top of page
Search

DE ARCHITECT VAN DE WERELD & MASTERMIND VAN DE NWO

Jacques Attali. Geboren in Algiers op 01.11.1943 uit Joodse ouders die vlak voor de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog in 1954 zijn verhuisd naar Parijs waar ze smalend beschouwd werden als " des pieds noirs " ( bijnaam van Algerijnse immigranten ). Licentiaat en vervolgens in 1972 een Doctoraat in Economie aan de universiteit van Parijs waar hij navolgens als Professor les is beginnen geven. In 1974 was hij de directeur van de electorale campagne van Mitterand. 7 jaar later ofwel in 1981 werd hij zijn persoonijke adviseur wat hij gedurende 10 jaar zou blijven. Attali is de Franse politiek gedurende 45 jaar blijven beheersen en heeft tijdens deze periode ook een 80tal boeken en essays gepubliceerd met een wel zeer geprononceerde visie over de wereld en onze toekomst. Het leek wel of de man helderziende was.

In 1981 kwam Attali in opspraak naar aanleiding van de publicatie van een boek van de hand van journalist Salomon die een interview met Attali ter schrift had gesteld : L'Avenir de la vie - Jacques Attali, 1981. Over de toch wel schokkende inhoud van dat boek is zeer veel inkt gevloeid. Hieronder een uittreksel van diverse fragmenten uit dat boek :

"À l'avenir il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite les faibles puis les inutiles qui n'apportent rien à la société car il y en aura de plus en plus, et surtout enfin les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes ; l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien ! Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule : ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir." https://www.youtube.com/watch?v=JTyaDWKd73w&t=4s

Vertaling : “In de toekomst zal het erom gaan een manier te vinden om de bevolking te reduceren. We zullen beginnen met de oudsten onder ons, want als hij eenmaal ouder is dan 60-65 jaar, leeft de mens langer dan hij produceert en dat komt de maatschappij duur te staan. Vervolgens de zwakken en de nuttelozen die niets bijdragen aan de samenleving want dat zullen er steeds meer worden. Tenslotte uiteindelijk vooral de stommelingen. Euthanasie gericht op deze groepen. Euthanasie moet een essentieel instrument zijn binnen onze toekomstige samenlevingen, in alle gevallen. Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen te executeren of kampen te organiseren. We zullen ons van hen moeten ontdoen door hen te doen geloven dat het voor hun eigen bestwil is. Een te grote bevolking, die ook nog voor het grootste deel onnodig is, is economisch te duur. Sociaal gezien is het ook veel beter voor de menselijke machine om abrupt te stoppen in plaats van geleidelijke degeneratie. We zullen niet in staat zijn om intelligentietests af te leggen op miljoenen en miljoenen mensen, dat kunt u zich voorstellen! We zullen er iets op vinden of het gewoon zelf veroorzaken. Zoals een pandemie die zich op bepaalde mensen richt, een echte economische crisis of niet, een virus dat ouderen of bejaarden zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken en de angstigen zullen bezwijken. De stommelingen zullen het geloven en vragen om snel behandeld te worden. We zullen er voor gezorgd moeten hebben dat we deze behandeling gepland hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn. De selectie van de idioten zal dus vanzelf gebeuren: zij zullen geheel op eigen initiatief naar het slachthuis gaan. "

Jacques Attali wist in 1981 al hoe de toekomst er in 2025 - 2030 zou uitzien. Hij heeft heel acuraat een zeer duistere toekomstvisie uitgerold die zich al 2 jaar voordoet. https://www.youtube.com/watch?v=JTyaDWKd73w&t=4s https://www.ndf.fr/nos-breves/11-04-2021/les-glacantes-predictions-de-jacques-attali/

In 1998 kwam Attali opnieuw in de schijnwerpers te staan door zijn boek " Le Dictionnaire du 21ème Siècle ' waarin hij een toekomstige pandemie voorspelde. Dit is op zich niet zo bijzonder ( kan altijd gebeuren ) ware het niet dat hij in zijn boek haarfijn de gevolgen van die pandemie beschreef voor de mens en de maatschappij, zoals de inrichting van een wereld politiemacht, wereldwijde vrijheidsbeperkende maatregelen, lockdowns ( die hij omschrijft als " cantonnement ofwel blokkering ), het uithollen van de democratie, genetische therapie met nanotechnologie en ...paniek bij en manipulatie van de bevolking door... de pers. In datzelfde boek beschreef hij ook het schaapachtig volggedrag van de mens die braaf de regels zou volgens uit angst om gemarginaliseerd en uitgesloten te worden, wat hij aanmerkte als de essentie van onze Westerse civilisatie. In de republiek sectie beschreef hij één toekomstige diasporische natie zonder grenzen en voorspelde hij reeds een "'universeel inkomen " en permanent telewerken voor de helft van de werkende bevolking, permanent afstandsonderwijs en het weg vallen van meer dan de helft van alle jobs. https://rumble.com/vwvc68-the-real-globalist-mastermind-behind-the-great-reset-prophet-jacques-attali.html Attali wordt beschouw als de " mastermind " achter de Great Reset, de werkelijke architect van het plan. https://rairfoundation.com/the-real-globalist-mastermind-behind-the-great-reset-prophet-jacques-attali/

Bovendien wist Jacques Attali in 2014 zelfs al heel ferm te voorspellen dat WO III zou beginnen in ... Oekraïne, en er vervolgens één wereldregering zou komen met één universele hoofdstad van de planeet. En dan is er nog onze vriend Sarkozy die in 2014 heel categoriek stelde dat er een new world order zal komen en dat niemand zich hiertegen zal kunnen verzetten.... https://rumble.com/vwvbqe-globalist-jacques-attali-rredicted-in-2014-that-world-war-iii-would-start-w.html

We zitten in een f.... draaiboek dat al meer dan 40 jaar geleden vastgelegd werd en minitieus is voorbereid. Van a tot z. En hij wist alles. Hij was een insider. Geen complot en ook geen theorie. Simple facts.

Op 24.03.2021 heeft Jacques Attali een vlammend artikel gepubliceerd op zijn eigen website waarin hij de corona en vaccin leugen aan de kaak heeft gesteld en ferm uithaalt naar de EU. https://www.attali.com/coronavirus-2/se-faire-vacciner-contre-le-mensonge/ Op 26.04.2021 heeft hij ook zijn gedacht gezegd over de pandemie en duiding verschaft over de vaccinatie leugen, de beperking van de informatie vrijheid/censuur en de fake news berichtgeving door de media aan de kaak gesteld. https://www.breizh-info.com/2021/04/16/162636/jacques-attali-il-n-y-a-pas-de-solution-a-la-pandemie-qui-ne-soit-globale-de-meme-quil-n-y-a-pas-de-solution-au-climat-qui-ne-soit-locale-interview/ Deze 180° U-turn na 50 jaar is hoogst eigenaardig.

Attali is thans 78,5 jaar oud en blijft artikels publiceren op zijn website https://www.attali.com/editos/

Op 23.02.2022 publiceerde hij zijn artikel " de werkelijke strijd " waarin hij keihard tegen de schenen van het establishment schopt en de dictatuur die zich ontrolt uit de doeken doet https://www.attali.com/geopolitique/vrai-combat/

Op 03.03.2022 publiceerde hij zijn artikel " Een dubbele apocalyps vermijden ' ( nucleaire en klimatologische apocalyps ) waar hij de facto in ramkoers gaat tegen een niet bij naam genoemde presidentskandidaat die hij naar eigen zeggen eertijds " uitgevonden " en " gemaakt " heeft https://www.attali.com/geopolitique/apocalypse/

Op 11.03.2022 tot slot publiceerde hij zijn artikel " wekom aan de Russen " waarin hij de sancties en de belerende houding van het Westen tegenover Rusland aanklaagt, de armen opent voor de Russische bevolking en aanraadt om zich te verzetten tegen de Kremlin politiek. Blijkbaar is Putin ook bij hem persona non grata. https://www.attali.com/geopolitique/bienvenue/

Welke conclusies kunnen we uit dit alles trekken ? Twee mogelijke opties :

  • ofwel heeft Attali alsnog een geweten dat hem na 50 jaar gekonkel inzake het masterplan voor de wereld parten speelt en probeert hij hier en daar alsnog de wereld te waarschuwen en het establishment onderuit te halen

  • ofwel is Attali bang van Putin en vreest hij dat het masterplan in duigen zal vallen reden waarom hij in dat geval nu een andere kaart trekt.

Time will tell. Het is alleszins heel straf dat de man al sinds 1981 zo minitieus voorspeld heeft wat we ondertussen al 2 jaar beleven.

21 views0 comments
bottom of page