top of page
Search

De juiste context

" Uit de recentste cijfers van het nationale statistiekbureau Statbel blijkt dat het coronavirus een uitzonderlijk zware impact gehad heeft op het aantal sterfgevallen in ons land. Dit jaar stierven al 17.515 meer mensen dan gemiddeld in de laatste tien jaar " _______ Nieuwsblad.be U blijft, in uw zielige sensatiezucht, het volk bewust op stang jagen met cijfers die volledig uit hun context worden gerukt.

Laten we de cijfers eens samen bekijken of basis van de laatst geregistreerde cijfers van Statbel waar u naar verwijst ( maar die u niet onderzocht hebt ). https://statbel.fgov.be/.../wat.../visualisaties/mortaliteit

A. Ten opzichte van 2019 ( 103.027 doden ) zijn er in 2020 (119.404 doden ) 16.377 méér mensen overleden ( en niet 17.515 zoals u beweert ), waarvan 16.014 in de categorie van de bejaarden ( 65-85+ ) en 659 in de categorie 45-64. Dat geeft meteen een ander beeld nietwaar ? Duiding :

 • 85+ : 52.833 ( 2020 ), 44.076 ( 2019) 44.319 (2018) 43.350 ( 2017 ) = 19,99% méér

 • 75-84 : 31.699 (2020 ), 26.760(2019 ), 27.900 (2018), 27.795 ( 2017 ) = 19,21 % méér

 • 65-74 : 19.040 (2020), 16.772 (2019 ), 16.649 (2018 ), 16.240 (2017 ) = 14,83% méér

 • 45-64 : 13.214 (2020 ), 12.465 (2019 ), 12.934 ( 2018 ), 12.984 (2017) = +5,71%

 • 25-44 : 2.072 ( 2020 ), 2.042 (2019), 2.101 (2018), 2.141 (2017) +- status quo

 • 0-24 : 546 (2020 ), 912 ( 2019), 967 (2018), 989 ( 2017 ) = - (min) 39,99%

 • B. Laat ons vervolgens eens kijken naar de oorzaak van de overlijdens. Heel eigenaardig maakt Statbel hier een vergelijking tussen het gemiddeld aantal doden aan alle oorzaken tussen 2010 en 2017 en ... covid in 2020. Dat is een beetje zoals appelen met peren vergelijken, maar goed, gezien Statbel - die de cijfers van 2020 inzake overlijdens aan alle aandoeningen natuurlijk wel heeft maar niet vrijgeeft, moeten we het voorlopig hiermee doen .

 • hart en vaatziekten : 30.858

 • tumoren en kanker : 28.465

 • corona ( * ) : 19.361

 • longziekten : 11.184

 • natuurlijke oorzaak : 7.737

 • niet natuurlijke dood ( zelfdoding en verkeersongevallen ) : 6.780

 • ziekte van het zenuwstelsel : 5.292

 • psychische stoornissen : 4.756

 • ziekten aan het spijsverteringsstelsel : 4.669

 • diabetes en voeding en stofwisselingstoornis : 2.750

 • ziekten aan de urinewegen : 2.638

 • infectieziekten en andere parasitaire aandoeningen : 2.451 ( ? )

 • bijna geen griepdoden tussen 2010 en 2020, terwijl het gemeenzaam geweten is dat er jaarlijks veel mensen overlijden door de griep en andere parasitaire aandoeningen ?


(* ) Volgens voorgaand overzicht staat corona weliswaar op de derde plaats van overlijdens volgens oorzaak, maar.. dit vertegenwoordigt slechts 15,27% van het totaal aantal overlijdens ( ofwel 19.361 van in totaal 126.941 volgens de grafiek van Statbel ).


Wanneer we het aantal corona doden in 2020 aftrekken van het gemiddeld aantal doden aan alle aandoeningen tussen 2010 en 2017 komen we aan gemiddeld 107.580 per jaar tijdens voornoemde periode en is de oversterfte in 2020 dienvolgens beperkt tot 11.824 personen.

C. De oversterfte in 2020 is te wijten aan andere oorzaken.

 1. volgens diverse studies zijn ernstig zieken tijdens de eerste golf verkeerd behandeld. Intubatie was/is zeer invasief. 50 % van de doden in ziekenhuizen had kunnen vermeden worden.

 2. er zijn meer overlijdens door kanker, tumoren en andere ernstige aandoeningen omdat deze mensen niet tijdig zijn behandeld

 3. tijdens de hittegolf zijn in de categorie van de bejaarden veel doden gevallen wegens een gebrek aan afkoeling en ventilatie, gecombineerd met de verplichte mondmaskerplicht.

 4. veel bejaarden zijn overleden uit eenzaamheid en verdriet omdat hen alle contact met dierbaren ontzegd werd

 5. tal van bejaarden in WZC zijn evenzo overleden wegens een gebrek aan de vereiste zorgen

 6. door de maatregelen waaronder de verplichte zelfisolatie, het gebrek aan sociaal contact en het gebrek aan perspectief, hebben veel meer mensen psychische aandoeningen; er zijn meer zelfdodingen en overlijdens door psychische aandoeningen

 7. tijdens de eerste golf en ook tijdens de tweede vanaf de derde week van september zijn er in de categorie van de bejaarden in WZC veel" vermoedelijke " overlijdens zonder test geregistreerd. Deze vermoedelijke overlijdens mogen niet opgenomen worden in de categorie van corona overlijdens gezien niet met zekerheid geweten is door wat ze precies overleden zijn

 8. In augustus 2020 heeft Steven Van Gucht toegegeven dat een deel van de overlijdens dubbel geteld werd, een ander deel was niet corona gerelateerd. Deze fouten zijn nog niet recht gezet.

De werkelijke overlijdens door of met corona ( als identificeerbare ziekte ) zijn beperkt. Deze situeren zich voor het overgrote deel in de categorie van de bejaarden en in mindere mate in de categorie van mensen met onderliggende aandoeningen/ comorbiditeiten.


DIT is de " unbearable truth " die in verkapte vorm in de pers verschijnt maar nooit aan mekaar gelinkt wordt. Als alle pers artikelen gebundeld worden en naast alle wetenschappelijke studies worden gelegd, is voor iedereen duidelijk hoe de vork precies aan de steel zit. Het is dan ook een regelrechte schande Nieuwsblad.be dat u uw huidige berichtgeving op deze manier brengt en hiermee het volk nog meer nodeloos op stang jaagt146 views0 comments

Comments


bottom of page