top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

DNA OPSLAG : DIEPGAAND ONDERZOEK LOONT

In een vorig artikel hebben we de vraag gesteld wat er met verwerkte PCR testen gebeurt. Bij gebreke aan concrete bewijzen van wat er effectief gedaan wordt met de stalen, hebben we enkel – op basis van beschikbare elementen – een onrechtstreekse conclusie kunnen trekken dat het DNA van alle personen die een PCR test ondergaan wordt gebruikt, geregistreerd, bewaard en opgeslagen. Een rechtstreeks bewijs hadden we ( nog ) niet. Het team van onderzoekers is echter verder blijven graven en heeft uiteindelijk een video van een opname in de Tweede Kamer in Nederland van 18.11.2020 gevonden, dat het rechtstreeks bewijs levert.


Hieronder een transcriptie van het betoog van Parlementslid Tunahan Kuzu :


“ Voorzitter, tot slot, een punt over wat er gebeurt met DNA-materialen en lichaamsmaterialen van mensen als ze zich in goed vertrouwen op corona laten testen. Twee weken geleden heb ik het er ook over gehad. Heel veel mensen in de samenleving maken zich zorgen over wat er met hun materialen gebeurt. Wordt mijn DNA gedeeld met anderen? Worden mijn lichaamsmaterialen voor onderzoek gebruikt? Wie krijgen allemaal toegang tot de DNA-materialen? Zorgen van veel Nederlanders die helaas blijken te kloppen.


Nadat ik hier in het vorige debat naar vroeg, bleek uit de brief van de minister dat onze angst eigenlijk bewaarheid is. Laboratoria kunnen lichaamsmateriaal van mensen, tot drie maanden bewaren. Laboratoria kunnen met die lichaamsmaterialen onderzoek doen en ook worden lichaamsmaterialen gedeeld met derden. En voorzitter, dat is eigenlijk best schokkend, wanneer je bedenkt dat zonder dat mensen het weten, of dat er toestemming wordt gevraagd lichaamsmaterialen of DNA-materiaal wordt gebruikt voor onderzoek en gedeeld wordt met mensen waarvan je niet weet wat ermee gebeurt.


Daarom is het belangrijk dat hier toestemming wordt gevraagd aan de voorkant, aan mensen. Waarom wordt die toestemming eigenlijk niet gevraagd? Waarom weet niemand dit? En wordt dit mensen niet verteld? Met welke onderzoekers worden deze gegevens eigenlijk gedeeld? Dit gebrek aan transparantie is precies waarom de mensen de testen niet vertrouwen. En dan te bedenken dat dit kabinet eigenlijk wil dat in maart iedereen in Nederland maandelijks getest gaat worden. Voorzitter, “DENK” eens helder. En ik rond af. DNA en lichaamsmaterialen zijn van mensen zelf. Als dat gebruikt wordt voor onderzoek moet daar voorlichting over komen. En toestemming voor worden gevraagd aan de voorkant en ik ga in de tweede termijn daar ook een motie over indienen. Dank u wel.”


In Nederland wordt het DNA van alle mensen die een PCR test hebben ondergaan, gedurende 3 maanden door laboratoria bewaard. Een ( interne ) brief van de minister van volksgezondheid aan de andere Kamerleden heeft dit in november 2020 bevestigd. Dit is echter nooit kenbaar gemaakt aan het publiek. Er zijn geen formele mededelingen gedaan. Er is geen wetgeving of regelgeving uitgevaardigd. De media hebben er nooit over bericht.

Bovendien is er geen enkele controle op de bestemming die ziekenhuizen en laboratoria aan de verwerkte PCR testen met DNA van elke burger geven noch op de duurtijd van de bewaring, noch enige sanctie indien zij het DNA langer dan 3 maanden bewaren of de bewerkte stalen verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Het DNA wordt “ gedeeld “ met derden. Wie zijn die derden en wat doen ze het uw DNA materiaal ?


Het betoog van Parlementslid Tunahan Kuzu dateert van 18.11.2020. Dat is meer dan 2 jaar geleden. Wat heeft het kabinet Rutte hiermee gedaan? Niets. Het is onder de mat geveegd. De rechten van de burgers zijn en worden nog steeds met kennis van zaken geschonden. Wie niet weet kan een verschoningsgrond inroepen. Wie weet maar toch verder inbreuken blijft plegen, begaat een misdaad die strafbaar is.


In België, Frankrijk Duitsland, de UK, de US en alle andere landen die de burgers onderworpen hebben aan gedwongen PCR testen, is dit niet anders. Het enige verschil met Nederland is dat in alle andere landen geen enkel Parlementslid de politieke moed heeft gehad om deze zware schending van burgerrechten aan te kaarten. Ook niet binnen het EU parlement. Ze laten maar begaan. Dit maakt ook van hen misdadigers.40 weergaven1 opmerking

1件のコメント


Louis
Louis
2023年1月19日

Wat zouden ze doen met ons DNA?

いいね!
bottom of page