top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

HOE ZIT DAT NU MET DE DIGITALE ELEKTRICITEIT- EN/OF GAS METER IN VLAANDEREN?

Er is de laatste tijd weer veel te doen over de digitale elektrische-en/of gas meters. Volgens de verklaringen van Fluvius hebben al zo'n 3.600 Vlamingen een ingebrekestelling ontvangen omdat zij de installatie van een digitale meter weigeren en 250 dossiers zouden al zijn overgedragen aan haar juridische dienst Naar verluidt zullen veertig Vlaamse huishoudens zich binnenkort aan een boete van 273,83 euro mogen verwachten.


Fluvius vervangt bij alle Vlaamse gezinnen de klassieke meter door een digitale meter. Zij werkt straat per straat, wijk per wijk, gemeente per gemeente. Volgens Fluvius zal tegen 2024 80% van de huishoudens een digitale meter hebben en tegen 2029 100%. Of dit plan realistisch is valt nog te bezien nu Fluvius op haar eigen website vermeldt dat zij naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof, geen digitale meters plaatst bij eigenaars van zonnepalen die in dienst genomen zijn voor 2021. Bij eigenaars met zonnepanelen, ouder dan 15 jaar of in dienst genomen vanaf 2021, worden wel digitale meters geplaatst.


Als u nog geen brief ontvangen hebt kan u via deze link opzoeken wanneer Fluvius de vervanging van uw meter voorziet.


Hoe zit het nu precies ? Kan u een digitale meter weigeren ?

Neen, dat kan niet. U kan enkel de zaak zolang mogelijk rekken en bepaalde eisen stellen.

.

U bent niet verplicht Fluvius, haar aangestelden of enige andere provider toegang te verschaffen tot uw woning. Als u toegang verschaft en toelaat dat er werken worden uitgevoerd geschiedt dit op vrijwillige basis en kan u nadien ook geen verhaal meer laten gelden gezien u uw akkoord hebt verleend.


Wat kan dan wel ?

1) u mag een bekabelde versie eisen ( ipv Wifi ). Fluvius moet dan op eigen kosten kabels laten trekken tot aan uw woning en mag de kosten hiervan niet op u verhalen. Uw aandeel in de kosten is beperkt tot het gedeelte dat vanaf de buitenkant van uw woning tot aan de meter loopt. Die kosten kan zij wel verhalen omdat dit uw privé eigendom is. Die investering loont zeker de moeite voor uw gezondheid en deze van uw gezin want dan bespaart u alvast op wifi overlast.

Als Fluvius een bekabelde versie weigert is zij degene die tekort schiet en niet u en mag zij u geen boete opleggen noch dwingen om akkoord te gaan met een wifi versie.

2) u kan tevens eisen dat Fluvius een keuringsbewijs en verzekeringsbewijs voorlegt van de digitale meter en alle onderdelen die zij u wil plaatsen. De meter die geplaatst wordt is niet van u maar blijft haar eigendom. Als er in uw woning ooit een brand zou uitbreken door bijvoorbeeld een kortsluiting of enig ander gebrek aan de meter dan is Fluvius hiervoor aansprakelijk. Zij moet zich tegen deze aansprakelijkheid laten indekken middels een verzekering.

Als Fluvius weigert om een verzekering af te sluiten die u indekt tegen bepaalde risico's of weigert om de polis voor te leggen is zij degene die tekort schiet en mag zij u geen boete opleggen of eisen dat u desalniettemin een digitale meter zou laten installeren.


Belangrijk om te onthouden :

Elektriciteit- en:of gasvoorziening is een basisrecht in woningen die bewoond zijn. Fluvius mag u niet zonder elektriciteit zetten. Zij mag ook uw analoge meter niet ontkoppelen als u een digitale meter weigert.

Om uw analoge meter te ontkoppelen moet zij zichzelf overigens toegang kunnen verschaffen tot uw woning. Als u dit, niettegenstaande één of meerdere boetes ( die u kan betwisten ) blijft weigeren blijft er nog maar één optie over en dat is een gerechtelijke procedure opstarten teneinde u te horen veroordelen tot het verschaffen van toegang tot uw woning om de analoge meter die haar eigendom is te ontkoppelen en ontmantelen en te vervangen door een digitale meter. Zij mag zichzelf geen toegang te verschaffen tot uw woning en ook niet de politie oproepen ( die zijn overigens niet bevoegd in burgerlijke aangelegenheden )

Los van het feit dat dit soort procedures geruime tijd in beslag zal nemen ( of toch bij al wie zich verzet ) is het nog lang geen uitgemaakte zaak wat soevereine rechters zullen beslissen. Het is niet omdat de Raad van State en het Grondwettelijk Hof geoordeeld hebben dat de plaatsing van een digitale meter toegelaten is dat gewone rechtbanken - die geval per geval oordelen - in dezelfde zin zullen beslissen.


Dat op dit ogenblik zo'n 3.600 Vlaamse huishoudens een digitale meter categoriek blijven weigeren is geen goede zaak voor Fluvius maar wel voor de Vlamingen zelve. Als er in de toekomst nog meer huishoudens weigeren zal zij geconfronteerd worden met een steeds groter probleem want hoe verklaar je zo'n groot verzet tegen iets dat volgens Fluvius goed en veilig is ? Zal Fluvius elke burger die aanhoudend blijft weigeren in rechte dagvaarden en het risico lopen om gedurende vele jaren verwikkeld te geraken in complexe procedures of zal zij haar regelgeving uiteindelijk toch versoepelen en aan burgers de keuze laten ? Met de analoge meter is namelijk niets mis. De beweerde voordelen van de digitale meter ( consultatie in real time van eigen verbruik, hoeveel precies en wanneer het piekverbruik is, het automatisch doorsturen van de meterstanden en de communicatie van uw digitale meter met andere " slimme toestellen " waaronder uw digitale watermeter die er ook zit aan te komen ) wegen niet op tegen de nadelen ( totale controle, inbreuken op uw privacy en wifi overbelasting die daarenboven ook nog eens extra verbruik veroorzaakt ook als al uw andere toestellen, verlichting en elektrische toestellen uit staan, want die meter verbruikt natuurlijk zelf ook en alle andere slimme toestellen in uw woning ook ).


Bent u niet akkoord met de installatie van een digitale meter ? Blijf dan schriftelijk betwisten en u verzetten. Er zijn nog geen dagvaardingen betekend en dus ook nog geen vonnissen gekend. De eerste vonnissen zullen precedenten scheppen. U zal kunnen gebruik maken van die rechtspraak ongeacht of deze uniform dan wel niet uniform is. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd.
265 weergaven10 opmerkingen

10 Comments


Monique Sprangers
Monique Sprangers
Apr 29, 2023

wie beseft dat straling ongezond is, zit hier over in. Wij dus ook. Wij zetten 's avonds de wifi uit en willen echt niet nog meer straling in huis.

Like

Bedankt voor dit duidelijk artikel! Wij staan nog niet op de planning blijkbaar en hebben zonnepanelen laten zetten in het najaar van 2020 dus zullen voorlopig ook nog geen last hebben van digitale meters... Weeral een geruststelling! Thx!

Like

Prima uiteenzetting, maar toch graag een paar verduidelijkingen aub.


"u mag een bekabelde versie eisen ( ipv Wifi ). " --> Over welke bekabeling hebben we het dan ?


In het verlengde hiervan ...

"Fluvius moet dan op eigen kosten kabels laten trekken tot aan uw woning en mag de kosten hiervan niet op u verhalen" -> Bedoelt U kabels op het openbaar domein. Zo ja, welke ?


Uiteindelijk moet er een gegevensoverdracht plaatsvinden tussen de digitale meter en een centrale server. Praktisch gezien liggen er over het gehele land al bekabelde netten op het openbaar domein. In Vlaanderen worden ze uitgebaat door Proximus (koper - en glasvezel) en Telenet (coax en glasvezel). Nagenoeg alle woningen zijn aangesloten op…


Like
Carine Knapen
Carine Knapen
Apr 29, 2023
Replying to

jawel hoor, pm werkt wel; heb je net een bericht gestuurd

Like

Zeer heldere en volledige toelichting! Hartelijk dank!

Like
bottom of page