top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

SCHOTLAND - TRANSGENDER WAANZIN

Sinds 13 augustus 2021 kunnen alle kinderen in Schotland vanaf de leeftijd van 4 jaar, op school zonder de toestemming van hun ouders van geslacht veranderen.


De Schotse regering heeft in augustus 2021 70 pagina's nieuwe richtlijnen gepubliceerd waarin scholen en leerkrachten opgelegd wordt om kinderen de vrije keuze te laten over het geslacht dat ze willen aannemen, zij naar eigen keuze mogen beslissen om een meisje of een jongen te zijn, hun geboortenaam aan te passen en aangesproken te worden met de naam van hun keuze. Kinderen mogen ook vrij kiezen of ze jongens- of meisjestoiletten gebruiken of dito kleedruimtes. Voorts moeten scholen die voorzien in een school uniform opteren voor een gender neutraal uniform waaruit het geslacht op geen enkele manier kan afgeleid worden en dienen leerkrachten bovendien tijdens de lessen transgender rolmodellen en karakters inlassen. Dit alles zonder voorafgaandelijke toelating van of kennisgeving aan de ouders.Kort samen gevat komt het hier op neer dat indien een vierjarige jongen op school zegt dat hij een meisje wil zijn, hij als een meisje moet behandeld en aangesproken worden en de school als geheel evenals de leerkrachten hem hierin moeten ondersteunen.


Zeer eigenaardig is wel dat het overheidsdocument vermeld dat de leerkrachten deze nieuwe regels moeten geheim houden. Elk kind kan op school een naam van het andere geslacht aannemen zonder aanpassing van de schoolregisters. Uit bepaalde sleutelpassages van het overheidsdocument blijkt dat school zich tegen de ouders moeten opstellen en kleine kinderen die mogelijk verward of geestelijk ziek zijn moeten toelaten om op school van geslacht te veranderen zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn.


De achterliggende gedachte schuilt volgens de Schotse overheid in het gegeven dat transgenders zich op eender welke leeftijd moeten kunnen “ outen “.


In augustus 2021 heeft de pers in de UK, Schotland en Ierland veelvuldig bericht over deze transgender waanzin, die onder de Schotse bevolking op veel verweer gestoten is. De Schotse eerste minister, Nicola Sturgeon, weet echter van geen ophouden. In december 2022 heeft zij er een wet op geslachtsverandering door geduwd ( Gender Recognition Reform Bill ) die meteen op een veto gestoten is van het Brits Hogerhuis. Maar ook dat is niet van aard om de dame op de rem te doen trappen. Op 13 januari 2023 heeft zij aan BBC verklaard dat zij de Britse overheid zal dagvaarden en deze wetgeving krachtig zal verdedigen.


Wat scheelt er met deze mensen ? Alle klassieke familiale waarden die sinds eeuwen bestaan worden ondermijnd en uitgehold in het belang van ... wat ?24 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page