top of page
Search

De Afspraak 15.02.2021: Johan Braeckman uit de bocht (deze post is gecensureerd op FB)

Johan Braeckman,

U was voor mij en vele anderen tot vandaag een illustere onbekende. Het internet is echter een geweldige zoekmachine. Ik heb u meteen gevonden en wat lees ik over u ?


"Johan Braeckman is een Vlaamse filosoof. Hij is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, mede-oprichter van De Maakbare Mens en redactielid van Wonder en is geen Wonder ".Inderdaad mijnheer Braeckman. U bent geen wonder. U bent een schandvlek. Ik ga uw woorden in De Afspraak niet herhalen, maar ze even onder de loep leggen zodat voor iedereen duidelijk is hoe ridicuul uw niet-onderbouwde stellingen zijn.


1) er bestaat niet zo iets als " een radicale anti-vaxxer ". Indien de vaccins bewezen veilig zijn zal iedereen zich zonder probleem laten vaccineren zoals zij dit voor de mazelen, de waterpokken en polio hebben gedaan. De zgn " anti-vaxxers " zijn een steeds groter wordende groep mensen die gefundeerde vragen hebben over de werking en de veiligheid van de C19 vaccins die op vandaag nog altijd niet op onderbouwde wijze zijn beantwoord. Zij weigeren zich te laten vaccineren of twijfelen omdat zij het hele zaakje niet vertrouwen. Terecht. cf infra.


2) " desinformatie " : u schiet met zware kanonnen op Hilde De Smet, een arts die al vele jaren - met een internationaal team van andere experten - onderzoek voert naar vaccins, oprichter is van Artsen voor vrijheid, een groepering van - jawel - artsen die meer dan 2000 leden telt en auteur van de open brief van Docs4debate die u ongetwijfeld wel gelezen hebt in de pers ( u leest toch af en toe neem ik aan ? ) en Sam Brokken wetenschapper, lector en auteur van " de omgekeerde lockdown " een lijvige open brief waarin gepleit wordt voor " focused protection ", met referenties naar tal van wetenschappelijke studies, dat mede ondertekend werd door honderden artsen, wetenschappers en andere specialisten en welke open brief ook gepubliceerd is in de reguliere media.

Deze open brief heeft op internationaal vlak geresulteerd in the Great Barrington Declaration dat inmiddels onderschreven werd door - ja u leest het goed - 41.244 medici, 13.618 medische en publieke gezondheidswetenschappers en 749.895 bezorgde burgers. Dat is niet niks.

U bent toch niet zo wereldvreemd dat u niet weet dat er wereldwijd ettelijke tienduizenden artsen en wetenschappers zijn die waarschuwen voor de experimentele mRNA vaccins die op korte tijd ontwikkeld EN geproduceerd zijn volgens een nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en waarvan nog maar heel weinig geweten is precies omdat het nieuw is?

Sedert de aanvang van de vaccinatie zijn er in alle landen al behoorlijk wat bijwerkingen geregistreerd.

Neem eens een kijkje op VAERS CDC USA die al meer dan 182.000 bijwerkingen en plotse overlijdens heeft geregistreerd en/of Eudravigilance die voor de EU al meer dan 54.000 bijwerkingen heeft opgetekend waarvan 259 in België die u overigens ook zal aantreffen op de website van het FAGG.

In Israël (voorbeeld geciteerd door Hilde ) zijn al tal van doden gevallen. Een speciale nieuwzender somt dagelijks de overlijdens op, met naam en toenaam, leeftijd en omschrijving van de gebeurtenissen die het overlijden na vaccinatie zijn vooraf gegaan. In meerdere landen is de vaccinatie met het AZ vaccin ondertussen al geschorst precies omwille van de vele bijwerkingen.

Moeten we daar met zijn allen de ogen voor sluiten en gebaren of er niets aan de hand is? Moeten we zonder meer geloof hechten aan het zaligmakende woord van Pierre Van Damme, Erika Vlieghe, Marc Van Ranst en co, wier woorden nooit onderbouwd zijn ? Ze zeggen dat ... en dus zal het wel zo zijn? Bewijzen is niet aan de orde? Publicaties ook niet?


3) " vaccintwijfelaars " : dat een steeds groter wordende groep mensen twijfelt over de werkzaamheid en de veiligheid van de vaccins is uitsluitend te wijten aan het feit dat :

  • er geen debatten worden georganiseerd tussen degenen die vaccins verkopen als zoete broodjes en degenen die uit bekommernis voor het welzijn van het volk waarschuwen en aansturen op verder onderzoek.

  • de experten en de overheid tegenstrijdige informatie verspreiden en bij wijlen staalhard liegen. Wanneer een Pierre Van Damme amper 3 weken geleden in de pers verklaart dat, en ik citeer " wij voor een nooit eerder gezien medisch EXPERIMENT staan en onderzoek in de TOEKOMST zal uitwijzen of het vaccin werkzaam is en wat de eventuele bijwerkingen zijn " moge - naar ik hoop ook voor u - duidelijk zijn dat het volk weinig geloof hecht aan zijn huidige bewering dat, en ik citeer andermaal " het vaccin veilig is en er veel onderzoek naar gedaan is ". Dit geldt evenzo voor de verklaringen van andere experten die we gewoonlijk in de media zien opdraven en die al meermaals verklaard hebben, ik citeer opnieuw " het is niet omdat iedereen gevaccineerd is dat de mondmaskers en de andere maatregelen zullen afgeschaft worden want we weten nog niet of gevaccineerden nog besmet of besmettelijk zullen zijn" ( wat slaat als een tang op een varken ).

  • de overheid niet transparant is en elk open debat uit de weg gaat. Zij heeft nog altijd niet begrepen dat enkel debatten tussen alle visies helderheid kunnen verschaffen over hoe het nu het precies zit en het systematisch weren van andere stemmen de twijfel en het wantrouwen alleen maar doet toenemen.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. De tegengestelde meningen circuleren toch via andere kanalen, waaronder social media dus kan men ze beter ook maar aan het woord laten in de reguliere media.

Het volk is overigens slim genoeg om zich, na het aanhoren van alle visies, een eigen mening te vormen.


U richt uw giftige pijlen op 2 academici met een trackrecord die de uwe ver overstijgt zonder te weten waarover u spreekt. U negeert de vele andere academici in eigen land tot ver daarbuiten.

Hebt u de rapporten van het EMA gelezen ? Enige medische wetenschappelijke studie ooit in de hand genomen voor iets anders dan louter het afvegen van uw vuile handen ? In het rapport van EMA van 21.12.2020 houdende voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van het Pfizer BioNtech vaccin ( 140 pagina's ) en in het rapport van EMA dd.06.01.2021 houdende voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van het Moderna vaccin ( 46 pagina's + 62 bladzijden bijlagen ) staat onder de rubriek " safety " uitdrukkelijk vermeld dat er GEEN lange termijn onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en er bij bepaalde gedefinieerde groepen gewoonweg GEEN onderzoek is gedaan. " Voorwaardelijk ". Enig idee wat dit betekent ?

Pfizer moet haar laatste onderzoeksrapport pas indienen bij EMA op 31.12.2023 en Moderna op 30.06.2024. The research is on going. Verstaat u Engels of moet ik dat ook uitleggen ?

Het onderzoek is beperkt gebleven in tijd en in aantallen. Ook dat staat netjes beschreven in een EMA rapport dat u ... ook niet gelezen hebt.


Dat u dan nog durft te beweren dat Pierre Van Damme de standpunten van Hilde en Sam allemaal heeft " weerlegd " is ronduit lachwekkend. U kent blijkbaar zelfs niet het verschil tussen " weerleggen " en " tegenspreken ".


Pierre Van Damme heeft helemaal niets weerlegd en overigens ook geen waarheidsgetrouwe verklaringen verricht. Dat kan gemakkelijk aangetoond worden want ... de wetenschappers waar u op spuwt beschikken over bewijzen van wat zij verkondigen. Het is geen gebakken lucht.


In een debacle zoals dit geldt er maar één overtuigingselement en dat is : bewijs.


BEWIJS dat het vaccin veilig is en er geen lange termijn bijwerkingen zullen zijn met nefaste gevolgen op de gezondheid.


BEWIJS dat het vaccin werkzaam is en de bevolking preventief beschermd zal zijn (wat dan ook meteen betekent dat degene die gevaccineerd zijn niet langer onderworpen hoeven te blijven aan alle vrijheidsbeperkende maatregelen ).


Als u dit bewijs kan voorleggen hebt u recht van spreken. Zolang dit bewijs niet voorligt kan u beter onder een dikke steen kruipen en u in stilte hullen. Uw uitlatingen van vandaag zijn de schande voorbij en een democratie onwaardig.

909 views1 comment

1 Comment


Unknown member
Feb 16, 2021

Juridisch afmaken die mongolen.....veraders van volk en land...de eeuwige schandpaal voor dit soort.

Like
bottom of page