top of page
Search

DE "BELONING " VAN DE EU AAN BELGiË

Voor Oekraïne kan het niet op. De EU smijt met miljarden naar dit NIET-EU land. Voor de lidstaten van de EU zelve is het heel wat minder. Zij moeten de buikriem aanspannen. Ze krijgen niet wat hen beloofd is en dat is een probleem want, hetgeen beloofd is, is al uitgegeven aka heeft al een bestemming gekregen.

In plaats van 5,9 miljard euro uit de pot van het Europees relance plan ( na Covid ) krijgt de federale regering maar 4,5 miljard ( = los van de subsidies die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering al gekregen hebben van de EU, waaronder 2,5 miljard in juni 2021 aan de Vlaamse regering om " de werkgelegenheid te bevorderen "; iets van gezien ? )

" Een beetje pijnlijk voor België " ( zoals de reguliere pers het verwoordt ) is een understatement die zijn gelijke niet kent. Alexander De Croo en zijn Vivaldi ploeg hebben, als waardige houten marionetten, braaf alles gedaan wat Ursula beslist had in het kader van de Covid-pandemie-die-er-geen-is en ... in het kader van het Rusland debacle. Ook ons land heeft op " verzoek " van Ursula al aardig wat miljoenen richting Oekraïne gesmeten en de kleerkast en de depots van het leger geledigd om niet te spreken over de honderden miljoenen euro's die de opvang van Oekraïners kost ; ze krijgen allemaal een maandelijks vervangingsinkomen dat ze in eigen land nooit hebben gehad, en kunnen genieten van een sociale woning die ontzegd worden aan de vele Belgen die op de wachtlijst staan.

Ons land is al lang niet meer soeverein. De puppets die het politiek halfrond vullen voeren enkel nog uit wat er boven hun hoofden beslist wordt door andere puppets die zo mogelijk nog onbekwamer zijn en wat ze aan ruggengraat ontbreken compenseren met oeverloze arrogantie. De Zweedse ex vice-premier heeft zich meer dan eens geërgerd aan het " broddelwerk " van Charles Michel, President van het EU parlement ? Nou, dan moet hij zeker niet binnenskamers komen kijken bij onze federale en Vlaamse regering waar de hoogste concentratie van prutsers van heel het land samen op één stok zitten. Ze hebben ons land volledig naar de kl.... geholpen.

En dan is er ene Professor econoom P. De Grauwe die door onze overheid aangesteld is als expert om onze economie te " relanceren " en die doodleuk in Terzake komt verkondigen dat het geweldig goed gaat met ons land en de schulden als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen ( zucht .... ). Morgen ( maandag ) zal die expertengroep haar definitief rapport over de koopkracht voorleggen aan de regering. Afgaande op de absurde uitlatingen van De Grauwe zullen we ook daaruit niet al te veel moeten verwachten. The usual dus.

Hoe moet het nu verder ? België heeft tijdens de corona crisis een giga schuldenberg opgebouwd. We zitten met een inflatie van 9,65% die blijft toenemen. De economie is naar verluidt in 2021 gegroeid met 0,1% ( zonder dat hiervan de minste aantoonbare bewijzen voorliggen ). Veel bedrijven hebben de pijp aan Maarten gegeven toen de corona subsidies gestopt zijn. Failliet of boeken neergelegd. Met de stijgende transportprijzen trekken veel bedrijven het vandaag niet meer en wij de burgers, zijn de eerstelijnsslachtoffers. We betalen ons blauw aan de pomp en in de winkel. Alle economen in de wereld, die naam waardig, zijn het er over eens dat de recessie nog vele jaren zal duren ( minstens 2028 ) en de inflatie nog verder in het rood zal tuimelen. De federale overheid heeft aanhoudend foute beslissingen genomen die ons land zwaar benadelen. Ze hebben geld uitgegeven dat er niet was en de schuldenberg alleen maar groter gemaakt zonder zich te bekommeren over de gevolgen. En nu... een kriek Bellevue ! Er is een tekort van 1,4 miljard op de geplande uitgaven omdat de EU minder fondsen uit het EU relance fonds geeft dan eerder beloofd. Waar dat geld gehaald zal worden ? 1 x raden ....

https://www.msn.com/nl-be/financien/nieuws/eu-vermindert-relancecheque-voor
6 views0 comments
bottom of page