top of page
Search

CODE GEEL

" De pagina wordt omgedraaid. We hebben het einde van de tunnel bereikt.” " Het rijk der vrijheid is terug open. " Dat zei Alexander De Croo afgelopen vrijdag na het Overlegcomité, terwijl hij zichzelf - figuurlijk - fier op de borst klopte voor het schitterend werk dat zijn regering en de volmachtregering WIlmes I en II gerealiseerd hebben.

Mët die woorden zitten we sinds vandaag, 7 maart 2022, in code geel. Niet in code groen. De pagina is omgedraaid, we zitten aan het einde van de tunnel maar dat einde kleurt niet groen. Groen bestaat niet.

Frank VDB was er als de kippen bij om het joepie gevoel de bodem in te slagen. Er is geen CST meer vereist in de horeca en voor evenementen maar als we willen reizen moeten we wel nog een Ditigal Covid Certificate kunnen tonen. Die DCC kan je enkel verkrijgen als je gevaccineerd bent of beschikt over een herstelcertificaat of een bewijs van immuniteit. Wie geen smartphone op zak heeft en/of zijn weg niet kent in de digitale wereld ( wat het geval is voor vele ouderen, waaronder mijn mama ) zijn er aan voor de moeite. Wat Frank er wijselijk niet bij zei is dat de EU commissie alles in het werk stelt om in versneld tempo een EU Covid Pas erdoor te drukken die de nationale CST zal vervangen. Dat heuglijk nieuws is voor later. Het testen, tracen en de quarantaine zijn niet afgeschaft. Ze liggen in de " gereedschapskist ", bij de Decreten die voorzien in een verplichting tot testen en quarantaine die evenmin zijn afgeschaft en geen einddatum hebben.

Steven Van Gucht deed natuurlijk ook zijn duit in de zak. Op VTM benadrukte hij het belang van het blijven ventileren van lokalen en het dragen van een mondmasker in het openbaar vervoer als we ziek zijn, ook al is dat niet meer verplicht, wat zoveel is als zeggen " het virus is niet weg, u kan nog altijd ziek worden en sterven ". Steven ziet de toekomst somber in. Volgens hem zitten we de komende weken en maanden weliswaar in een " beheersbare situatie " omdat onze immuniteit nog vrij goed is ( dank zij de vaccins natuurlijk ) maar deze zal verzwakken ( ah ja? door wat ? ) en er bovendien nieuwe varianten gaan opduiken ( die ons terug ziek zullen maken ). En ja, er zullen misschien nog zware opstoten komen en dan gaan we weer moeten schakelen en misschien weer mondmaskers moeten opleggen. Onze veearts voegde er nog wijselijk aan toe " virussen variëren continu, dat is een virologisch feit ". Neen steven, virussen " variëren " niet. Ze muteren. De historische wetenschap wijst uit dat een virus bij elke mutatie verder verzwakt en uiteindelijk verdwijnt. Dat hebben we gezien met Omikron en de subvarianten. De symptomen van Omikron zijn dezelfde als deze van een gewone verkoudheid wat niet hoeft te verbazen want volgens elke medische encyclopie van voor 2020 IS corona een " common cold " of een gewone verkoudheid.

We weten dus al wat er ons in het najaar te wachten staat. Dit wordt overigens open en bloot bevestigd door de woordvoerder van de WHO die kort geleden met somber gezicht verkondigde : " this pandemic is not over ".We moeten blijven testen en tracen en ook volle bak blijven vaccineren en boosteren, inclusief kinderen. De lidstaten hebben dixit de woordvoerder systemen op punt gesteld voor enkele jaren, ja zelfs voor tientallen jaren ( decades ). Een goed verstaander heeft meteen begrepen dat de WHO de intentie heeft om ons nog vele jaren in de tang te blijven houden. De pandemie wordt door de WHO niet opgeheven wat de lidstaten de mogelijkheid geeft om eender wanneer terug maatregelen op te leggen. Maak van een scheet een donderslag.

Vanuit juridisch perspectief staan we nu voor een boeiend momentum.

Op 28.10.2021 werd - in toepassing van de huidige pandemiewet - jvoor een periode van 3 maanden, de noodtoestand in dit land uitgeroepen terwijl er geen noodtoestand was. Het KB diende enkel om - via een afzonderlijk KB - vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen uitvaardigen. Zonder noodtoestand ( fase 4 ) is dit niet mogelijk. Op 28.01.2022 werd de noodtoestand verlengd voor 3 maanden tot 28.04.2022 terwijl er evenmin een noodtoestand was en jawel, bij afzonderlijk KB werden ook de vrijheidsbeperkende maatregelen verlengd. Nu dat de pagina omgedraaid is moet er in principe een KB gepubliceerd worden waarbij zowel de noodtoestand als de maatregelen opgeheven worden. Benieuwd of ze dit gaan doen en wanneer ? Ik ook.

By the way, voor wie het nog niet wist : er is een nieuwe pandemiewet in de maak die de vorige zal vervangen. Wat er inhoudelijk zal veranderen is nog niet geweten. Er wordt nog aan gewerkt. Wat we wel al weten is dat alle verzoekschriften in nietigverklaring die zijn neergelegd zonder voorwerp zullen verklaard worden. Procedures duren lang. Lang genoeg om bestaande wetgeving in te trekken en te vervangen door iets anders waardoor elke burger die actie onderneemt steeds achter de feiten aanholt. Een rechter kan zich nl niet uitspreken over een MB, KB, wet of Decreet die niet meer bestaat. Briljante zet. Het kwaad zal bij de wortel moeten uitgerukt worden om enig effect te resorteren. Die wortel zit bij de WHO die 1) een pandemie afgekondigd heeft terwijl er geen was en 2) de pandemie onverminderd verder aanhoudt terwijl er geen pandemie is. Als de WHO veroordeeld wordt om de pandemie op te heffen ( na gefaald te hebben in de bewijslast dat er een pandemie is ) zullen overheden geen andere keuze hebben dat hun nationale wetgeving in te trekken of alleszins on hold te plaatsen tot er effectief een pandemie is volgens de definitie die de wetenschap hieraan sinds mensenheugnis geeft.

Er kan slechts sprake zijn van een pandemie/epidemie wanneer 10% tot 20% van een bevolking of een bevolkingsgroep ziek wordt van een nieuwe infectie ziekte waarvoor geen behandelingsmethode bestaat en er een hoge sterftegraad is. Op 13.03.2020 heeft de WHO een pandemie uitgeroepen op basis van een hypothetische veronderstelling dat 10% van de wereldbevolking ( ofwel 780 miljoen mensen ) ziek zouden worden van Covid19 en 3% van de wereldbevolking ( ofwel 256 miljoen mensen ) hieraan zouden sterven. Vandaag 07.03.2022 ( ofwel 27,5 maand na de aanvang van de metingen, China inbegrepen ) zijn er wereldwijd 446.820.126 ( ofwel 5,72% ) positieve testen geregistreerd ( wat op zichzelf niets betekent - 95% van de positief getesten zijn asymptomatisch gebleven = niet ziek ) en - met een zeer enthousiaste berekening - 6.021.543 doden door of met corona en andere onderliggende aandoeningen. De sterftegraad door of met corona bedraagt 0,0759% ( berekend op de huidige wereldbevolking van 7 miljard 931 miljoen 778 duizend mensen - voor het jaar 2022 rond is zitten we over de 8 miljard ).

7 views0 comments
bottom of page