top of page
Search

BONDSKANSELIER SCHOLZ SPREEKT

Terwijl het Russische volk op 09.05.2022 Victory Day vierde ( hun overwinning van WO II en het eren van hun veteranen ) sprak Duits Bondskanselier Scholz de volgende historische woorden :

" We are determined. Putin must not win this war and he will not win it, because we stand together in sanctioning Russia, in strengthening our defense and our solidarity with the Oekranian people ".

Dit staat volledig haaks op de verklaring van Macron die, tijdens zijn verkiezingstoespraak stelde " we zijn niet in oorlog met Rusland, maar we zijn er wel bij betrokken omdat Oekraïne een Europees land is " ( wat een leugen is zie vorige post ).

Het staat ook haaks op de verklaringen van Putin zelve die van meet af aan gesteld heeft en blijft volhouden dat de invasie van Oekraïne een speciale militaire operatie is om het land te demilitariseren en denazificeren, zulks onder meer om de genocide die al 8 jaar aan de gang was in Donbas ( en waar de hele wereld de ogen voor gesloten heeft ) een halt toe te roepen.

Laat ons de woorden van Scholz eens onder de loep nemen. Wat zegt hij nu eigenlijk ?

Hij spreekt in termen van " we ". Hij spreekt dus niet enkel namens zichzelf en Duitsland maar namens de EU en NATO. Scholz lijkt nogal zeker van zijn stuk wanneer hij stelt " he will not win it ". Wat is de EU, de US en Nato van plan dat hij zo'n ferme uitspraak meent te kunnen doen ?

Biden heeft net weer beslist om nogmaals voor 150 miljoen dollar wapens te leveren aan Oekraïne ( na de x miljarden die al naar het land zijn verscheept langs de zijde van de US en langs de zijde van de EU ). Het is een maat voor niets. Rusland blijft aan het langste eind trekken. Idem dito wat betreft de sancties tegen Rusland die nul effect hebben ( wat echter niet kan gezegd worden van de tegensancties van de EU tegen de " onvriendelijke landen " van het Westen ). Een aantal wapendepots in Oekraïne waar voor ettelijke miljoenen dollars aan US wapens opgeslagen waren, zijn inmiddels al opgeblazen door de Russen. Biden heeft publiek toegegeven dat hij geen idee heeft waar de wapens die de US aanlevert terecht komen. Het is vrijwel letterlijk dweilen met de kraan open. Dus... wat heeft Scholz in zijn achterhoofd wanneer hij zich sterk maakt dat Putin de oorlog-die-geen--militaire- oorlog-tegen-het-Westen-is niet zal winnen? Wat insinueert hij wanneer hij stelt dat " wij " onze defensie aan het versterken zijn ? Vreest hij dat Rusland een Westers land zal binnen vallen ? Zo ja, waarom zou Rusland zo iets doen ? Heeft Putin nog niet vaak genoeg gezegd dat hij niet de minste intentie heeft om Oekraïne te bezetten en zich eigen te maken en, dat hij ook niet de minste intentie heeft om een ander land binnen te vallen ? Wanneer scholz spreekt over " deze oorlog " doelt hij dan wel op een militaire oorlog of ... doelt hij eerder op de economische oorlog die de EU veroorzaakt heeft en Putin genoopt heeft om te ageren en de EU volledig klem te zetten ? Als u het mij vraagt is het dààr waar het schoentje wringt.

Bizar dekt de lading hier al lang niet meer. Scholz kan beter op zijn woorden letten want Putin zou dit wel eens kunnen beschouwen als de zoveelste provocatie. Scholtz & co zouden beter hun grote mond houden en inbinden want zoals de zaken er vandaag voorstaan heeft niet Rusland maar de EU en de US een groot probleem. De economie van beiden staat op instorten. Dat weet Putin als geen ander.


DE NAGEL OP DE KOP ....


De EU ligt niet wakker van de stijgende prijzen van alle basisvoorzieningen, de tekorten die er al zijn en de nog grotere tekorten die op ons af komen. De EU doet niets voor haar 447 miljoen inwoners of toch niets waar ze beter van worden. Ze is daarentegen wel bezig met het verder inperken van alle grondrechten en vrijheden van de burgers terwijl vaststaat dat 1) er nooit een pandemie is geweest 2) de vrijheidsbeperkende maatregelen nutteloos waren en niets opgeleverd hebben 3) de vaccins niet doen wat ze beloven en 4) de bevolking doelbewust in de tang is genomen om hen te conditioneren en te controleren.
1 view0 comments
bottom of page