top of page
Search

De overheid communiceert niet. De overheid is niet transparant.

Op 19.09.2020 werd het verbod tot gebruik van rapidtests en zelftests opgeheven. U kan vrij kiezen op welke manier u zich laat testen indien u dit wenst. Hebt u daarover iets gehoord in MSM?

Bron: FAGG


De overheid communiceert niet. De overheid is niet transparant.


Bij K.B. van 17.03.2020 heeft MDB de invoer, verkoop en distributie van Covid rapidtests en zelftests wettelijk verboden omdat deze zgn. niet betrouwbaar waren.

Er mocht enkel toepassing gemaakt worden van PCR testen die dan ook massaal ingezet zijn geworden.

Bloedanalyse ( bloedprik ) werd van de hand gewezen wegens te omslachtig en te duur. Het kon en kan wel op verzoek maar ook daarover is bitter weinig gecommuniceerd.


Op 19.09.2020 werd het verbod tot gebruik van rapidtests en zelftests opgeheven. U kan vrij kiezen op welke manier u zich laat testen indien u dit wenst. Hebt u daarover iets gehoord in MSM ?

Heeft de overheid daar ook maar iets over gecommuniceerd opzichtens de bevolking ? Zo ja, dan verneem ik dit gaarne want ik heb er niets anders over gevonden dan onderstaande kennisgeving op de website van FAGG.


Zeer eigenaardig hierbij is wel dat hoewel inmiddels gemeenzaam geweten is dat de PCR test niet betrouwbaar is daaromtrent door de overheid en Sciensano niet gecommuniceerd wordt, maar.... het FAGG wel waarschuwt voor het onbetrouwbaar karakter van de rapidtests/zelftests terwijl er ondertussen rapidtests op de markt zijn die 100% efficiënte garanderen, waaronder onder meer deze van Equine Biotech (zie eerdere post)

5 views0 comments
bottom of page