top of page
Search

Covid-19 – Federale financiële steun voor de ziekenhuizen


Ik ontvang net een artikel uit KNACK magazine van 20.08.2020 waarin in vette letters in de kop vermeld staat: " Factcheck: Nee, ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen geen financiële compensatie per coronadode "


Dat klopt Knack. Uw factcheck was volledig naast de kwestie en beoogde enkel om het publiek te misleiden door de focus te leggen op wat er niet is zodat zij geen aandacht zouden besteden aan wat er wel is.


De premies die ziekenhuizen, WZC, psychiatrische instellingen en andere zorginstanties ontvangen is namelijk NIET voor corona DODEN maar voor elke persoon die in een ziekenhuis, WZC enz... geregistreerd wordt als corona patiënt. En dat zijn er veel meer dan de overlijdens. Bovendien is het geen éénmalige compensatie premie maar een DAGELIJKSE premie, die automatisch uitgekeerd is geworden en nog wordt zonder voorafgaandelijke aanvraag.

Op 18.09.2020 heb ik de hierna volgende post geplaatst.

FOD Volkgezondheid : 20.03.2020

"De federale overheid geeft ongeveer 1 miljard euro aan financiële steun aan de ziekenhuizen ter ondersteuning van hun werking tijdens deze Covid19-crisis." 1 miljard euro voor dagelijkse compensatiepremies aan WZC, ziekenhuizen e.a. voor elke corona patiënt die zij registreren en voor wie deze instellingen een DAGELIJKSE vergoeding gekregen hebben en nog krijgen van (1.000 + 600 €) ofwel 1.600 € PER DAG inclusief opnames in dag hospitaal voor ziekenhuizen, ( 600 + 200 ) ofwel 800 € PER DAG, voor ZWC en andere zorginstellingen.

Voor gehandicapten die tussen 15.04 en 30.04.2020 opgenomen zijn werd door een extra premie voorzien van 600 € per dag.

1 miljard euro .... FOD wist blijkbaar al op 20.03.2020 dat corona voor lang ging zijn en er zeer veel patiënten zouden zijn? " ______


Bij deze post van 18.09.2020 was de hierna volgende link gevoegd waar in detail omschreven werd wat de bedragen per dag waren die ziekenhuizen, WZC enz... ontvingen en ontvangen en uit welke hoofde :


Ik heb deze pagina net opnieuw geconsulteerd. Alle details van deze compensatie premies zijn verwijderd. Op de pagina (link hiervoor) staat nog enkel vermeld dat de federale overheid ongeveer 1 miljard euro aan financiële steun geeft aan de ziekenhuizen ter ondersteuning van hun werking tijdens deze Covid19-crisis.


Maggie De Block, In het Opiniestuk dat ik u recentelijk heb overgemaakt heb ik deze compensatiepremies 1.600 € per dag voor ziekenhuizen en 800 € per dag aan WZC en andere zorgistellingen (voor onderhoud van hun gebouwen, kosten van infrastructuur, aanschaf van materialen en benodigdheden) aan de kaak gesteld en u de vraag gesteld of en hoe wij met zekerheid weten dat ziekenhuizen en WZC patiënten met andere aandoeningen niet geregistreerd hebben als corona teneinde de dagelijkse premies te kunnen opstrijken, premies die automatisch en zonder enige voorafgaandelijke aanvraag gestort zijn op de rekening van de desbetreffende instellingen.


U hebt deze vraag zoals gewoonlijk NIET beantwoord. In plaats daarvan hebt u alle details van die premies laten verwijderen op de website van FOD Volksgezondheid. Waarom hebt u dit gedaan? Waarom bent u niet transparant? Waarom communiceert u niet openlijk over deze kwestie? Wat hebt u te verbergen dat het daglicht niet kan verdragen?

4 views0 comments

Σχόλια


bottom of page