dag, Rusland net geen 9,5 miljoen barrels per dag en nog tal van andere landen ( waaronder een paar Europese ) samen zo'n 26 miljoen barrels per dag. In totaal wordt er op dagelijkse basis meer dan 76 miljoen barrels/dag ontgint. Dat is meer dan wat de wereld op dagelijkse basis verbruikt. Er worden dus nog steeds reserves aangelegd. Rusland is niet de 2de grootste speler op de markt zoals beweerd wordt. Wat hier wel speelt is dat de EU deals had met Rusland inzake gas en olie en zij deze deals zelf heeft opgeblazen VOOR dat zij een alternatief had.

De EU is een bedrieglijke instelling die zich op schandelijke wijze verrijkt op de kap van de EU bevolking maar het volk wel royaal in de steek laat en NIETS voor ons doet ( of toch niets waar wij beter van worden of op een status quo blijven ). De lidstaten zijn mee schuldig aan deze bedrieglijke praktijken en het overweldigende wanbeheer.


https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/prijzen-voor-gas-en-olie-gaan-door-het-plafond-door-oorlog-in-oekra%C3%AFne-valt-daar-iets-aan-te-doen/ar-AAUvSII?ocid=msedgntp

4 views0 comments
bottom of page