top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

FRANKRIJK : ZE ZIJN WEER VERTROKKEN VOOR EEN 6de INENTING TEGEN COVID !

Hoewel Pfizer intussen voor het Europees Parlement heeft toegegeven dat hun vaccin nooit is getest op de vermindering van besmettingen noch op de overdracht van het virus op anderen en veel deskundigen in alle Europese landen inmiddels ook hebben toegegeven dat de vaccins geen bescherming bieden tegen besmetting en besmettelijkheid, start Frankrijk toch een officiële campagne om de Fransen ervan te overtuigen over te gaan tot een 4e rappel injectie tegen Covid (dat is dus een 6e injectie in een periode van minder dan twee jaar).

Het Franse ministerie van Volksgezondheid lijkt zich niets aan te trekken van haar woorden en adviezen die reiken aan het absurde. Hier zijn haar aanbevelingen. Oordeel zelf.


"Sinds 3 oktober 2022 moedigt het ministerie van Volksgezondheid en Preventie de meest kwetsbare mensen sterk aan om over te gaan tot een nieuwe boostervaccinatie. Ongeacht het aantal tot nu toe ontvangen boosters, betreft dit:

- mensen ouder dan 60 jaar,

- bewoners van EHPAD en USLD,

- mensen die een risico lopen op ernstige ziekte ( immunogecompromitteerd,

zwangere vrouwen, mensen jonger dan 60 jaar die als risicogroep zijn

aangemerkt),

- mensen die in de nabijheid van of in regelmatig contact met immuno

compromitteerde of kwetsbare personen leven,

- professionals in de gezondheidszorg en de medisch-sociale sector.

- Deze boostervaccinatie zal bij voorkeur worden uitgevoerd met bivalente

mRNA-vaccins, die met name gericht zijn op de varianten van het virus die

momenteel op het nationale grondgebied circuleren (afgeleiden van

Omicron).


Voortaan kunnen alle Fransen (vanaf 12 jaar), indien zij dit wensen, deze booster tegen Covid krijgen.

Bij de toediening van deze boosterdosis moet de aanbevolen minimumtijd tussen twee vaccinaties in acht worden genomen, namelijk :

- 3 maanden voor mensen van 80 jaar en ouder, voor bewoners van EHPAD of

USLD, voor immuungecompromitteerden;

- 6 maanden voor de anderen.

- In het geval van een recente infectie moet er een tijdsverloop zijn van 3

maanden tussen de infectie en de boosterdosis. "Dus, als u ziek bent van Covid, mag u niet gevaccineerd worden. Hetzelfde geldt als u in de afgelopen 3 maanden positief bent getest. Als u regelmatig positief test maar telkens asymptomatisch bent, kan u geen injectie krijgen maar moet u minstens 3 maanden na de laatste besmetting wachten.


Nu, hoe komt het dat er onder alle mensen die al meerdere malen zijn ingeënt, nog steeds zoveel zieken en besmetten zijn?

Pro memorie, alle regeringen en gezondheidsautoriteiten zeiden destijds: "laat u vaccineren, na twee inentingen maakt het virus geen kans meer". De praktijk heeft ondertussen ruimschoots uitgewezen dat dit niet het geval is, niet na de 3e, niet na de 4e, niet na de 5e en ook niet na de 6e.
22 weergaven3 opmerkingen

3 commentaires


rean7
rean7
02 janv. 2023

Waarschijnlijk ook niet na 7 of 8,wat een verdomd goed vaccin is dit,en ze beginnen terug van vooraf aan met hun beelden uit China van lijken zakken en dode personen op de grond.Wie gaat dit nog geloven??

J'aime
En réponse à

We leven anno 2023, nog altijd in een lugubere wereld..

J'aime
bottom of page