top of page
Search

De Nationale Raad van Artsen: patiënt kan een PCR-test (en quarantaine) weigeren

" Wat moet een arts doen wanneer een patiënt, die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19 of geclassificeerd is als hoogrisicocontact, weigert zich te laten testen of de verplichte quarantainemaatregelen op te volgen? De Nationale Raad van de Orde der Artsen boog zich over de vraag.

De richtlijnen van Sciensano leggen vast welke personen verplicht getest moeten worden op COVID-19. Grosso modo gaat het om twee groepen mensen: iedereen die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19 (met bijzondere aandacht voor zorgpersoneel en bewoners en personeel van residentiële instellingen) en mensen die een hoogrisicocontact hadden, bijvoorbeeld reizigers die terugkeren uit een oranje of rode zone. De arts heeft de plicht de patiënt te informeren over de verplicht te volgen maatregelen. De Nationale Raad van de Orde der Artsen kreeg meerdere vragen over de beste manier om met zo’n patiënt om te gaan.

Het weigeren van een test is een fundamenteel recht van een patiënt. Hij kan met andere woorden nooit verplicht worden een test te laten afnemen. De arts heeft wel de verplichting melding te maken van een mogelijke besmetting bij de gegevensbank die Sciensano hiervoor oprichtte en dat binnen de 24 uur vanaf het eerste vermoeden van een ernstige infectie.

Hoewel het weigeren van een test een fundamenteel recht is en geen directe gevolgen met zich meebrengt, kan het niet naleven van de verplichte maatregel van quarantaine wel een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Daarom moet een arts zijn patiënt informeren over de mogelijke gevaren en hem wijzen op de individuele verantwoordelijkheid van de patiënt ten aanzien van de samenleving. De arts moet de patiënt ook meedelen dat hij bij niet naleving van de quarantaine mogelijk de dienst infectiebestrijding zal inlichten. Vormt de patiënt een gevaar voor de volksgezondheid, dan heeft de arts het recht op basis van de noodtoestand om zijn beroepsgeheim te doorbreken. Het weigeren van een test daarentegen is geen grond voor het doorbreken van het beroepsgeheim "

________


Sciensano en/of de overheid mogen dan al wel stellen dat een PCR test in bepaalde omstandigheden " verplicht " is, zij kunnen u echter NIET verplichten om een PCR test af te leggen.


De wet op de patiënten rechten ( 2002 ) verbiedt elke behandeling of ingreep zonder toestemming van de patiënt.


Wie terugkomt van een reis uit het buitenland moet volgens de huidige regelgeving principieel een test ondergaan op dag 1 en dag 7 en ook zeven dagen in quarantaine gaan, ongeacht de uitslag ( wat een absurde regel is, maar goed dat is een ander verhaal ). U mag deze test weigeren.


Wie op reis vertrekt naar het buitenland heeft daarentegen wel een probleem wanneer het land van bestemming een negatieve test eist en/of de vliegtuigmaatschappij de passagier niet aan boord laat als er geen negatieve test voor ligt. Niet testen = niet vertrekken. U kan daartegen ageren door een klacht neer te leggen tegen de vliegtuigmaatschappij en/of bij de Ambassade of het Consulaat van het land van bestemming en terugbetaling eisen van alle door u geleden schade en verloren kosten, maar... dan bent u wel niet op reis geweest.


Werkgevers, scholen, winkels, festival organisators enz... kunnen u ook een test ( proberen ) op te leggen. U kan dit even zo weigeren maar dan riskeert u geen toegang te krijgen tot de plaatsen of represailles. Ook in dat geval kan u de door u geleden nadelen verhalen op de instantie die u toegang geweigerd heeft of onderworpen heeft aan sancties en desgevallend ook klacht neerleggen.


U zal meteen begrepen hebben dat een test weigeren heel wat gedoe met zich kan meebrengen. Wie geen PCR test wil afleggen, doet er dienvolgens goed aan om bvb een bloedonderzoek te laten doen ( wat de enige manier is om met zekerheid te weten of u ja dan neen effectief geïnfecteerd bent ). U kan ook een sneltest doen via een bloedprik in uw vinger. Het verbod tot sneltesten (ingevoerd door Maggie De Block bij K.B. van 17.03.2020 werd op 19.09.2020 opgeheven )


In een andere post heb ik een overzicht gepost van diverse merken van sneltesten die op de markt zijn waarvan 2 100% efficiënt zijn bevonden ( wachttijd 1,5 uur ). Conner Rouseau ( Sp.a ) en andere politici hebben zich met deze sneltest laten testen. Als dit voor hen voldoende is, dan ook voor u.


Krachtens art.12 van de Grondwet is het recht op vrijheid gewaarborgd. Krachtens art.22 van de Grondwet heeft eenieder het recht op de eerbiediging van zijn privé-leven en gezinsleven. Krachtens art.23 van de Grondwet hebt u recht op een menswaardig leven en krachtens art. 27 van de Grondwet recht op vrijheid van vereniging welk recht NIET aan enige preventieve maatregel kan onderworpen worden.

Principieel kan u dus ook een opgelegde quarantaine maatregel weigeren indien u geen ziekte symptomen vertoont en dus geen gevaar bent voor de volksgezondheid. Het is aan de overheid ( en niet aan u ) om te bewijzen dat u wel een gevaar vormt en de maatregel noodzakelijk is. Zonder dergelijk bewijs kan de overheid u niet verplichten tot zelf-isolatie en moet zij u grondwettelijke vrijheden eerbiedigen.

https://www.domusmedica.be/.../patient-kan-covid-19-test...980 views0 comments
bottom of page