top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

DESINFORMATIE DOOR DE PERS: INTERNATIONAAL STRAFHOF NIET BEVOEGD OM PUTIN TE VERVOLGEN

Naar aanleiding van het zogenaamde "onverwacht bezoek " van Zelensky aan Nederland ( waar onze Alexander zonder enig probleem zijn agenda voor heeft vrij gemaakt om erbij te kunnen zijn ), zijn even "onverwacht bezoek" aan het Internationaal Strafhof ICC en navolgende speech in Den Haag waar hij - niettegenstaande de door hem opgestapelde vermoeidheid tijdens zijn eerder bezoek aan Finland waar in samenspraak met de Amerikanen onderhandeld is over de opstelling van militaire installaties en Amerikaanse troepen op Fins grondgebied aan de grens met Rusland - een straffe speech heeft neer gezet waar hij stelde " we zouden hier allemaal graag een andere Vladimir zien staan - heeft de Vlaamse media de afgelopen dagen een paar " experten " opgetrommeld die kwamen uitleggen waarom die andere Vladimir " nog niet " voor het ICC is gebracht.


Er is de grootste onzin uit hun mond gerold. Tijd voor een rechtzetting.


1./ Het internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals omschreven in het Statuut van Rome.


2./ Rusland heeft de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof nooit aanvaard. Het ICC is krachtens het Statuut van Rome dan ook niet bevoegd om Putin te berechten.


3./ Het Internationaal Strafhof is des te meer niet bevoegd nu de Veiligheidsraad van de VN een aantal maanden geleden geoordeeld heeft dat er geen bewijzen voorliggen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden door Rusland.


4./ Het internationaal Strafhof is niet neutraal en objectief.

Op 17 maart 2023 heeft zij een internationaal arrestatiebevel tegen Putin uitgevaardigd. Dit was een eenzijdige beslissing op basis van beweringen van Oekraïne die niet tegensprekelijk zijn onderzocht.

Dit arrestatiebevel werd niet uitgevaardigd wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden maar omdat een Russische organisatie beweerdelijk Oekraïnse kinderen naar Rusland had overgebracht en Putin hieromtrent, beweerdelijk mede-aansprakelijk zou zijn.

Omgekeerd heeft Rusland bij het Internationaal Strafhof al meermaals een verzoekschrift neergelegd met indringend verzoek om een college van onafhankelijke experten aan te stellen om o.a. de beweerde slachtpartij in Butcha te onderzoeken ( er zijn nog andere onderzoeken gevraagd ). Het internationaal Strafhof negeert echter al die verzoeken.


5./ Het Neurenberg tribunaal werd in 1945 door aanklagers van de US, Rusland, Engeland en Frankrijk opgericht en had tot doel 24 Duitse kopstukken te berechten. De hoofdaanklager was de Amerikaanse rechter Robert H. Jackson. Toen bestond het Statuut van Rome nog niet. Dat statuut is pas tot stand gekomen in 1998 en van daar uit is in 2002 het International Strafhof ( ICC ) opgericht.

In tegenstelling tot wat de " experten " in de media beweren is het niet mogelijk om een nieuw Neurenberg Tribunaal ( of iets gelijkaardigs ) op te richten.

Sinds de oprichting van de VN ( 25.04.1945 ) werd er ook een Veiligheidsraad ingericht dat bestaat uit 15 permanente leden. Het is pas wanneer de Veiligheidsraad met meerderheid van stemmen beslist dat een land een inbreuk pleegt op de hiervoor geciteerde regels dat de ICC in principe actie kan ondernemen tegen de leider van dat land en alle eventuele betrokkenen.


6./ Het arrestatiebevel van het ICC tegen Putin is volkomen onregelmatig en enkel bedoeld als media stunt. Dit verklaart meteen ook waarom zoveel leiders van landen dit arrestatiebevel hebben veroordeeld en waarom bepaalde landen, waaronder Zuid-Afrika, zich hebben terug getrokken uit het ICC.


7./ Het internationaal Gerechtshof ( ook in Den Haag ) is dan weer uitsluitend bevoegd voor conflicten tussen naties. Rusland is vragende partij voor een proces tegen Oekraïne maar ook die verzoeken worden genegeerd. Om een proces voor het IG te kunnen opstarten moet er eerst een strafonderzoek gevoerd worden en dat gebeurt niet, ongeacht hoe vaak Rusland dit vraagt.


De Veiligheidsraad wordt sinds kort voorgezeteld door Lavrov, Russisch afgezant. Daarover is door de media veel kritiek geuit waarbij ze echter royaal " vergeten " zijn dat het Statuut van Rome bindend is en geen enkel permanent lid zich hiertegen heeft verzet ( behalve de VS natuurlijk maar dit verzet heeft andere redenen dan wat velen denken ). Sinds zijn aantreden als voorzitter heeft Lavrov heel sereen de werkelijke situatie uit de doeken gedaan ( zie eerder artikel met zijn toespraak ).


Oekraïne is een Hollywood productie. De Westerse pers beschuldigt Rusland van propaganda terwijl zijzelf de grootste producenten zijn van valse informatie en propaganda. Rusland heeft van alles wat zij zegt bewijzen. Zij maakt die bewijzen ook kenbaar maar het Westen blokkeert alle Russische kanalen. We mogen het niet weten.

Het Westen heeft daarentegen enkel beweringen en loze beschuldigingen die niet gestaafd zijn en wanneer hiertoe toch een poging wordt ondernomen, opgezet spel blijken te zijn.

Laat ons vooral niet vergeten dat de " oorlog" zich situeert in de Donbas, ofwel het Oosten van het land en er in de rest van het land niets aan de hand is ( of toch niet veel anders dan een occasioneel bombardement van een wapendepot, munitieopslagplaats of biolab ).


Dat de Amerikanen geprobeerd hebben om Putin te vermoorden moeten we ernstig nemen. De drones die boven het Kremlin neergeschoten zijn droegen 17 kg springstof. Dat is geen futiliteit. Oekraïne beweert bij monde van Zelensky dat zij er niets mee te maken hebben en de Amerikanen ontkennen het ook met klem. Dus wat zegt de Westerse pers ? Dat Putin het hele zaakje zelf in scène heeft gezet om een nieuw offensief op Oekraïne te kunnen rechtvaardigen.

Net zoals met het opblazen van de gaspijplijn Nordstream 2. Dat hebben de Russen beweerdelijk ook zelf gedaan.


Er wordt staalhard gelogen. Over alles. Hoog tijd dat de schelpen van de ogen van de bevolking vallen. De corruptie zit in alle lagen en viert hoogtij dagen. Helaas ook in justitie. Het is goed dat de corruptie ook daar nu een gezicht krijgt.


Dat Zelensky, als president altijd in dezelfde " militaire " outfit ten tonele verschijnt, maakt deel uit van het poppentheater. De man is een slechte acteur die de rol van zijn leven speelt en afhaspelt wat ze hem in de oren fluisteren.

Het is zielig. Pathetisch zielig.

De Voorzitter van het ICC ( rechts op de foto ) heeft Zelensky bedankt voor zijn medewerking en is welwillend met hem op de foto gegaan. Hij heeft hiermee echter een kapitale fout begaan. Rechters mogen GEEN contact hebben met een partij. Ze mogen ze niet buiten de rechtszaal ontmoeten, laat staan dat ze met een partij mogen spreken. De man moet aftreden en als hij dit niet vrijwillig doet, gewraakt worden.
200 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Monique Sprangers
Monique Sprangers
May 11, 2023

heb daar tijdig info over gelezen en ben er gerust in maar besef dat al die TV gapers anders denken vanachter hun vesting chips en coca cola

Like

Vele landen zijn niet erg onder de indruk van het zgn arrestatiebevel :

https://www.frontnieuws.com/steeds-meer-landen-gaan-het-arrestatiebevel-tegen-poetin-negeren/


Like
bottom of page