top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

DE WAARHEID OVER WINDTURBINES

Er wordt beweerd dat windenergie groen is, maar dat is het helemaal niet.

Windturbines worden gewoonlijk geplaatst op desolate en moeilijk te bereiken plaatsen waar een maximale opbrengst kan gerealiseerd worden. Meestal is dit op heuvelruggen, open velden of wateren.

Bij de bouw van een windturbine wordt veel schade veroorzaakt aan de natuur. Er worden duizenden kilo's ijzer en beton in de grond gestort.

In deze video ziet u hoe en met wat de funderingen gemaakt worden.

In deze video ziet u de bouw van een windturbine van a tot z.


Een windturbine heeft slechts een levensduur van 20 jaar ( en 15 als het in de oceaan geplaatst wordt ) en kost gemiddeld tussen de 2,6 en 4 miljoen dollar ( ofwel gemiddeld 1,3 miljoen dollar per MW ).

In Vlaanderen is de kostprijs " iets " duurder. 3,81 miljoen euro voor een turbine van 3 MW ofwel 1.270 euro per kilowatt energie ( 1 kilowatt is 1000 watt ). Grote investering voor weinig.


Het kleinste model van windturbine met een maximum capaciteit van 2 MW weegt 1688 ton ( wat het totaal gewicht is aan materiaal dat gebruikt wordt ofwel 1300 ton beton, 295 ton staal, 48 ton ijzer, 24 ton glasvezel, 4 ton koper, .4 ton neodymium, 650 kg dysprosium ) ofwel 23 x het totaal gewicht van een gemiddelde woning. Bovendien wordt er bij de bouw ontzettend veel energie verbruikt ( elektriciteit en fossiele brandstoffen ):


Er bestaan windturbines met een maximum capaciteit van 12 MW. Deze zijn 260 meter hoog en beschikken over bladen die 107 m lang zijn ( bijvoorbeeld de offshore windturbine Haliade-X ) en windturbines met een opbrengst van 7,5 MW met een hoogte van 135 m en een diameter van 127 meter ( bijvoorbeeld de onshore Enercon E-126 ). De bouw van dergelijke windturbines vergt een veelvoud van het materiaal dat vereist is voor een 2MW windturbine, wat zeer weinig is ten opzichte van de kost die vereist is voor de bouw x duurtijd. Er is geen rendement op de investering of anders gezegd : de kost voor de bouw, het onderhoud, de eventuele herstellingen en de uitbatingskost veel hoger dan de opbrengst op 20 jaar.


Daarnaast is er ook nog eens de milieuschade en de kost die veroorzaakt wordt voor de transmissie die niet inbegrepen is in de hiervoor geciteerde bouwkost. Men denke dan aan de kost en milieuschade die veroorzaakt wordt bij de winning van ertsen voor ijzer en staal, het breken van stenen om cement of beton te maken, de fossiele brandstoffen die verbruikt worden voor de aanmaak van epoxy en het transport van alle materialen, de aandrijving van aardgascentrales om de intermitterende energie te compenseren, de kabels die moeten getrokken worden van de turbine richting centrale, de geulen die moeten uitgegraven worden veelal dwars door de natuur. De energie die opgewekt wordt door windturbines moet namelijk ook getransporteerd, omgezet en opgeslagen worden in energieopslagbatterijen.


Om het wereldwijd verbruik van fossiele brandstoffen nu en de komende 50 jaar te compenseren, zijn er minstens 1.642.000 windturbines nodig op voorwaarde dat de wind op alle locaties constant waait maar dat is het niet geval wat betekent dat het dubbele of mogelijk zelfs het driedubbele nodig is. De investering is zo enorm dat het absurde proporties aanneemt.


Veel windturbines halen de 20 jaar levensduur niet, schieten door een kortsluiting of een ander fenomeen in brand en veroorzaken een sterke luchtvervuiling. Het is een publiek geheim dat doodgezwegen wordt. Als u op de trefwoorden " windturbine brand " googled zal u verschieten hoe vaak het gebeurt. Recentelijk nog is in Italië een windturbine volledig opgebrand.Is het geweten dat windturbines een probleem zijn ? Natuurlijk wel. Er zijn al heel wat studies gepubliceerd en rapporten opgesteld. Onder een alles zeggend rapport van 2006 http://www.aweo.org/ProblemWithWind.pdf


Toppunt is wel dat de kranten Sunday Mail en Daily Record op 05 februari 2023 dank zij een klokkenluider aan de kaak hebben gesteld dat in Schotland 71 windturbines aangedreven worden door fossiele brandstoffen ( diesel)

"Scottish Power gaf toe dat 71 van haar windmolens waren aangesloten op de fossiele brandstofvoorziening nadat er een storing was ontstaan in hun stroomvoorziening.


Fossiele brandstof gebruiken ( nota bene in tijden van crisis en beweerde tekorten ) om elektriciteit op te wekken en de turbines warm te houden. Kan het nog absurder ?


Schotland zal wellicht niet het enige land zijn waar dergelijke fratsen uitgehaald worden.

Wie zich de vraag stelt waarom er dan toch zoveel miljoenen geïnvesteerd worden in windenergie en er niet meer aandacht wordt besteed aan andere hernieuwbare energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, moet in de eerste plaats kijken naar wie de windturbine markt bezit. In de USA is maar één grote speler en dat is MidAmerican Energy eigendom van Warren Buffet die de grote drijvende kracht geweest is achter windenergie. Niet omdat het zo goed is maar omdat hij er fortuinen mee verdiende.

188 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Zoals altijd is het gewoon een kwestie van " follow the money " . De climate change- en global warming pushers hebben gewoon hun verdienmodel aangepast ( en verbeterd ) . Er zijn ook al windmolenkerkhoven, omdat men niet weet wat te doen met de kapotte of versleten overblijfselen . En om het draaimechanisme van deze turbines goed te laten werken, moet er regelmatig een grote hoeveelheid olie toegevoegd worden, en blijkbaar gaat dat vaak gepaard met serieuze lekken en nog meer milieuschade.

Eenzelfde verhaal voor de electrische-auto industrie. De enorme milieuvervuiling gebeurt buiten het zicht van de westerse landen, en de kosten om de nodige metalen te ontginnen zijn gigantisch, om nog maar te zwijgen over de kinderarbeid die…

Like
hilde.16
hilde.16
Mar 13, 2023
Replying to

Ik heb ook al gelezen dat die zonnepanelen ook niet afbreekbaar zijn.

Naar het schijnt liggen in Duitsland gigantische velden er vol van.De vogels die erop neerstrijken sterven onmiddellijk .

Like
bottom of page