top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

GEBLOKKEERD OP FB, TWITTER OF ANDERE SOCIALE MEDIA ? ONTDEK WIE ER ACHTER ZIT

De Twitter saga heeft uitvoerige contacten tussen de FBI en medewerkers van Twitter bloot gelegd waarbij door eerstgenoemde uitdrukkelijk gevraagd werd om in het kader van de vermeende Covid19 " desinformatie " specifieke profielen te schaduwen of erger nog, te blokkeren of verwijderen. Wat echter steeds verzwegen is, is dat het in werkelijkheid nog veel verder ging en er in feite een formeel overheidsprogramma liep dat expliciet gewijd was aan het "bestrijden van Covid-19 desinformatie" ofwel alle informatie die in ging tegen het narratief van de overheid waartoe collectief, door alle deelnemende landen beslist was.

Elke andersluidende stem moest geweerd worden zodat het volk nog slechts één stem kon horen en zien : deze van de staatspropaganda waarvan steeds men en zelf ten overvloede vaststaat dat het één grote leugen was.

Pro memorie, heeft Joe Biden zij mandaat pas opgenomen in januari 2021 wat betekent dat Donald Trump op dat punt even vuile handen heeft. Indien hij er niet zelf toe heeft beslist heeft hij het minstens toegelaten.


Het weren en blokkeren van gebruikers was niet beperkt tot de Verenigde Staten. Ook de EU Commissie heeft op instructies van Ursula von der Leyen eenzelfde programma uitgevaardigd dat door alle sociale media platforms die actief zijn binnen de EU en de door de individuele lidstaten diende toegepast te worden.


Als onderdeel van dit programma moesten alle sociale media platformen vanaf augustus 2020 maandelijks ( en nadien tweemaandelijks ) een rapport overmaken aan de regeringen van elk land met opgave van hun censuur inspanningen. Pro memorie, heeft toenmalig Belgisch federaal minister van volksgezondheid, Maggie De Block, op haar eigen website aangekondigd dat zijn met Facebook een akkoord gesloten had om desinformatie te bestrijden. In alle andere deelnemende landen was dit niet anders.


Hieronder een overzicht van deze rapporten die u vrij kan raadplegen via deze link : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/covid-19-disinformation-monitoring


Op de website van de Europese Commissie staat vermeld dat de rapporten informatie bevatten over geschaduwde en verwijderde inhoud die onjuiste en/of misleidende informatie bevat die fysieke schade kan veroorzaken of het volksgezondheidsbeleid schaadt ( wat exact de bewoordingen zijn die Facebook bij het verwijderden van berichten en het blokkeren van accounts gehanteerd heeft ).


Dankzij de gegevens die Elon Musk, na de overname van Twitter, verzamelde is geweten dat Twitter, om aan de verwachtingen van de EU te voldoen, 11.230 accounts heeft geschorst en zij niet enkel aan de EU rapporteerde over haar censuurmaatregelen tegen accounts in de EU, maar wereld. Voor Facebook loopt het aantal account schorsingen in de ettelijke miljoenen. Het was en is nog steeds schering en inslag. .


De strijd tegen de zogenaamde desinformatie is niet beperkt tot Covid19 en de vaccinaties, maar ook tegen al wie durft in te gaan tegen het narratief inzake het conflict tussen Rusland en Oekraïne en eender welk ander topic.

Op 01.12.2022 heeft de EU Commissie haar desinformatie hubs verder uitgebreid en de oprichting aangekondigd van zes nieuwe anti-informatiecentra die deel gaan uitmaken van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO), het onafhankelijke platform voor factcheckers, academische onderzoekers en andere belanghebbenden die bijdragen aan de aanpak van desinformatie in Europa.

De nieuwe hubs, die nu alle EU-landen bestrijken, zijn sinds begin 2023 operationeel en vormen een aanvulling op de huidige acht hubs die al sinds 2021 bestaan. Zij zullen bijdragen tot de oprichting van een multidisciplinaire gemeenschap om een netwerk te creëren dat desinformatiecampagnes kan opsporen en analyseren, mediageletterdheidsactiviteiten op nationaal of multinationaal niveau en andere activiteiten ter ondersteuning van de strijd tegen desinformatie kan organiseren.


Vicevoorzitter voor waarden en transparantie, Věra Jourová zei: "Transparantie, bewustmaking en factchecking behoren tot de belangrijkste instrumenten die we hebben om online desinformatie te bestrijden. We zorgen ervoor dat dit efficiënt gebeurt en dat de resultaten beschikbaar zijn voor elke Europeaan. We zullen blijven voortbouwen op de expertise van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media in het kader van de gedragscode inzake desinformatie. Dit zal ook de inspanningen versterken om de oorlogspropaganda van Rusland in elk EU-land en in alle talen tegen te gaan."


Wat waar er niet waar is wordt beslist door de EU-Commissie. Door alzo te handelen ontneemt zij doelbewust het recht op vrije meningsuiting van elke burger, welk recht verworden is tot een hol begrip dat niets meer voorstelt.

Het is daarentegen wel een briljante zet om zelf staalhard te liegen en de wereld te overgieten met een vette propaganda saus die niet door kritische stemmen kan of mag tegengesproken worden en meteen afgedaan wordt als desinformatie met een gepaste straf zijnde het verwijderen van berichten en het schorsen of verwijderen van accounts. De totalitaire staat is een feit.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het nieuws op alle zenders dezelfde eenheidsworst is en ook niet dat in tal van landen steeds meer betogingen plaats vinden waarbij burgers een exit uit de EU en/of Nato eisen maar waarover u in MSM uiteraard nooit iets zal horen.

Wist u trouwens dat tijdens de ochtend van 28.02.2023, zijnde de dag van de treinontsporing in Griekenland er in diverse steden ook meerdere betogingen zijn geweest tegen de EU en Nato ?146 weergaven5 opmerkingen

5 Comments


The Censorship-Industrial Complex

U.S. Government Support for Domestic Censorship and Disinformation Campaigns, 2016 - 2022

Testimony by Michael Shellenberger to the House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government

March 9, 2023


https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/post-files/107384790/40cb49c6-6a69-4bda-a1ca-dc3d15255d90.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAUM3FPD6B3QYIIL2E&Expires=1678436093&Signature=V5b8tK9W1HJVgDxM6dIfIgHWMMY%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%2240cb49c6-6a69-4bda-a1ca-dc3d15255d90.pdf.pdf%22


Like

Elon Musk of niet : op Twitter blijken sommige tweets niet zichtbaar voor anderen.

Like
Monique Sprangers
Monique Sprangers
Mar 08, 2023
Replying to

en fb is nog erger

Like

hilde.16
hilde.16
Mar 08, 2023

NAZISME!!!😱😱

Like
Patrick Maes
Patrick Maes
Mar 08, 2023
Replying to

inderdaad Hilde, de totalitaire staat is terug, de geschiedenis herhaalt zich ☹️

Like
bottom of page