top of page
Zoeken

ELEKTRICITEITSTEKORT IN BELGIË ?

In Duitsland ontslaat een chemisch bedrijf 680 werknemers. Zij sluit de deuren en verkast naar een andere locatie wegens ... een elektriciteitstekort ( ! ).


Dit soort berichten zijn sinds de sluiting van alle kerncentrales en overschakeling naar steenkool en bruinkool in Duitsland schering en inslag. Het ene na het andere bedrijf sluit door ofwel de te hoge kost van elektriciteit ofwel een elektriciteitstekort.


Hoe zit het in België ?

Er is op dit moment geen elektriciteitstekort maar er kan wel schaarste komen ! Op de geactualiseerde website van het Ministerie van Economische zaken valt het volgende te lezen :


Waarom er een tekort aan elektriciteit kan zijn in België. Om te begrijpen waarom een stroomschaarste ook vandaag de dag nog mogelijk is, moeten we een belangrijk principe voor ogen houden: het is vooralsnog technisch onmogelijk om elektriciteit op grote schaal op te slaan. Elektriciteit moet dus geproduceerd worden op het moment waarop ze verbruikt wordt.


Om het elektriciteitsnet normaal te laten werken, moeten de productie en het verbruik van elektriciteit bijgevolg voortdurend in evenwicht worden gehouden.

In normale tijden is er weinig risico dat de elektriciteit opraakt om aan de verbruiksbehoeften te voldoen.

De overheid, de marktdeelnemers en de netbeheerders hebben namelijk op verschillende niveaus maatregelen genomen om de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in ons land te waarborgen. Er zal echter altijd een zeker risico blijven bestaan.

In uitzonderlijke omstandigheden, en meer bepaald tijdens de winter, zouden spanningen op de Belgische en internationale elektriciteitsmarkten kunnen ontstaan door een combinatie van factoren (onverwachte onbeschikbaarheid van het productiepark + hoog verbruik door lage temperaturen + laag niveau van duurzame productie).

Dit kan:

- prijsstijgingen veroorzaken

- onze behoefte aan elektriciteit uit het buitenland vergroten

- zelfs leiden tot een risico van een tekort aan elektriciteit op bepaalde dagen om het piekverbruik op te vangen.


U kan via deze website de situatie in ons land voor de komende zeven dagen volgen.42 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page