top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

STUDIE BEWIJST VERBAND TUSSEN COVID19 EN BLOOTSTELLING AAN RF INCLUSIEF 5G

Op 29 september 2021 werd, onder verwijzing naar 141 andere studies, een studie gepubliceerd in het Amerikaanse PubMed en het NIH ( National Institute of Health - Division National Library of Medicine ) waarin het bewijs werd geleverd dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen Covid19 en blootstelling aan radiofrequenties, waaronder 5G.


Hoewel de studie reeds vijf maal het voorwerp heeft gevormd van een review door andere wetenschapper die de conclusies van de wetenschappelijke auteurs van deze studie tegen spreken en pogen te weerleggen, is de studie op vandaag niet verwijderd en nog steeds vrij consulteerbaar.


Hieronder een samenvatting van de meest relevante inhoud van voormelde studie.


1. VOORWERP

Het volksgezondheidsbeleid ten aanzien van de coronavirusziekte (COVID-19) heeft zich geconcentreerd op het SARS-CoV-2 virus en de effecten daarvan op de volksgezondheid, terwijl milieufactoren grotendeels zijn genegeerd.

Gezien de epidemiologische triade (agens-gastheer-omgeving) die voor alle ziekten geldt, hebben wij een mogelijke omgevingsfactor in de COVID-19-pandemie onderzocht: radiofrequente straling uit draadloze communicatie systemen, waaronder microgolven en millimetergolven.

SARS-CoV-2, het virus dat de COVID-19-pandemie veroorzaakte, dook op in Wuhan, China, kort na de invoering van stadsbrede (vijfde generatie [5G] draadloze communicatiestraling [WCR]), en verspreidde zich snel wereldwijd, waarbij aanvankelijk een statistische correlatie werd aangetoond met internationale gemeenschappen met recent opgezette 5G-netwerken.

In deze studie hebben wij de collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur over de schadelijke bio-effecten van WCR onderzocht en verschillende mechanismen geïdentificeerd waardoor WCR als toxische omgevingsfactor kan hebben bijgedragen tot de COVID-19 pandemie. Door de grenzen tussen de disciplines biofysica en pathofysiologie te overschrijden, presenteren wij het bewijs dat WCR:

(1) morfologische veranderingen in erytrocyten veroorzaakt, waaronder de vorming van echinocyten en rouleaux die kunnen bijdragen tot hypercoagulatie; (2) de microcirculatie belemmert en het erytrocyten- en hemoglobinegehalte verlaagt, waardoor hypoxie wordt verergerd;

(3) de disfunctie van het immuunsysteem versterkt, met inbegrip van immunosuppressie, auto-immuniteit en hyperinflammatie;

(4) verhogen de cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen, met als gevolg vaatschade en orgaanschade;

(5) verhogen het intracellulaire Ca2+ dat essentieel is voor het binnendringen, de replicatie en het vrijkomen van virussen, naast het bevorderen van pro-inflammatoire pathways; en

(6) het verergeren hartritmestoornissen en hartaandoeningen.

Kortom, WCR is een alomtegenwoordige omgevingsstressor geworden die volgens ons kan hebben bijgedragen tot ongunstige gezondheidsresultaten van met SARS-CoV-2 besmette patiënten en de ernst van de COVID-19-pandemie kan hebben vergroot.


2. DOEL

Omdat we aan de vooravond staan van een wereldwijde invoering van 5G, is het bovendien van cruciaal belang om de schadelijke gezondheidseffecten van WCR in overweging te nemen voordat het publiek mogelijk schade ondervindt.

5G is een protocol dat gebruik zal maken van hoge frequentiebanden en uitgebreide bandbreedtes van het elektromagnetisch spectrum in het uitgestrekte radiofrequentiebereik van 600 MHz tot bijna 100 GHz, waaronder millimetergolven (>20 GHz), naast de momenteel gebruikte derde generatie (3G) en vierde generatie (4G) lange-termijn evolutie (LTE) microgolfbanden. De frequentietoewijzingen voor 5G verschillen van land tot land. Gerichte gepulseerde stralingsbundels zullen afkomstig zijn van nieuwe basisstations en phased array-antennes die dicht bij gebouwen worden geplaatst wanneer personen toegang krijgen tot het 5G-netwerk. Omdat deze hoge frequenties sterk worden geabsorbeerd door de atmosfeer en vooral bij regen, is het bereik van een zender beperkt tot 300 meter. Daarom moeten basisstations en antennes bij 5G veel dichter bij elkaar staan dan bij vorige generaties. Bovendien zullen satellieten in de ruimte wereldwijd 5G-banden uitzenden om een draadloos wereldwijd web te creëren. Het nieuwe systeem vereist dan ook een aanzienlijke verdichting van de 4G-infrastructuur en nieuwe 5G-antennes die de blootstelling van de bevolking aan WCR zowel binnen als buiten structuren drastisch kunnen verhogen.

Het is de bedoeling dat ongeveer 100 000 zendsatellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Deze infrastructuur zal de elektromagnetische omgeving van de wereld aanzienlijk veranderen tot ongekende niveaus en kan onbekende gevolgen hebben voor de hele biosfeer, inclusief de mens. De nieuwe infrastructuur zal de nieuwe 5G-apparaten bedienen, waaronder 5G-mobiele telefoons, routers, computers, tablets, zelfrijdende voertuigen, machine-to-machine-communicatie en het internet der dingen.

De wereldwijde industrienorm voor 5G wordt vastgesteld door het 3G Partnership Project (3GPP), een overkoepelende term voor verschillende organisaties die standaardprotocollen voor mobiele telecommunicatie ontwikkelen. De 5G-norm specificeert alle belangrijke aspecten van de technologie, waaronder frequentiespectrumtoewijzing, bundelvorming, bundelsturing, multiplexing multiple in, multiple out-schema's en modulatieschema's. 5G zal gebruik maken van 64 tot 256 antennes op korte afstanden om een groot aantal apparaten binnen een cel vrijwel gelijktijdig te bedienen. De laatste definitieve 5G-norm, Release 16, is gecodificeerd in het door 3GPP gepubliceerde technisch rapport TR 21.916 en kan worden gedownload van de 3GPP-server op https://www.3gpp.org/specifications

Ingenieurs beweren dat 5G prestaties zal bieden die tot 10 keer hoger liggen dan die van de huidige 4G-netwerken.


COVID-19 begon in Wuhan, China, in december 2019, kort nadat stadsbreed 5G "live" was gegaan, dat wil zeggen een operationeel systeem was geworden, op 31 oktober 2019. COVID-19 uitbraken volgden snel in andere gebieden waar 5G ook ten minste gedeeltelijk was geïmplementeerd, waaronder Zuid-Korea, Noord-Italië, New York City, Seattle en Zuid-Californië. In mei 2020 meldde Mordachev ( studie ) een statistisch significante correlatie tussen de intensiteit van radiofrequente straling en de sterfte door SARS-CoV-2 in 31 landen over de hele wereld. Tijdens de eerste pandemiegolf in de Verenigde Staten waren de aan COVID-19 toegeschreven gevallen en sterfgevallen statistisch hoger in staten en grote steden met een 5G-infrastructuur in vergelijking met staten en steden die nog niet over deze technologie beschikten (studie ).

Er bestaat een grote hoeveelheid collegiaal getoetste literatuur, sinds voor de Tweede Wereldoorlog, over de biologische effecten van WCR die vele aspecten van onze gezondheid beïnvloeden. Bij het bestuderen van deze literatuur vonden wij raakvlakken tussen de pathofysiologie van SARS-CoV-2 en de schadelijke bio-effecten van blootstelling aan WCR. Hier presenteren wij het bewijs dat WCR een mogelijke factor is die COVID-19 verergert.


3. OVERZICHT VAN DE BIO EFFECTEN VAN WCR STRALING


Organismen zijn elektrochemische wezens. WCR op laag niveau van apparaten, waaronder basisantennes voor mobiele telefonie, draadloze netwerkprotocollen die worden gebruikt voor lokale netwerken van apparaten en internettoegang, door de Wi-Fi-alliantie aangeduid als Wi-Fi (officieel IEEE 802.11b Direct Sequence protocol; IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers), en mobiele telefoons, kunnen de regulering van talrijke fysiologische functies verstoren. Niet-thermische bio-effecten (onder de vermogensdichtheid die weefselverwarming veroorzaakt) van zeer lage blootstelling aan WCR zijn gemeld in talrijke collegiaal getoetste wetenschappelijke publicaties bij vermogensdichtheden onder de blootstellingsrichtsnoeren van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) [studie].

WCR op laag niveau blijkt het organisme op alle niveaus te beïnvloeden, van het moleculaire tot het cellulaire, fysiologische, gedrags- en psychologische niveau. Bovendien is aangetoond dat het systemische schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt, waaronder een verhoogd risico op kanker [studie], endocriene veranderingen( studie ), verhoogde productie van vrije radicalen [studie], beschadiging van desoxyribonucleïnezuur (DNA) [studie], veranderingen in het voortplantingssysteem [studie], leer- en geheugenstoornissen [studie] en neurologische aandoeningen [studie]. Aangezien organismen zijn geëvolueerd binnen de extreem lage natuurlijke radiofrequentie-achtergrond van de aarde, zijn zij niet in staat zich aan te passen aan verhoogde niveaus van onnatuurlijke straling van draadloze communicatietechnologie met digitale modulatie die korte intense pulsen (bursts) omvat.


In de collegiaal getoetste wetenschappelijke wereldliteratuur zijn bewijzen gevonden voor schadelijke bio-effecten van blootstelling aan WCR, inclusief 5G-frequenties, gedurende verschillende decennia. De Sovjet- en Oost-Europese literatuur van 1960 tot 1970 toont aanzienlijke biologische effecten aan, zelfs bij blootstellingsniveaus die meer dan 1000 keer lager liggen dan 1 mW/cm2, de huidige richtlijn voor maximale blootstelling van het publiek in de VS. Oosterse studies op dieren en mensen werden uitgevoerd bij lage blootstellingsniveaus (<1 mW/cm2) gedurende lange perioden (meestal maanden). In de westerse literatuur zijn ook schadelijke bio-effecten van WCR-blootstellingsniveaus van minder dan 0,001 mW/cm2 gedocumenteerd. Schade aan de levensvatbaarheid van menselijk sperma, inclusief DNA-fragmentatie, door met internet verbonden laptopcomputers bij vermogensdichtheden van 0,0005 tot 0,001 mW/cm2 is gerapporteerd [studie]. Chronische blootstelling van mensen aan 0,000006 - 0,00001 mW/cm2 veroorzaakte aanzienlijke veranderingen in menselijke stresshormonen na de installatie van een basisstation voor mobiele telefonie [23]. Menselijke blootstelling aan mobiele telefoonstraling van 0,00001 - 0,00005 mW/cm2 resulteerde in klachten van hoofdpijn, neurologische problemen, slaapproblemen en concentratieproblemen, overeenkomend met "microgolfziekte" [2 studies ]. De effecten van WCR op de prenatale ontwikkeling bij muizen die in de buurt van een "antennepark" waren geplaatst en waren blootgesteld aan vermogensdichtheden van 0,000168 tot 0,001053 mW/cm2 lieten een progressieve afname zien van het aantal pasgeborenen en eindigden in onomkeerbare onvruchtbaarheid [studie]. Het meeste Amerikaanse onderzoek is uitgevoerd gedurende korte perioden van weken of minder. De laatste jaren zijn er weinig langetermijnstudies bij dieren of mensen uitgevoerd.


Ziekte als gevolg van blootstelling aan WCR is gedocumenteerd sinds het vroege gebruik van radar. Langdurige blootstelling aan microgolven en millimetergolven van radar werd tientallen jaren geleden door Russische wetenschappers in verband gebracht met diverse aandoeningen die "radiogolfziekte" werden genoemd. Een grote verscheidenheid aan bio-effecten van niet-thermische vermogensdichtheden van WCR werd sinds de jaren zestig door Sovjet-onderzoeksgroepen gerapporteerd. Een bibliografie van meer dan 3700 referenties over de gerapporteerde biologische effecten in de wetenschappelijke wereldliteratuur werd in 1972 (herzien in 1976) gepubliceerd door het US Naval Medical Research Institute [2 studies]. Verschillende relevante Russische studies worden als volgt samengevat. Onderzoek op cultures van Escherichia coli bacteriën toont vermogensdichtheidsvensters voor microgolfresonantie-effecten voor 51,755 GHz stimulering van bacteriegroei, waargenomen bij extreem lage vermogensdichtheden van 10-13 mW/cm2 [29], hetgeen een bio-effect op extreem laag niveau illustreert. Recentere Russische studies bevestigden eerdere resultaten van Sovjet-onderzoeksgroepen over de effecten van 2,45 GHz bij 0,5 mW/cm2 op ratten (30 dagen blootstelling gedurende 7 uur/dag), waarbij de vorming van antilichamen tegen de hersenen (auto-immuunreactie) en stressreacties werden aangetoond [30]. In een langetermijnstudie (1 - 4 jaar) waarin kinderen die mobiele telefoons gebruiken werden vergeleken met een controlegroep, werden functionele veranderingen gerapporteerd, waaronder grotere vermoeidheid, verminderde vrijwillige aandacht en verzwakking van het semantisch geheugen, naast andere nadelige psychofysiologische veranderingen [studie]. Belangrijke Russische onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan de wetenschappelijke basis voor de Sovjet- en Russische richtlijnen voor blootstelling aan WCR ter bescherming van de bevolking, die veel lager zijn dan de Amerikaanse richtlijnen, zijn samengevat [studie].


Ter vergelijking met de in deze studies gehanteerde blootstellingsniveaus hebben wij het omgevingsniveau van WCR van 100 MHz tot 8 GHz gemeten in het centrum van San Francisco, Californië, in december 2020, en wij vonden een gemiddelde vermogensdichtheid van 0,0002 mW/cm2. Dit niveau is het resultaat van de superpositie van meerdere WCR-apparaten. Het ligt ongeveer 2 × 1010 keer boven de natuurlijke achtergrond.

Gepulseerde radiofrequente straling zoals WCR vertoont wezenlijk andere bio-effecten, zowel kwalitatief als kwantitatief (over het algemeen meer uitgesproken) dan continue golven bij vergelijkbare tijdgemiddelde vermogensdichtheden (2 studies). De specifieke interactiemechanismen worden niet goed begrepen. Alle soorten draadloze communicatie maken gebruik van extreem lage frequenties (ELF's) bij de modulatie van de radiofrequente draaggolfsignalen, meestal pulsen om de capaciteit van de verzonden informatie te vergroten. Deze combinatie van radiofrequente straling met ELF-modulatie(s) is over het algemeen meer bioactief, aangezien wordt aangenomen dat organismen zich niet gemakkelijk kunnen aanpassen aan dergelijke snel veranderende golfvormen [4 studies]. Daarom moet in studies over de bio-effecten van WCR rekening worden gehouden met de aanwezigheid van ELF-componenten van radiofrequentiegolven door pulserende of andere modulaties. Helaas is de rapportage van dergelijke modulaties onbetrouwbaar geweest, vooral in oudere studies [studie].


Het BioInitiative Report [studie], opgesteld door 29 deskundigen uit tien landen, en bijgewerkt in 2020, biedt een wetenschappelijke eigentijdse samenvatting van de literatuur over de bio-effecten en de gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan WCR, inclusief een compendium van ondersteunend onderzoek. Er zijn recente reviews gepubliceerd [2 studies]. Twee uitgebreide reviews over de bio-effecten van millimetergolven melden dat zelfs kortdurende blootstelling duidelijke bio-effecten oplevert [2 studies].


4. METHODES

Er werd een lopende literatuurstudie uitgevoerd naar de zich ontvouwende pathofysiologie van SARS-CoV-2. Om een mogelijk verband met bio-effecten van blootstelling aan WCR te onderzoeken, onderzochten we meer dan 250 peer-reviewed onderzoeksrapporten van 1969 tot 2021, waaronder reviews en studies over cellen, dieren en mensen. We namen de Engelstalige en naar het Engels vertaalde wereldliteratuur op over radiofrequenties van 600 MHz tot 90 GHz, het draaggolfspectrum van WCR (2G tot en met 5G), met bijzondere nadruk op niet-thermische, lage vermogensdichtheden (<1 mW/cm2), en langdurige blootstelling. De volgende zoektermen werden gebruikt in zoekopdrachten in MEDLINE® en het Defense Technical Information Center (https://discover.dtic. mil ) om relevante onderzoeksverslagen te vinden: radiofrequente straling, microgolf, millimetergolf, radar, MHz, GHz, bloed, rode bloedcel, erytrocyt, hemoglobine, hemodynamisch, zuurstof, hypoxie, vasculair, ontsteking, pro-inflammatoir, immuun, lymfocyt, T-cel, cytokine, intracellulair calcium, sympathische functie, aritmie, hart, cardiovasculair, oxidatieve stress, glutathion, reactieve zuurstofsoorten (ROS), COVID-19, virus, en SARS-CoV-2.

Uit de analyse van deze studies in vergelijking met nieuwe informatie over de pathofysiologie van SARS-CoV-2 hebben wij verschillende manieren geïdentificeerd waarop schadelijke bio-effecten van WCR-blootstelling interageren met COVID-19 manifestaties en hebben wij onze bevindingen in vijf categorieën ingedeeld.


5. RESULTATENa) veranderingen in het bloed

Blootstelling aan WCR kan morfologische veranderingen in het bloed veroorzaken die gemakkelijk te zien zijn via fasecontrast- of donkerveldmicroscopie van levende perifere bloedmonsters. In 2013 observeerde Havas erytrocytenaggregatie inclusief rouleaux (rollen gestapelde rode bloedcellen) in levende perifere bloedmonsters na 10 minuten blootstelling van mensen aan een draadloze 2,4 GHz telefoon [50]. Hoewel niet peer reviewed, onderzocht een van ons (Rubik) het effect van 4G LTE mobiele telefoonstraling op het perifere bloed van tien menselijke proefpersonen, die elk gedurende twee opeenvolgende intervallen van 45 minuten waren blootgesteld aan mobiele telefoonstraling [studie]. Er werden twee soorten effecten waargenomen: verhoogde kleverigheid en samenklontering van rode bloedcellen met rouleauxvorming, en daaropvolgende vorming van echinocyten (stekelige rode bloedcellen). Het is bekend dat klontering en aggregatie van rode bloedcellen actief betrokken zijn bij de bloedstolling [52]. De prevalentie van dit verschijnsel bij blootstelling aan WCR bij de mens is nog niet vastgesteld. Er moeten grotere gecontroleerde studies worden uitgevoerd om dit verschijnsel verder te onderzoeken.

Soortgelijke veranderingen in rode bloedcellen zijn beschreven in perifeer bloed van COVID-19-patiënten [studie]. Rouleaux-vorming is waargenomen bij 1/3 van de COVID-19-patiënten, terwijl de vorming van sferocyten en echinocyten meer variabel is. De binding van spike-eiwitten met ACE2-receptoren op cellen die de bloedvaten bekleden, kan leiden tot endotheelschade, zelfs wanneer ze geïsoleerd zijn [studie]. Rouleaux-vorming, vooral in de setting van onderliggende endotheliale schade, kan de microcirculatie verstoppen, waardoor zuurstoftransport wordt belemmerd, bijgedragen wordt aan hypoxie en het risico op trombose toeneemt [studie]. Trombogenese geassocieerd met SARS-CoV-2 infectie kan ook veroorzaakt worden door directe virale binding aan ACE2 receptoren op bloedplaatjes [studie].


Aanvullende bloedeffecten zijn waargenomen bij zowel mensen als dieren die aan WCR zijn blootgesteld. In 1977 meldde een Russische studie dat knaagdieren bestraald met 5 - 8 mm golven (60 - 37 GHz) bij 1 mW/cm2 gedurende 15 min/dag gedurende 60 dagen hemodynamische stoornissen ontwikkelden, onderdrukte vorming van rode bloedcellen, verminderd hemoglobine, en een remming van het zuurstofgebruik (oxidatieve fosforylering door de mitochondriën) [studie]. In 1978 toonde een driejarig Russisch onderzoek bij 72 ingenieurs die waren blootgesteld aan millimetergolfgeneratoren met een straling van 1 mW/cm2 of minder, een daling van hun hemoglobinegehalte en het aantal rode bloedcellen, en een neiging tot hypercoagulatie, terwijl een controlegroep geen veranderingen vertoonde [57]. Dergelijke schadelijke hematologische effecten van blootstelling aan WCR kunnen ook bijdragen tot de ontwikkeling van hypoxie en bloedstolling bij COVID-19-patiënten.

Kortom, zowel de blootstelling aan WCR als COVID-19 kunnen schadelijke effecten hebben op de rode bloedcellen en een verlaagd hemoglobinegehalte dat bijdraagt tot hypoxie in COVID-19. Endotheelschade kan verder bijdragen tot hypoxie en veel van de vasculaire complicaties die bij COVID-19 worden waargenomen [studie]

b) oxydatieve stress

Oxidatieve stress is een niet-specifieke pathologische toestand die een onevenwicht weerspiegelt tussen een verhoogde productie van ROS en een onvermogen van het organisme om de ROS te ontgiften of de schade die zij veroorzaken aan biomoleculen en weefsels te herstellen [studie]. Oxidatieve stress kan de celsignalering verstoren, de vorming van stresseiwitten veroorzaken en zeer reactieve vrije radicalen genereren, die schade aan het DNA en de celmembranen kunnen veroorzaken.

SARS-CoV-2 remt intrinsieke pathways die ontworpen zijn om de ROS-niveaus te verminderen, waardoor de morbiditeit toeneemt. Immuundisregulatie, zijn geïdentificeerd in de cytokinestorm die gepaard gaat met ernstige COVID-19-infecties en veroorzaakt oxidatieve stress [studie]. Oxidatieve stress en mitochondriale disfunctie kunnen de cytokinestorm verder aanwakkeren, de weefselschade verergeren en het risico van ernstige ziekte en overlijden vergroten.

Evenzo genereert WCR op laag niveau ROS in de cellen die oxidatieve schade veroorzaken. In feite wordt oxidatieve stress beschouwd als een van de voornaamste mechanismen waardoor blootstelling aan WCR cellulaire schade veroorzaakt. Van de 100 thans beschikbare peer-reviewed studies waarin de oxidatieve effecten van WCR met lage intensiteit zijn onderzocht, hebben er 93 bevestigd dat WCR oxidatieve effecten in biologische systemen induceert [studie]. WCR is een oxidator met een hoog pathogeen potentieel, vooral bij continue blootstelling [studie].


Veel studies maken melding van oxidatieve stress bij mensen die aan WCR zijn blootgesteld. Peraica et al. [studie] vonden verminderde bloedspiegels van glutathion bij werknemers die waren blootgesteld aan WCR van radarapparatuur (0,01 mW/cm2 - 10 mW/cm2; 1,5 - 10,9 GHz). Garaj-Vrhovac et al. [studie] onderzochten bio-effecten na blootstelling aan niet-thermische gepulseerde microgolven van maritieme radar (3 GHz, 5,5 GHz, en 9,4 GHz) en rapporteerden verlaagde glutathion niveaus en verhoogde malondialdehyde (marker voor oxidatieve stress) in een beroepsmatig blootgestelde groep [studie]. Bloedplasma van personen die in de buurt van basisstations voor mobiele telefonie wonen, vertoonden significant verlaagde glutathion-, catalase- en superoxidedismutasespiegels in vergelijking met niet-blootgestelde controles [studie]. In een onderzoek naar menselijke blootstelling aan WCR van mobiele telefoons werden verhoogde bloedniveaus van lipide peroxide gerapporteerd, terwijl de enzymatische activiteiten van superoxide dismutase en glutathion peroxidase in de rode bloedcellen afnamen, wat wijst op oxidatieve stress [studie].


In een onderzoek bij ratten die werden blootgesteld aan 2450 MHz (frequentie van de draadloze router) werd oxidatieve stress geïmpliceerd bij het veroorzaken van lysis van rode bloedcellen (hemolyse) [studie]. In een andere studie toonden ratten die gedurende 8 dagen 7 uur per dag werden blootgesteld aan 945 MHz (frequentie van het basisstation) bij 0,367 mW/cm2 lage glutathionniveaus en verhoogde malondialdehyde en superoxide dismutase enzymactiviteit, kenmerken van oxidatieve stress [studie]. In een gecontroleerd langetermijnonderzoek bij ratten die gedurende 10 maanden gedurende 2 uur per dag werden blootgesteld aan 900 MHz (mobiele telefoonfrequentie) bij 0,0782 mW/cm2, was er een significante toename van malondialdehyde en de totale oxidantstatus ten opzichte van de controles [studie]. In een ander gecontroleerd langetermijnonderzoek bij ratten die gedurende 7 maanden werden blootgesteld aan twee mobiele telefoonfrequenties, 1800 MHz en 2100 MHz, bij een vermogensdichtheid van 0,04 - 0,127 mW/cm2 gedurende 2 uur/dag, werden significante veranderingen gevonden in oxidant-antioxidant parameters, DNA-strengbreuken en oxidatieve DNA-schade [studie].


Er bestaat een correlatie tussen oxidatieve stress en trombogenese [studie]. ROS kunnen endotheeldisfunctie en cellulaire schade veroorzaken. De endotheliale bekleding van het vaatstelsel bevat ACE2-receptoren waarop SARS-CoV-2 zich richt. De resulterende endotheliitis kan luminale vernauwing veroorzaken en resulteren in een verminderde bloedstroom naar downstream structuren. Trombi in arteriële structuren kunnen de bloedstroom verder belemmeren en ischemie en/of infarcten veroorzaken in betrokken organen, waaronder longemboli en beroertes. Abnormale bloedstolling die leidt tot micro-emboli was een erkende complicatie vroeg in de geschiedenis van COVID-19 [studie]. Van de 184 ICU COVID-19 patiënten vertoonde 31% trombotische complicaties [studie]. Cardiovasculaire stollingsverschijnselen zijn een veel voorkomende oorzaak van overlijden door COVID-19 [studie]. Longembolie, gedissemineerde intravasale stolling (DIC), lever-, hart- en nierfalen zijn alle waargenomen bij COVID-19-patiënten [studie].

Oxidatieve stress wordt veroorzaakt door blootstelling aan WCR en is bekend bij hart- en vaatziekten. Alomtegenwoordige blootstelling aan WCR in het milieu kan bijdragen tot hart- en vaatziekten door een chronische toestand van oxidatieve stress te creëren [studie]. Dit zou leiden tot oxidatieve schade aan cellulaire bestanddelen en de signaaltransductieroutes veranderen. Bovendien kan pulsgemoduleerde WCR oxidatieve schade veroorzaken in lever, long, testis en hartweefsel, gemedieerd door lipide peroxidatie, verhoogde niveaus van stikstofoxiden, en onderdrukking van het antioxidant verdedigingsmechanisme [studie].

Kortom, oxidatieve stress is een belangrijke component in de pathofysiologie van COVID-19 en in cellulaire schade veroorzaakt door blootstelling aan WCR.


c) verstoring van het immuunsysteem

Als reactie op een COVID-19 infectie is aangetoond dat zowel een onmiddellijke systemische aangeboren immuunrespons als een vertraagde adaptieve respons optreedt [studie]. Het virus kan ook een ontregeling van de immuunrespons veroorzaken, met name in de verminderde productie van T-lymfocyten. [studie]. Ernstige gevallen van COVID-19 vertonen de grootste achteruitgang in T-lymfocyten.

Ter vergelijking: WCR-studies op proefdieren met een laag niveau tonen ook een verminderde immuunfunctie aan [studie]. De bevindingen omvatten fysieke veranderingen in immuuncellen, een afbraak van immunologische reacties, ontstekingen en weefselschade. Baranski [studie] stelde cavia's en konijnen bloot aan continue of pulsgemoduleerde 3000 MHz microgolven bij een gemiddelde vermogensdichtheid van 3,5 mW/cm2 gedurende 3 uur/dag gedurende 3 maanden en vond niet-thermische veranderingen in het aantal lymfocyten, afwijkingen in de nucleaire structuur en mitose in de erytroblasten celserie in het beenmerg en in lymfoïde cellen in lymfeklieren en milt. Andere onderzoekers hebben verminderde T-lymfocyten of een onderdrukte immuunfunctie aangetoond bij dieren die aan WCR zijn blootgesteld. Konijnen blootgesteld aan 2,1 GHz bij 5mW/cm2 gedurende 3 h/dag, 6 dagen/week, gedurende 3 maanden, vertoonden onderdrukking van T-lymfocyten [studie]. Ratten blootgesteld aan 2,45 GHz en 9,7 GHz gedurende 2 uur/dag, 7 dagen/week, gedurende 21 maanden, toonden een significante afname van het gehalte aan lymfocyten en een toename van het sterftecijfer op 25 maanden in de bestraalde groep [studie]. Lymfocyten afkomstig van konijnen die gedurende 6 maanden 23 uur/dag bestraald werden met 2,45 GHz tonen een significante onderdrukking van de immuunrespons op een mitogeen [studie].

In 2009 heeft Johansson een literatuuroverzicht uitgevoerd, met inbegrip van het Bioinitiative Report van 2007. Hij concludeerde dat blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), waaronder WCR, het immuunsysteem kan verstoren en allergische en ontstekingsreacties kan veroorzaken bij blootstellingsniveaus die aanzienlijk lager zijn dan de huidige nationale en internationale veiligheidslimieten en het risico op systemische ziekten kan verhogen [studie]. Een review uitgevoerd door Szmigielski in 2013 concludeerde dat zwakke RF/microgolfvelden, zoals die uitgezonden door mobiele telefoons, verschillende immuunfuncties zowel in vitro als in vivo kunnen beïnvloeden [studie]. Hoewel de effecten historisch gezien enigszins inconsistent zijn, documenteren de meeste onderzoeken veranderingen in het aantal en de activiteit van immuuncellen als gevolg van RF-blootstelling. In het algemeen kan kortstondige blootstelling aan zwakke microgolfstraling tijdelijk een aangeboren of adaptieve immuunrespons stimuleren, maar langdurige bestraling remt diezelfde functies.

Bij mensen met een ernstige ziekte kan een ongecontroleerde afgifte van ontstekingsbevorderende cytokinen - een cytokinestorm - optreden. Cytokinestormen ontstaan door een onevenwichtige T-celactivering met een ontregelde afgifte van IL-6, IL-17 en andere cytokinen. Geprogrammeerde celdood (apoptose), ARDS, DIC, en falen van meerdere organen kunnen alle het gevolg zijn van een cytokinestorm en het risico van sterfte verhogen.


Blootstelling aan microgolfstraling, zelfs op lage niveaus (0,1 - 0,5 mW/cm2), kan de immuunfunctie aantasten, en fysieke veranderingen veroorzaken in de essentiële cellen van het immuunsysteem en een degradatie van immunologische reacties [studie]. Szabo et al. ( studie ) onderzochten de effecten van 61,2 GHz blootstelling op epidermale keratinocyten en vonden een toename van IL-1b, een pro-inflammatoir cytokine. Makar et al. (studie) vonden dat immuunonderdrukte muizen die gedurende 3 dagen 30 min/dag bestraald werden door 42,2 GHz verhoogde niveaus vertoonden van TNF-α, een cytokine geproduceerd door macrofagen.

Kortom, COVID-19 kan leiden tot immuundisregulatie en cytokinestormen. Ter vergelijking: blootstelling aan WCR op laag niveau, zoals waargenomen in dierstudies, kan ook het immuunsysteem aantasten, waarbij chronische dagelijkse blootstelling leidt tot immunosuppressie of immuundisregulatie met inbegrip van hyperactivatie.


d) verhoging van het intracellulair calcium

Intracellulaire Ca2+ is essentieel voor virusintrede, replicatie en afgifte. Er is gemeld dat sommige virussen spanningsgevoelige calciumkanalen kunnen manipuleren om het intracellulaire Ca2+ te verhogen, waardoor virale intrede en replicatie worden vergemakkelijkt [studie]. Uit onderzoek is gebleken dat de interactie tussen een virus en spanningsgevoelige calciumkanalen de virusintrede bevordert bij de fusie tussen virus en gastheercel (studie ). Nadat het virus zich bindt aan zijn receptor op een gastheercel en de cel binnenkomt via endocytose, neemt het virus dus de gastheercel over om zijn bestanddelen aan te maken. Bepaalde virale eiwitten manipuleren vervolgens calciumkanalen, waardoor het intracellulaire Ca2+ toeneemt, wat verdere virale replicatie vergemakkelijkt.

Blootstelling aan WCR kan de infectiviteit van het virus vergroten door een verhoging van het intracellulaire Ca2+, wat ook indirect kan bijdragen tot ontstekingsprocessen en trombose.


e) hartproblemen

COVID-19-patiënten vertonen gewoonlijk verhoogde niveaus van cardiaal troponine, wat wijst op schade aan de hartspier [studie]. Hartschade wordt in verband gebracht met hartritmestoornissen en een verhoogde mortaliteit. Hartschade wordt vaker toegeschreven aan longemboli en virale sepsis, maar directe infectie van het hart, dat wil zeggen myocarditis, kan optreden door directe virale binding aan ACE2-receptoren op hartpericyten, waardoor de lokale en regionale doorbloeding van het hart wordt beïnvloed [studie].

Activering van het immuunsysteem en veranderingen in het immuunsysteem kunnen leiden tot instabiliteit en kwetsbaarheid van atherosclerotische plaques, dat wil zeggen een verhoogd risico op trombusvorming, en bijdragen tot de ontwikkeling van acute coronaire voorvallen en hart- en vaatziekten bij COVID-19.

Met betrekking tot de bio-effecten van WCR-blootstelling heeft Christopher Dodge van de Afdeling Biowetenschappen, U.S. Naval Observatory in Washington DC, in 1969 54 artikelen beoordeeld en gerapporteerd dat radiofrequente straling alle belangrijke systemen van het lichaam nadelig kan beïnvloeden, waaronder het belemmeren van de bloedsomloop, het wijzigen van de bloeddruk en de hartslag, het beïnvloeden van elektrocardiografische metingen en het veroorzaken van pijn op de borst en hartkloppingen [studie]. In de jaren 1970 beoordeelde Glaser meer dan 2000 publicaties over bio-effecten van blootstelling aan radiofrequente straling en concludeerde dat microgolfstraling het elektrocardiogram kan veranderen, pijn op de borst, hypercoagulatie, trombose en hypertensie kan veroorzaken, naast een hartinfarct [2 studies]. Er zijn ook toevallen, convulsies en veranderingen in de reactie van het autonome zenuwstelsel (verhoogde sympathische stressrespons) waargenomen.

Sindsdien hebben vele andere onderzoekers geconcludeerd dat blootstelling aan WCR het cardiovasculaire systeem kan aantasten. Hoewel de aard van de primaire respons op millimetergolven en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen slecht worden begrepen, is een mogelijke rol voor receptorstructuren en neurale paden in de ontwikkeling van door millimetergolven veroorzaakte aritmie voorgesteld [studie]. In 1997 werd in een overzicht gemeld dat sommige onderzoekers cardiovasculaire veranderingen, waaronder ritmestoornissen, bij mensen ontdekten als gevolg van langdurige blootstelling op laag niveau aan WCR, waaronder microgolven [studie].

Havas et al. [studie] rapporteerden dat menselijke proefpersonen in een gecontroleerde, dubbelblinde studie hyperreactief waren bij blootstelling aan 2,45 GHz, digitaal gepulseerde (100 Hz) microgolfstraling, waarbij zij ofwel een aritmie ofwel tachycardie ontwikkelden en upregulatie van het sympathisch zenuwstelsel, dat geassocieerd wordt met de stressrespons. Saili et al. [studie] vonden dat blootstelling aan Wi-Fi (2,45 GHz gepulseerd bij 10 Hz) invloed heeft op het hartritme, de bloeddruk en de werkzaamheid van catecholamines op het cardiovasculaire systeem, hetgeen erop wijst dat WCR direct en/of indirect kan inwerken op het cardiovasculaire systeem. Recentelijk hebben Bandara en Weller [studie] aangetoond dat mensen die in de buurt wonen van radarinstallaties (millimetergolven: 5G-frequenties) een groter risico lopen om kanker te krijgen en een hartaanval te krijgen. Ook beroepsmatig blootgestelden hebben een groter risico op coronaire hartziekten. Microgolfstraling tast het hart aan, en sommige mensen zijn kwetsbaarder als ze een onderliggende hartafwijking hebben [studie]. Recenter onderzoek suggereert dat millimetergolven rechtstreeks kunnen inwerken op de pacemakercellen van de sinoatriale knoop van het hart om de slagfrequentie te veranderen, wat ten grondslag kan liggen aan ritmestoornissen en andere hartproblemen [studie].

Kortom, zowel blootstelling aan COVID-19 als aan WCR kan het hart en het cardiovasculaire systeem direct en/of indirect beïnvloeden.


6. DISCUSSIE

Wij postuleren dat WCR mogelijk heeft bijgedragen tot de vroege verspreiding en ernst van COVID-19. Zodra een agens zich in een gemeenschap vestigt, neemt zijn virulentie toe [sudie]. Deze premisse kan worden toegepast op de COVID-19 pandemie. Wij vermoeden dat de "hot spots" van de ziekte die zich aanvankelijk over de wereld verspreidden, wellicht werden aangewakkerd door vliegreizen, die in sommige gebieden gepaard gingen met de invoering van 5G. Zodra de ziekte zich echter in die gemeenschappen had gevestigd, kon zij zich gemakkelijker verspreiden naar naburige regio's waar de bevolking minder aan WCR was blootgesteld. Tweede en derde golven van de pandemie verspreidden zich op grote schaal in gemeenschappen met en zonder WCR, zoals te verwachten was.

De COVID-19-pandemie heeft ons de gelegenheid geboden de mogelijke schadelijke effecten van blootstelling aan WCR op de menselijke gezondheid nader te onderzoeken. De menselijke blootstelling aan WCR in de omgeving is in 2020 aanzienlijk toegenomen als "neveneffect" van de pandemie. Thuisblijfmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan leidden onbedoeld tot een grotere blootstelling van het publiek aan WCR, aangezien mensen meer zakelijke en schoolgerelateerde activiteiten uitvoerden via draadloze communicatie. Telegeneeskunde creëerde een andere bron van blootstelling aan WCR. Zelfs ziekenhuispatiënten, met name IC-patiënten, werden meer aan WCR blootgesteld omdat nieuwe bewakingsapparatuur gebruik maakte van draadloze communicatiesystemen die gezondheidsproblemen kunnen verergeren.


7. CONCLUSIE

Er is een aanzienlijke overlapping in pathobiologie tussen COVID-19 en blootstelling aan WCR. Het hier gepresenteerde bewijsmateriaal wijst erop dat mechanismen die betrokken zijn bij de klinische progressie van COVID-19 volgens experimentele gegevens ook door WCR-blootstelling kunnen worden opgewekt. Daarom stellen wij een verband voor tussen schadelijke bio-effecten van blootstelling aan WCR door draadloze apparatuur en COVID-19.


Meer bepaald ondersteunt het hier gepresenteerde bewijsmateriaal de veronderstelling dat WCR en in het bijzonder 5G, dat een verdichting van 4G inhoudt, de COVID-19 pandemie kunnen hebben verergerd door de immuniteit van de gastheer te verzwakken en de virulentie van SARS-CoV-2 te vergroten door (1) morfologische veranderingen in erytrocyten te veroorzaken, waaronder de vorming van echinocyten en rouleaux die mogelijk bijdragen tot hypercoagulatie; (2) de microcirculatie te belemmeren en het erytrocyten- en hemoglobinegehalte te verlagen, waardoor de hypoxie wordt verergerd; (3) versterking van immuundisfunctie, waaronder immunosuppressie, auto-immuniteit en hyperinflammatie; (4) toename van cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen waardoor vaatletsel en orgaanschade worden verergerd; (5) toename van intracellulair Ca2+ dat essentieel is voor het binnendringen, de replicatie en het vrijkomen van virussen, naast het bevorderen van pro-inflammatoire pathways; en (6) verslechtering van hartritmestoornissen en hartstoornissen.

Blootstelling aan WCR is een wijdverspreide, maar vaak verwaarloosde milieustressor die een breed scala van nadelige bio-effecten kan veroorzaken. Al tientallen jaren benadrukken onafhankelijke wetenschappers wereldwijd de gezondheidsrisico's en de cumulatieve schade die WCR veroorzaakt [2 studies]. Aan alle patiënten en de bevolking in het algemeen moeten methoden worden verstrekt om de blootstelling aan WCR te verminderen.


Nawoord :

De auteurs van de studie stellen dat elektromagnetische stralen, waaronder 5G, de Covid19 pandemie kunnen hebben verergerd. De ziekte symptomen door blootstelling aan WCR zijn vrijwel identiek als deze van Covid19. Het Sars-Cov2 virus werd nog nooit geïsoleerd volgens de postulaten van Koch. Bestaat dat virus wel. Is de Covid19 pandemie geen dekmantel voor de activatie van 5G waarvan reeds lang geweten was dat en welke neveneffecten het bij de mens zou veroorzaken ? Met deze studie staan we al een stap dichter bij de waarheid.
85 weergaven2 opmerkingen

2 commentaires


Ik heb ook al enkele boeken gelezen, over straling en gezondheid, het grote probleem, is dat je hier niet aan kan ontsnappen , want het hangt overal.

Zelf woon ik naast 3 appartementen, dwz. 3 modems en 3 GSM,S , die staan te stralen dag en nacht, en nog geen km verder, een GSM mast.

Het enige wat jezelf kan doen, is je eigen immuunsysteem op peil proberen te houden, maar je kan ervan overtuigd zijn, dat er nu al veel mensen ziek zijn van die rotzooi, en dat de kanker nog meer zal zegevieren.

Voor diegene die het interesseert, ik ben momenteel het boek van Donna Eden, Energetische geneeskunde, aan het lezen, best boeiend en leerzaam, wat je zel…

J'aime
En réponse à

Dag Erik, dank voor de tip. Ben begonnen met het artikel te lezen over de stralingen maar het was mij te moeilijk ah worden; eigenlijk hoef ik het niet te lezen; conclusie is gewoon dat die rotzooi niet goed is... ik ga zeker eens dat boek opzoeken en zien waar ik het kan vinden!


J'aime
bottom of page