top of page
Search

De grote leugen

Bron: HLN

“Onze ziekenhuizen staan op de rand van de afgrond, op de rand van een drama. In Brussel en Wallonië staan we zelfs dicht bij een tsunami.”

Aan het woord is geen duistere doemdenker, wel onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

“Als de coronacijfers zo blijven stijgen, kunnen we hen geen bed op intensieve meer garanderen.”

" Bang dat we straks moeten kiezen wie we redden ".


Wat is de werkelijke situatie ?


18.10.2020 (laatste door Sciensano geregistreerde data) Ziekenhuisopnames (raw data zonder correcties) Totaal aantal mensen in het ziekenhuis: 2.447 (*) (dat is ongeveer 1/2 tov van eind maart) waarvan 309 in Antwerpen, 491 in Brussel, 427 Henegouwen, 71 Limburg, 489 Luik, 67 Luxemburg, 129 Namen, 223 Oost-Vlaanderen, 68 Vlaams Brabant en 173 West Vlaanderen. 405 (van 2.447 ) op intensieve zorgen (**) 251 ( van 2.447 ) nieuwe opnames 83 mensen hebben op 18.10.2020 het ziekenhuis verlaten (***)


(*) 2.447 zijn alle mensen die positief getest hebben en uit voorzorgsmaatregel op een corona afdeling zijn gelegd. In dit cijfer zitten ook de opnames in daghospitaal zonder overnachting en alle personen die opgenomen zijn voor andere aandoeningen en bij de verplichte PCR test positief getest hebben. Sciensano beweert weliswaar dat deze laatste categorie niet opgenomen wordt in de cijfers maar dat is niet bewezen noch aangetoond. Louter een bewering zoals er bij Sciensano 13 in een dozijn zijn.


(**) België heeft een totale beddencapaciteit van 52.245 bedden (zie www.gezondheid.be) waarvan ongeveer 2.000 IC bedden ( intensieve zorgen ) met mogelijkheid tot uitbreiding naar 5.000.

Per 18.10 (laatst gekende cijfer) lagen er 405 mensen op IC. Dat is 1/5 van de basis IC capaciteit.


(***) Sciensano trekt het aantal mensen die het ziekenhuis DAGELIJKS verlaten niet af van het totaal aantal ziekenhuisopnames. Er komen alleen maar bedden bij.

Sinds 26.09 hebben ondertussen vrijwel 1.800 mensen het ziekenhuis verlaten.

Elke dag behoorlijk veel ontslagen van mensen die hersteld zijn. Daar wordt NOOIT melding van gemaakt.

Er kunnen onmogelijk 2.447 mensen in het ziekenhuis liggen.

België telt 106 ziekenhuizen en heeft meer dan voldoende bedden capacitieit. De huidige bezetting bedraagt amper 15%.


THE UGLY TRUTH

Waar wringt het schoentje dan wel dixit een reeks klokkenluiders? Verpleegkundigen en zorgkundigen verdienen in verhouding tot de immense prestaties die zij moeten leveren een karig loon. Zij hebben tijdens de eerste golf zwaar hun kas afgedraaid en zichzelf aan veel risico's bloot gesteld. Wat hebben zij hiervoor als extraatje gekregen? Een respectvol handen klappen, een brandende kaars buiten en een witte laken uit het raam van ... het volk.

De ziekenhuizen zelve hebben hun verpleegkundigen geen extra premie uit betaald terwijl zij sinds 01.03.2020 van de overheid, voor elke persoon die zij als corona patiënt registreren een compensatie premie van de overheid ontvangen ad 1.600 € PER DAG voor ... het onderhoud van gebouwen en infrastructuur en aanschaf van beschermingsmateriaal.

De overheid heeft een budget van 1 miljard euro uitgetrokken voor financiële steun aan ziekenhuizen en WZC (zie eerder posts met rechtstreekse links naar de bron met detail van die premies).


Ziekenhuizen hebben gigantische bedragen ten titel van compensatie premie van de overheid ontvangen (nog steeds) maar dat heeft hen niet geïnspireerd om personeel dat in verhoogde risico condities moet werken een hogere verloning te geven.

Zelfstandige thuisverpleegster hebben wel een aardige corona premie ontvangen variërend tussen 7.000€ tot wel 12.000 € (zie eerdere posts). Verpleegsters in dienstverband bij ziekenhuizen en het wit-gele kruis hebben NIETS of zo goed als niets ontvangen (nou ja, twee film ticketten en een dank u, is eigenlijk zo goed als niets).

Een aantal verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in ziekenhuizen weigeren nu - TERECHT - om zichzelf nog bloot te stellen aan dezelfde risico's en lange dagen te maken zonder extra verloning. Ziekenhuizen kampen hierdoor met een tekort aan ziekenhuis personeel.

Op verschillende IC afdeligen is er maar één verpleegster die riskeert in een burn-out te vervallen omdat zij er alleen voorstaat. Er zijn meer dan genoeg bedden maar als er geen of onvoldoende personeel is om zorgen te verstrekken ben je, als ziekenhuis, niets met die bedden.


Frank VDB weet natuurlijk het voorgaande. Hij weet ook dat de overheid de afgelopen jaren zwaar bespaard heeft op de gezondheidszorg. Wat maakt hij er van om het deksel op het potje te houden? Als de corona cijfers zo blijven stijgen, kunnen we geen IC bed meer garanderen... Het is de schuld van het virus en uiteraard ook van ons, want sommigen onder ons respecteren de regels niet (zeggen ze).

Seriously ?

Tijdens de eerste golf lagen op de piek 1.497 mensen op IC en dat was toen geen probleem. Maar nu is het met 405 IC bedden een " tsnumani ".


Ik heb trouwens een vraag voor de minister. De maatregelen worden al langs om strenger. We dragen met zijn allen sinds de vierde week van juli een mondmasker. We houden meer dan 1,5 afstand. Iedereen die positief getest heeft, heeft 15 dagen in quarantaine gezeten. Nu herleid tot 7 dagen.

Uit de prakijk blijkt dat de maatregelen meer kwaad dan goed doen want ... tijdens de eerste golf waren er geen mondmaskers en bestond quarantaine ook niet. WELK BEWIJS hebt u dat de maatregelen efficiënt zijn en bijdragen tot de vermindering van het aantal besmettingen en ziekenhuis opnames? WELK bewijs hebt u dat de remedie de kwaal niet verergert maw dat al die maatregelen ziektes niet in de hand werken in plaats van te vermijden ? In het regeer akkoord staat uitdrukkelijk vermeld dat de communicatie beter moet en er meer transparantie zal komen maar ... die is er nog altijd niet. Er wordt nog altijd gejongleerd met holle woorden die op geen enkele wijze onderbouwd zijn. Zaken worden nog steeds zwaar uit hun context gerukt en, nog veel erger, er wordt staalhard gelogen.

Een minister die liegt, moet ontslag nemen.

330 views0 comments

Comments


bottom of page