top of page
Search

15.10.2020. Bezoek van Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke aan het UCL Ziekenhuis

15.10.2020. Bezoek van Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke aan het UCL Ziekenhuis (waarvan Prof. Gala het hoofd is - zie eerdere post).

Bron: RTBF en de website van het ziekenhuis zelf


DE VERPLEEGSTERS: "We herbeleven een situatie waarmee we reeds eerder geconfronteerd zijn geworden. De ploegen zijn mentaal moe. We vrezen dat we niet meer de nodige zorgen zullen kunnen geven." VRAAG VAN DE CROO : "Is er iets waarmee wij kunnen helpen?" VERPLEEGSTERS: "We hebben een tekort aan personeel. Reeds voor de Covid crisis waren we onderbemand in het aantal effectieven zowel op vlak van verpleegkundigen, zorgkundingen als artsen. Het niet aflatend werken ook tijdens het weekend, de overmoeidheid, we houden het vol maar steken niet onder stoelen of banken dat we ontzettend moe zijn."


NOOT: zoals reeds gesteld in een eerdere post (op basis van verklaringen van klokkenluiders) hebben we in België geen tekort aan ziekenhuisbedden. We hebben er meer dan genoeg (52.245) maar... als er geen of onvoldoende personeel is en degene die er zijn oververmoeid zijn kunnen niet de nodige zorgen toegediend worden. Dààr wringt het schoentje.


STANDPUNT VAN DE CROO AAN RTBF: "Het is ons gedrag dat hier het verschil zal maken. Als we onze sociale contacten niet beperken zien we dat veel mensen, bevestigde gevallen, opgenomen worden op de urgentie of de intensieve zorgen".

Heeft De Croo gehoord wat de verpleegsters hebben gezegd? JA ZEKER. Maar in plaats van in te gaan op het probleem van de onderbemanning van ziekenhuizen, het tekort aan personeel, door massieve aanwerving van bijkomend personeel, verschuift hij het probleem .... naar ons.


Het is onze fout dat ziekenhuizen "overbelast" zijn. We respecteren de regels niet (genoeg). Wij moeten onze sociale contacten maximaal beperken zodat er minder ziekenhuisopnames komen en ziekenhuizen verder kunnen met het beperkt aantal oververmoeid personeel dat zorgen kan verstrekken aan een beperkte aantal ziekenbedden.


Vertaald naar het bedrijfsleven zegt De Croo hier eigenlijk: Er is productie capaciteit om 5000 auto's per dag te produceren maar te weinig personeel om de productie waar te nemen waardoor we geen 5000 maar slechts 500 auto's per dag kunnen fabriceren. Maar dat is niet erg, we zorgen ervoor dat potentiële klanten geen auto's meer bestellen, dan lost het probleem zich vanzelf op. Als eender welke manager uit eender welke sector met dergelijke "remedie" zou afkomen voor een kwaal, zou hij op staande voet ontslagen worden.
217 views0 comments
bottom of page